Tuesday, July 14 2020
Posljednja vijest

Adrovic: GALEB JOS U PEPELU, VLADA CUTI

Radovi na izgradnji novog hotela Galeb u Ulcinju, koji su trebalo da počnu prvog oktobra, ponovo su odloženi iz nepoznatih razloga. Podgorička kompanija Rokšped, vlasnik više od 20 hiljada kvadrata atraktivnog zemljišta na kome treba da gradi novi hotel, tako je probila još jedan rok uz prećutnu saglasnost Vlade čiji je Savjet za porivatizaciju na sjednici od 17.septembra „definisao zadatke na prevazilaženju zastoja u realizaciji kupoprodajnog ugovora za hotel “Galeb” u Ulcinju“. Vijesti iz ministarstva nijesu dobile odgovor na pitanje da li je Vlada zaključila novi aneks ugovora sa Rokšpedom.

Rokšped je sa pripadajućim zemljištem kupio Galeb 05.septembra 2006.godine za 5,75 miliona eura. Osnovnim ugovorom u članu 9, Podgoričani su se obavezali da u hotel ulože 15,4 miliona eura. Kako piše u ugovoru, prva investiciona godina trebalo je da počne 01.januara 2007.godine i da traje 12 mjeseci. Druga investiciona godina takođe, trebalo je da traje godinu ali je njen početak bio planiran 01.januara 2008. Prema tom ugovoru, Galeb bi u novom ruhu, prve goste čekao početkom 2009 ali taj rok odavno je probijen jer je investitor u međuvremenu promijenio planove. Budući da je Rokšped planirao rušenje starog hotela i na istom mjestu izgradnju novog velelpnog objekta sa pet zvjezdica, zaključen je aneks ugovora sa Ulcinjskom rivijerom u junu 2008, ali ni rokovi iz tog akta, koji su produženi 2 i po godine, nijesu poštovani. Koliko je Vlada u cijelom poslu brinula o interesima grada, mještana ali i države svjedoči poslednji stav iz člana tri aneksa ugovora u kome je investitora definitivno oslobodila imperativnih rokova za gradnju hotela. U tom stavu piše „da u slučaju da ni rok iz prethodnog stava ne bude realizovan, u tom slučaju ugovorene strane saglasne su da aneksom II osnovnog ugovora odrede novi početak prve investicione godine“. Zanimljivo je da je Ulcinjska rivijera aneks potpisala 09.06.2008, a Rokšped tri dana kasnije. Aneksom ugovora u bitnome je izmijenjena sadržina osnovnog ugovora koji za ugovorne stranke predstavlja zakon.

Naravno, suvišno je reći da Rokšped iz osnovnog ugovora nije realizovao nijednu odredbu utvrđenu imperativnim rokovima za renoviranje, odnosno gradnju sem one koja se odnosila na isplatu dogovorenog iznosa za objekat i zemljište. Te odredbe imale su i raskidne klauzule ili uslove ali Vlada nije posegla ni za jednom. Tako je Rokšped prvu bankarsku garanciju u iznosu od 1,26 miliona eura morao dostaviti do 30.oktobra 2006 sa rokom važenja do 31. decembra 2007. Drugu garanciju u iznosu od 273,5 hiljada eura, Podgoričani su morali da uplate do 15. decembra 2007 sa rokom važenja do 31.decembra 2008.

-Garancija za obezbjeđenje investicija bitan je elemnt ovog ugovora pa za slučaj da je kupac ne preda u predviđenom roku, ugovor će se smatrati raskinutim a hotel će ponovo biti uknjižen na prodavca- stoji u članu 9 osnovnog ugovora. U istom članu, na kraju piše „da ukoliko kupac ne bude poštovao predviđeni plan investiranja, izvršiće se naplata garancije u roku njenog dospjeća za tu godinu što ne oslobaća kupca daljeg investiranja“.

Prema pouzdanim saznanjima Vijesti iz izvora bliskih ugovornim stranama, bankasrka garancija nije nikada aktivirana.Imajući u vidu da je aneks zaključen skoro dvije godine kasnije sa novim rokovima, postavlja se logično pitanje zašto nije poštovan osnovni ugovor, odnosno zašto on nije raskinut i ponovo ukjnižen na prodavca ili zašto makar nije aktivirana prva bankarska garancija koja je morala biti uplaćena 30.novembra 2006. godine.

Aneskom, Rokšped se obavezao da prvu garanciju u iznosu od 650 hiljada eura preda mjesec prije ispunjenja uslova za početak prve investicioine godine a drugu u iznosu od 1,1 milion, mjesec nakon početka računana prve godine investicionog ulaganja.

Aneksom nije izmijenjena odredba da će u slučaju da kupac ne preda na vrijeme bankarsku garanciju, ugovor biti raskinut.

