Saturday, August 24 2019
Posljednja vijest

Vatrogasci: U 2018. BILO 379 INTERVENCIJA

 

Saubih MehmetiZaključno sa novembrom 2018. godine pripadnici Službe za zaštitu i spašavanje imali su 379 intervencija, od čega se najveći broj – 188, odnosi na gašenje požara na otvorenom prostoru. Pripadnici te službe gasili su 14 puta požar u zatvorenom prostoru, najčešće u stambenim i industrijskim objektima. Tokom godine obavljene su 54 tehničke intervencije, u obilazak terena išlo se 21 put, drugim službama asistirano je dva puta, 41 intervencija je bila na pranju puteva i ulica, dok su pripadnici službe u 21 slučaj nepotrebno pozvani na intervenciju.

Prema riječima načelnika Službe zaštite i spasavanja Saubiha Mehemetija u 2018. godini ta služba uspješno je obavila poslove koji proizilaze i njenih nadležnosti i obaveza. Najveći izazov pripadnicima te jednice, odnosno vatrogascima i spasiocima bio je gašenje požara na lokalitetu Bašbuljuk. Vatra na toj lokaciji izbila je 29. septembra, a borba sa vatrenom stihijom trajala je danima. Velikim zalaganjem vatrogasaca ali i građana, vojske i policije, požar je ugašen pet dana kasnije.
– Taj požar je prvenstveno zbog nepovoljnih klimatskih uslova, jakog vjetra, specifične konfiguracije terena prerastao u požar širih razmjera. Na svu sreću nismo imali povrijeđenih iako je vatrogascima konstatno bila ugrožena bezbijednost. Materijalna šteta koja je nastala prilikom ovog požara je ogromna jer je izgorela velika površina pod stoljetnim stablima maslina. Mi kao služba imali smo dosta štete u opremi. Oštećena su 43 vatrogasna crijeva, jedna turbomlaznica je izgorela kao i jedna pumpa za vodu. Iz svega moramo izvući pouke a neophodno je da Opština Ulcinj izradi operativni plan za zaštitu od požara i preduzme sve preventivne i mjere djelovanja – kaže Mehemeti.
On ističe da se i pored velikog broja intervencija može se zaključiti da je 2018. godina bila prilično mirna, posebno tokom ljetnje požarne sezone.
– Međutim, bilo je i situacija, kada smo imali vanredne situacije, poput poplava područja uz granicu sa Albanijom kada je u martu poplavljeno više sela izlivanjem rijeke Bojane iz korita. Tom prilikom smo obezbijedili nekoliko stotina vreća za domaćinstva, pomagali mještanima u crpljenju vode iz domaćinstava i dostavljali pomoć. Uključeni smo bili i u više akcija i pomoći privrednim i sportskim kolektivima kao i građanima – navodi Mehmeti.

Prema njegovim riječima osim redovnih aktivnosti i vanrednih intervencija akcenat je tokom godine bio i na obuci ljudstva.
– U saradnji sa Direktoratom za vanredne situacije realizovano je više projekata koji se odnose na obuku vatrogasaca- spasilaca na nivo koji zahtjeva Evropska unija, odnosno nivo organizovanosti i obučenosti u zemljama članicama EU. Ti projekti se odnose na profesionalno obučavanje u situacijama prilikom korišćenja pumpe visokog pritiska za vrijeme poplava. Jedna takva obuka održana je u Njemačkoj u septembru 2018. godine i pohađala su je naša dva pripadnika a u Češkoj je takođe održana obuka za vanredne situacije prilikom zemljotresa i postupanje prilikom rada na ruševinama. Krajem oktobra u Podgorici je organizovana obuka na temu intervencija i spasavanja na brzim vodama na kojoj je učestvovao pet pripadnika naše službe a isto toliko je učestvovalo i na obuci u Danilovgradu na temu spašavanja iz ruševina izazvanih zemljotresima. Vatrogasci su pohađali obuku i za pružanje prve pomoći povrijeđenima u nesrećama i gledajući ukupno, postignut je zavidan nivo obučenosti – kaže Mehmeti.
Načelnik ulcinjske Službe spasavanja posebno naglašava da je odgovornost zaposlenih radnika na izršavanju poslova i zadataka, posebno kod intervencija, bila na zavidnom nivou.
– To se posebno odnosi na odziv u periodu poslije radnog vremena, vrijeme zadržavanja na intervenciji i odgovornost u kolektivnom radu na spriječavanju akcidenata – zaključio je Mehmeti.

(M.Knežević, Dan)

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top