Thursday, April 2 2020
Posljednja vijest

A.Dodic (NH): ZELIMO DRUSTVENO AKTIVNU ZAJEDNICU I GRADJANE

nh 2Omladinska politika podrazumjeva mjere i aktivnosti državnih organa, institucija i organizacija koje su usmjerene na poboljšanje položaja i životnih prilika mladih, a u odnosu na njihove potrebe. Međutim, da bi teoriju pretvorili u praksu, potrebno je da su akteri ove tematike, mladi, spremni za rad na problemima koji boje njihovu svakodnevicu. Nakon Tivta, donosimo priču o omladinskom aktivizmu u Ulcinju. Tamo se  nevladina organizacija Novi horizont trudi da afirmiše mlade ne bi li se uključili u društveno politički život zajednice.

U proteklih deset godina radili su na promociji i razvoju omladinskog aktivizma na lokalnom nivou, kao i na kreiranju kvalitetne omladinske politike u opštini, kaže Almedina Dodić, koordinator omladinskog programa.

U partnerstvu sa Opštinom Ulcinj 2014. godine pristupili su izradi prvog LPAM programa sa petogodišnjom strategijom. Na osnovu ovog dokumenta realizovani su brojni projekti u lokalnoj zajednici, a najznačajniji od njih je svakako otvaranje YOUTH CORNER-a u Gradskoj biblioteci.

„Kao rezultat jačanja kompetencija omladinskih lidera u zajednici, koje se sprovodilo u okviru projekta „MLADI UČESTVUJU, MLADI ODLUČUJU“, krajem 2018. godine omladinski aktivisti iz Ulcinja su predali Predsjedniku Opštine INICIJATIVU za izradu lokalne omladinske politike. Tom prilikom g. Nrekić je izjavio da će Opština Ulcinj posvetiti posebnu pažnju mladima i da će se ubrzo pristupiti izradi adekvatne regulative u ovoj oblasti. U međuvremenu nadležni sekretarijat Opštine Ulcinj je pokrenuo proces izrade LPAM za period 2020-2021“, kaže Dodić.

Brojne kvalitetne obuke i dobro osmišljene aktivnosti rezultirale su time da omladinski aktivisti okupljeni oko NVO ,,Novi horizont“, postanu mnogo vidljiviji u zajednici. Izgradivši direktnu komunikaciju sa predstavnicima Lokalne samouprave, prepoznati su kao važan partner Opštine u procesu izrade lokalne omladinske politike. U radu te Radne grupe je i predstavnice ove organizacije.

„Sa druge strane naša organizacija pored aktivnosti koje razvijaju liderske vještine, od ove godine je pokrenula poseban program koji promoviše unaprijeđenje znanja i svijesti omladinskih aktivista, predstavnika NVO i lokalnih vlasti o pitanju značaja međusobnih partnerskih odnosa, kroz treninge o mehanizmima učešća građana u procesu donošenja odluka, slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, principa dobrog upravljanja, itd.“, objašnjava Dodić.

Iako su dio sugrađana uspjeli da motivišu na učešće u društveno političkom životu zajednica, šira slika ne odaje dobar utisak. Prema istraživanjima, mladi u Crnoj Gori pokazuju vidnu nezainteresovanost i neupućenost u politiku i funkcionisanje države uopšte.

“Takva situacija je još izraženija na lokalnom nivou. Primjetna je nezainteresovanost mladih ljudi da se aktivno uključe u društveni život, ne samo učešćem u vlasti ili njenom izboru, već i učešćem u udruženjima građana, asocijacijama, klubovima, itd.“, dodaje Dodić.

Problemi sa kojima se suočavaju mladi u Ulcinju uključuju kako njihovu nedovoljnu uključenost u društvene procese, tako i osjećaj zapostavljenosti od strane institucija. Politika vođena na lokalnom nivou proteklih godina, otuđila je mlade iz društvenog života, smatra naša sagovornica.

„S jedne strane neupućenost mladih u funkcionisanje organa vlasti i drugih institucija, a s druge strane namjerno stvaranje svijesti o nedodirljivosti i nepogrešivosti tih institucija, proizveli su odbojnost mladih prema lokalnoj samoupravi. Takav odnos Lokalne vlasti i mladih doveo je do značajne nezainteresovanosti mlade populacije za angažovanjem u izgradnji lokalne zajednice”, kaže Dodić.

Njihova organizacija se, sa druge strane, bori za stvaranje drugačije sredine. NVO „Novi Horizont“ postoji već 20 godina, a za to vrijeme izgradili su prepoznatljiv imidž uspješne OCD u lokalnoj zajednici, zahvaljujući kvalitetnim programima koje su realizovali.

„Projekti naše organizacije usmjereni su na ohrabrivanje mladih za učešće u procesu izrade javnih lokalnih politika, jačanje interkulturalnog dijaloga i preuzimanje odgovornosti u planiranju i razvoju zajednice. Kroz naše programe nastojimo da stvorimo generacije uspješnih omladinskih lidera, ali prije svega, savjesnih i odgovornih građana našeg društva“, ističe Dodić.

Istu misiju dijele sa brojnim organizacijama iz zemlje i regiona, sa kojima grade partnerstva i sprovode različite projekte.

„Od svog osnivanja NH je u kontinuitetu bio mjesto okupljanja lokalnih OCD i gostovanja predstavnika drugih organizacija iz Crne Gore i regiona. NH već nekoliko godina ima funkciju Lokalnog resursnog centra za OCD u lokalnoj zajednici, ali i predstavlja dobru sponu lokalnih vlasti i državnih institucija sa lokalnim organizacijama civilnog društva. Novi Horizont sve svoje aktivnosti sprovodi na dvojezičnoj osnovi – crnogorskom i albanskom jeziku“, kaže Dodić.

U narednom periodu nastavljaju sa radom na brojnim projektima. Vodeći se uvjek, istom vizijom, čiji je cilj stvaranje društveno aktivne zajednice, čiji građani imaju razvijen osjećaj međusobnog uvažavanja, pripadnosti i solidarnosti i koji se angažuju za zajedničko dobro. (Anđela Micić, Portal za mlade – Makanje)

 

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top