Predsjednik Opštine Nazif Cungu kazao je ranije Vijestima da su se svi uslovi za gradnju Galeba stekli mnogo ranije.

U vrijeme kada su zaključeni osnovni ugovor i aneks ugovora, Ulcinjsku rivijeru zastupao je Miomir Jakšić koji je u međuvremenu unaprijeđen u Sekretara komunalnih poslova u kabinetu gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše.

Vijestima” je početkom godine pomoćnik ministra turizma Olivera Brajović kazala da je aneksom ugovora koji će biti ponuđen “Rokšpedu” precizirano da ta podgorička kompanija najkasnije do 15. septembra mora aplicirati kod nadležnog ministarstva za izdavanje građevinske dozvole.

-Najkasnije do 1. oktobra 2013, moraju početi glavni građevinski radovi na izgradnji ‘Galeba’, a najkasnije do kraja aprila 2016, hotel mora biti izgrađen i stavljen u funkciju”, kazala je tada Brajovićeva.

Ona je naglasila da je predloženo da se aneksom ugovora definišu odredbe kojim se ugovor automatski raskida u slučaju neispunjenja obaveze u datom roku.

Vijesti su ostale bez odgovora Rokšpeda na pitanja dostavljena još prije deset dana.o tome da li je zaključen novi aneks ugovora, da li su plaćene garancije, da li kompanija ima novac za gradnju, ako ima zašto su probijeni rokovi i zašto je na sajmu u Minhenu tražen partner, kako je moguće zaključiti ugovor sa preciznno definisanim rokovima a ne znati da fale planovi i kada će konačno početi radovi.

Hotel Galeb bio je izgrađen 1982.godine na južnoj padini Pinješa i računajući pet vila, raspolagao je sa oko 400 ležaja. Imao je tri zvjezdice a prodat je tek na četvrtom međunarodnom tenderu

Stečaj u Ulcinjsko rivijeri uveden je 22.marta 2004. godine na zahtjev lokalne Elektrodistribucije zbog duga za struju u iznosu od 230 hiljada eura. Zanimljivo, Budvanska rivijera imala je tada mnogo veći dug od Ulcinjske rivijere ali Vladi nije palo na pamet da i u Budvi uvede stečaj. Naprotiv, upravo u to vrijeme Vlada je Budvanskoj rivijeri kupovala namještaj u Italiji. Zato Budva danas ima i Avalu i Maestral a Ulcinj ni Galeb i Lido uprkos tome što su ova dva potonja decenijama bili bolje rangirani kod njemačkih turoperatera. Puste ledine danas svjedoče o svojevrsnom zločinu koji je učinjen prvo Ulcinjskoj rivijeri, potom drevnom gradu i njegovim mještanima i na kraju državi i svim njenim građanima.

Elitni kuvari prodaju cigarete

Nakon što je srušio hotel i iz njega prodao sve što se moglo prodati, strateški Vladin investitor  morao je da prekvalifikuje radnu snagu. Tako su elitni kuvari, konobari i recepcioneri koji su govorili i po nekoliko jezika, postali prodavci na Rokšpedovim maloprodajnim objektima „Tobacco s press“. U ponudi za izmjenu ugovorenih uslova rada, zaposleni su mogli da biraju- da prihavte nova radna mjesta ili da budu otpušteni.

-Trenutno se hotel nalazi u izgradnji pa ne možete obavljati poslove koje ste obavljali u vrijeme rada hotela- piše između ostalog u ponudi iz aprila 2009.

Advpkat Sami Mišeri, koji zastupa radnike, kazao je da je njihov položaj poražavajući.

-Oni danas primaju blizu 200 eura u koje su uračunati i topli obrok, prevoz i minuli rad- kazao je on Vijestima.

U Osnovnom sudu u toku je spor radnika i vlasnika oko neisplaćenih naknada za minuli rad.

Skandal oko Lida

Koliko su Savjet za privatizaciju, tendrrska komisija i stečajna uprava bili u žurbi da što prije raskrčme imovinu Ulcinske rivijere, govori i činjenica da su u osnovnom ugovoru kupcu Lida, firmi Capital estate, pogrešno napisali ime. Skandal je ispravljen tek 10 mjeseci kasnije u prvom aneksu ugovora kada je u članu 2 navedeno da se ispravlja štamparska greška u nazivu kupca, te umjesto Capital esate treba da stoji Capital estate. Ni to nije pomoglo jer su Rusi kasnije zaključili još jedan ugovor sa Vladom o produženju rokova za gardnju Lida. U međuvremenu, vispreni investitor je srušio jedan od simbola grada na Velikoj plaži a novi hotel sagradio u Budvi./Vijesti/

 

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top