Thursday, August 6 2020
Posljednja vijest

A.Jacovic: VRHOVNO TUZILASTVO VODI ISTRAGU OKO TO ULCINJ

Organizata turistike, Turisticka organizacijaU našu redakciju došao je dopis radnika i jednog od osnivača Turističke organizacije Ulcinj Aleksandra Jacovića koji integralno objavljujemo.

Isključivi krivac za daljnu agoniju u T.O. Ulcinj je bivši gradonačelnik Ulcinja g.Nazif Cungu koji vlada iz sjenke preko Izvršnog Odbora T.O. gdje za predsjednika Izvršnog Odbora je imenovan član njegove partije FORCA g.Džemal Bušatlić, koji je na nedavnoj sjednici istog organa donio Odluku da se vodi daljni postupak oko nezakonitog otpuštanja radnika T.O.Ulcinj. Napominjem da i protiv dobre volje direktorice g-đe Zane Sarvan i predsjednika Opštine g.Fatmira Gjeke  koji je i ujedno i predsjednik Skupstine T.O.UL koji su našli razumjevanje za vansudsko poravnanje sa radnicima T.O. naišli na tvrdoglavu to jest jednostranu odluku Izvršnog Odbora da se i dalje vodi spor sa radnicima u smislu što navodno imaju čvrste garancije bivšeg advokata koji je zastupao interes T.O  Sami  Mišerija, da će dobiti spor.

Radi javnosti napominjem da taj isti advokat g.Sami Mišeri je jedno vrijeme  bio kao pravni savjetnik bivšeg dir.Minira Karamanage koji su zajedno zaposlili 4 radnika na nezakonit način koji je i konstatovala radna inspekcija dopisom  br.0204-8-11 od 17.03.2014 god. pa se logično i postavlja pitanje kako će g.Mišeri da brani interes T.O.Ulcinj o nezakonito otpuštenim radnicima a ujedno nije znao  da zaposli nove radnike na valjan  i zakonit način, ili i dalje misli da nagomila advokatske troškove koje su dosad bile sa njegove strane u iznosu od preko 9.000 eura.

Napominjem da je vrlo simptomatično zašto je toliko stalo da se otpuste svi radnici zaposleni u stručnu službu T.OUlcinj, a to kategorično i odgovorno tvrdim  da pomenuta družina oko g.Cungua zna da smo mi u saznanju da bivšeg direktora Ali Rexha kao i ostali radnici su na nezakonit način otpustili uz dobro pripremljenu falsifikovanu dokumentaciju, koju je sačinio upravo tadašnji predsjednik Cungu sa svojom družinom…, a to se odnosi na navodno organizovanoj Skupstini T.O koju je on i mogao sazvatali samo na zakonit način preko stručne službe T .O. Ulcinj, i ovjeriti istim pečatom a ne dovesti u zabludi kompletnu družinu koji su mu tada vjerovali autoritetom gdje je bio i Predsjednik Opštine Ulcinj.

Odgovorno tvrdim da takozvana Skupština T.O nikad nije održana na zakonit i valjan način, nego sa članovima njagove partije FORCE na privatnim bjesedama koja su kasnije poslužile kao zakljuci takozvane skupstine T.O koju  je  on potpisao i ovjerio drugim pečatom a ne pečatom T.O.Ulcinj.

Iz svih ovih gore navedenih činjenica JAVNO prozivam g.Cungua  da ukoliko postoji, objelodani taj famozni dokumenat iz kojeg proizlaze sve daljnje nezakonite aktivnosti, o prouzrokuju ogromnu štetu za budžet T.O koji prema procjeni sudskih vještaka koji su bili angažovani sa strane nadležnog suda prelazi  130.000 eur . O svim ovim aktivnostima sam obavjestio Dopisom u vrijeme vladavine g.Cungua dana 25.06.2012 god. na koje se on oglušio. Ujedno mu i obećavam da ukoliko obelodani takav origanalni dokumenat ovjeren sa strane stručne službe TO Ulcinj , prvi ću dati otkaz u T.O. i sva šteta koja je pričinjena budžetu T.O.Ulcinj ću lično nadoknaditi, u protivnom zbog velike štete i nezakonitosti po postupanju otpuštenih radnika u T.O biću prinudjen da istraga koja se vodi u VDT pod oznakom  kt.br 68/14 I kt.br 104/14 koje sam lično inicirao u VDT kod predsjednika Ivice Stankovica, proširi i za organizovanje falsifikovanih službenih dokumenata na čijem ste čelu vi bili.

Ujedno savjetujem bivšem dir.Minir Karamanaga koji  je na moje insistiranje javno priznao takva nedjela u prostorije T.O sopstvenu krivicu i pred  dir.Zane Sarvan, kolege Beqira Zatija, Ćazima Hodzića i mene dana 19.10.2015, da što prije zaključi eventualni dogovor sa VDT kao svjedok saradnik, jer je isti zaključio i potpisao sva ta dokumenta na nagovor g.Cungua, a ovo kažem iz razloga što očekujem reakciju VDT za sva navedena djela koja su prouzrokovala štetu po budžetu T.O. Ulcinj. Isto tako sam dopisom obavjestio i Predsjednika Izvršnog Odbora g.Bušatlića da sazove novu sjednicu Izvršnog Odbora i upozna članove na moj dopis koje ih obavezuje članom 18 a, 42 i 44, a u vezi člana  77 i  79  Zakona o privrednim društvima koji propisuje mogućnost i plaćanje regresne štete iz ličnih materijalnih sredstava koji je član izvrsnog odbora učinio prilikom donošenje odluke koja prouzrokuje daljnu štetu.

U ime radnika T.O. a ujedno i kao osnivači  T.O.Ulcinj, g. Muharema Bećovića, Zati Beqira, Merita Rexhe i Aleksandra Jacovića dugujemo zahvalnost za razumjevanje koje su imali dir.Zani Sarvan i predsjednik Opstine Ulcinj g.Fatmir Gjeka da razmatraju naše zahtjeve i eventualno postignemo dogovor  o  vansudskom poravnanju gdje mi oštećeni radnici smo imali sluha da dio novca ne  potražujemo u korist T.O.Ulcinj, koje je nažalost naišlo na barijeru sa strane nekih članova Izvršnog Odbora T.O. da idu u daljnji, unaprijed izgubljeni sudski proces. Kao zaključak ovog sudskog procesa očekujem da Sud donese pravnu valjanu odluku, potvrdi prvostepenu presudu i naloži nalogodavcu da svu štetu koju je  pričinio budžetu T.O nadoknadi iz ličnih sredstava.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top