Sunday, May 19 2019
Posljednja vijest

Aleksandar Janinovic: KRUCANSKI MOZAIK

 

Mozaiku i Krruçit, Krucanski mozaikKad je otkriven, predstavljao je ,,veliki događaj istorijske arheologije u nas”, kako je zapisao dr. Pavle Mijović. Riječ je o mozaiku u Kručama, selu ,,na pola puta između Ulcinja i Bara”. Pronađen je na imanju porodice Cana Suljovića, na jednom od najživopisnijih rtova što se, preko puta ostrva Stari Ulcinj, kao jezičak spuštaju u more. Pridružio se tako poznatim mozaicima u Risnu, Petrovcu, Baru i drugim mjestima, koji predstavljalju neprocjenjivu vrijednost kulture. Kručanski mozaik, međutim, će za nauku ostati samo fragment po kome teško može odrediti prava likovna vrijednost ovog spomenika. A trebalo je da kazuje o prošlosti ovoga kraja. Slikovito i precizno, više nego mnoga druga obilježja prošlosti.

Zapis o mozaiku počinje 1984. godine. Tada je porodica Suljović, pripremajući teren za izgradnju kuće nakon zemljotresa 1979. godine, snižavajući teren za temelje novogradnje, naišla na neobičnu građevinu, čiji se najveći dio (posebno onaj sa mozaikom) raskopao. Ostao je fragment podloge od maltera i dekoracija.

Vlasnik je zaustavio gradnju, a prilikom zaštitnih intervencija koje su uradili dr Pavle Mijović, arheolog Omer Peročević i Pavle Mašanović, tada direktor Muzeja u Ulcinju, raščišćen je gornji sloj i otkopan kompleks koji se sastoji od dvije veće pravougaone prostorije i jadnog kupatila. Već je bilo jasno da je u pitanju vila rustika. Osim ovih jasnih oblika građevina viđeni su i ostaci drugih objekata kojim, istina, ,,ni namjena ni oblici nijesu mogli biti utvrđeni.”

Dr Mijović je, proučavajući ovaj spomenik, utvrdio da je njegov lokalitet pokrivao skoro čitavi zaravnjeni brijeg i da je vila zahvatala veću površinu, ali su njeni djelovi, erozijom nestali. Ova vila je ,,dominirala sedlastim rtom, sa tri strane spuštenih prema dvjema uvalama zaliva Kruče.” Zaliv je moreplovcima bio poznat kao najpogodniji za sklanjanje brodova u slučaju nevremena.

Za ostrvce Stari Ulcinj. Mijović je procijenio da je bilo rano nastanjeno. ,,Kad se ovom doda da je zaliv Kruče bio vrlo pogodan za ribolov, a padine rta dobrim dijelom kultivirane, ovo lijepo mjesto moglo je biti pogodan prostor za vilu nekog ‚olcinijumsko‘ latifundiste“, zaključio je akademik Mijović.

U detaljima za skice mozaika u Kručama (to je sada dominantna tema) ,,izmjereno” je da je prostorija sa mozaikom imala oko sedam metara dužine i da je u širinu išla oko pet metara. Uz ivice zidova nalazio se pojas sa bijelim tesalama nešto širim od pola metra. Bile su u raznim bojama, izgrađene od lokalnog kamena. Određujući po ostacima dekoracije utvrđeno je da je centralni pravougaoni prostor bio širok oko jedan metar, a dug, možda 1,5 metara. U njemu je mogla biti prikazana kakva simbolička ili naturalistička (sa divljim zvjerima) scena ili kompozicija. ,,Riječ je, dakle, o jednoj kompoziciji profane provincijske umjetnosti, sa dekorativnim i likovnim sadržajem, poslije Risna jedinstvene na

prostoru Crne Gore i susjednih oblasti”, zapisao je između ostalog, pok. Pavle Mijović, zaljubljenik u ulcinjsko područje i njegovu arheologiju. U dekoraciji drugog pojasa su krugovi koji se ne dodiruju, a artikulacijom krugova i kvadrata dobija se mozaik sličan barskom mozaiku.

Mijović i ostali arheolozi, dok su bili angažovani oko definisanja ovog vrijednog spomenika kulture i istorije, nijesu precizno utvrdili da li je mozaik imao ,,religiozni ili profani karakter”. To bi se jedino moglo utvrditi po centralnoj kompoziciji, ali ona nije sačuvana. Od detalja koji mogu ,,nastati” izgleda vile rustike u Kručama, čiji je jedan dio ovaj zanimljivi mozaik, vidno je da je imala dvije građevine spojene kao dvije kuće, međusobno poprečno postavljene. Mogla je biti pokrivena dvoslivnim krovovima, a oko nje i oko malog dvorišta, moglo je, sudeći po većim blokovima kamena i ostacima zidova sa sjeverne strane, podignut odbrambeni zid.

Pošto je u jugozapadnim dijelu nađeno nekoliko komada novca Anastasija (491-518), Justina I (518-527) i Justinijana (527-565) jasno je da je ova vila podignuta sa početka druge polovine šestog vijeka. (U ulcinjskom Starom gradu to razdoblje je zastupljeno jednom značajnom većom crkvom od koje su otkriveni fragmenti arhitetonske plastine i jedna trodjelna grobnica). Vila je naglo nestala (moglo bi biti od zemljotresa ili nenadnog pustošenja). Kakva god da joj je sudbina bila, ovaj izvanredni ansambal podne umjetnosti iz justinijanse epohe ostaće samo fragment za nauku i kulturu, po kojem se neće moći utvrditi likovna i ikonološka vrijednost spomenika, zapisao je Mijović. On je pokušao, i uspio, da spasi dio mozaika (preseljen je u Muzej u Starom gradu), ali su odlaskom Mijovića prestala sva interesovanja za kručanski mozaik.

(Tekst iz knjige „Ulcinjske skice“ publiciste Aleksandra Janinovića)

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top