Wednesday, May 27 2020
Posljednja vijest

Bajraktari: URA PREDLOZILA OPSTINI NOVE MJERE I PREPORUKE

 

Omer BajraktariPredsjednik Opštinskog odbora Građanskog pokreta URA i odbornik u lokalnom Parlamentu Omer Bajraktari uputio je u četvrtak sljedeći dopis predsjedniku Opštine Ulcinj Ljoru Nrekiću.

Građanski pokret URA kao opoziciona partija od početka pandemije COVID-19, nastojala je da svoju energiju i aktivnosti  usmjeri na konstruktivno djelovanje kako na državnom nivou tako i na lokalnom nivou. Naši prijedlozi se naročito tiču rješavanja socio-ekonomskih problema građana i privrednih subjekata koji su se enormno nagomilali usled pandemije i stopiranjem privredne aktivnosti u mnogim ekonomskin granama. Takođe ovim putem pozdravljamo Vaš prijedlog mjera koji ste prezentovali na sjednici Kolegijuma SO, a u kojem su usvojene i neke mjere koje smo Vam poslali 6. aprila.

I pored mnogih problema koji su nastali povodom pandemije, kako kod privrednih subjekata tako i građana, opština Ulcinj hronično boluje i od nekih drugih problema koji su sada i više izašli na vidjelo. Tu prije svega mislim na prinudne naplate povodom raznih sudskih odluka sa elementima korupcije koji se uglavnom prećutkuju. Ova praksa se nastavila i tokom Vašeg mandata tokom kojeg su naplaćene višemilionske sudske odluke a da se na to ne reaguje ili se reaguje sa zakašnjenjem i veoma mlako. Takve štetne odluke su samo zadnjih godina imali enormno negativne posljedice po budžete građana Ulcinja. Takođe, kod naplate svih oblika prihoda opština godinama gubi milionska sredstva, jedan dio su evidentirani kao dugovi prema Opštini koji rastu iz godine u godinu, dok drugi dio prolazi neevidentiran bez ikakvih posljedica. Tako npr. dugovi prema Opštini Ulcinj samo po osnovu poreza na nepokretnost prelaze cifru od 10 miliona. Ove probleme i nedostatke je prošle godine konstatovala i Državna revizorska institucija – DRI prilikom redovne kontrole koja je dala duplu negativnu ocjenu.

Efikasna, pravična i transparentna naplata svih prihoda je sada još više bitna kako bi teret krize ponijeli svi jednako, kako gradjani i privredni subjekti s jedne strane tako i lokalna samouprava sa druge strane. Zato, pored vanrednih mjera koje ćete usvojiti, mnogo je važno da se ovo vrijeme iskoristi kako bi se anomalije u toku obračunavanja i naplate prihoda naše Opštine konačno otklonile. Jedino na taj način Opština može da bude finansijski stabilna, a jedino finansijsko stabilna opština može da pomogne građanima i privrednim subjektima u ovakvim situacijama.

U nastavku ćemo predložiti dopune predloženih mjera kao i nove mjere i preporuke.

Izmjene i dopune predloženih mjera:

– Kod tačke 3, treba dodati i smanjenje od 30% za porez na nepokretnost koji se duguje za prethodne godine, ukoliko fizičko ili pravno lice odluči da plati u periodu koji bi bio oročen npr. do 30. septembra.

Predlažu se nove mjere:

– DOO Vodovod i kanalizacija se obavezuje da za sva fizička lica i pravna lica koja se nalaze u Programu podrške privredi koji je usvojila Vlada, na period od 90 dana smanji fakturisanu vrijednost za 50%

– Smanjenje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za 20% do 31.12.2020. kako bi se dodatno stimulisali investicije privrednih subjekata i građana

– Ukidanje i obračunavanje članskog doprinosa

Predlažu se sljedeće preporuke:

– Opština će uputiti prijedlog Vladi da se formira Fond za pomoć opštinama u prevazilaženju finansijske situacije nastale povodom pandemije COVID-19

– Opština Ulcinj će formirati zajedničku inicijativu sa udruženjima zakupaca plaža i drugih privremenih objekata u zoni Morskog dobra kako bi se smanjila cijena zakupa

– Preporučuje se članovima upravnih odbora privrednih subjekata i javnih preduzeća da mjesečnu naknadu doniraju Nacionalnom koordinacionom tijelu za borbu protiv zaraznih bolesti.

– Opština Ulcinj i TO Ulcinj će napraviti akcioni plan za predstojeću turističku sezonu kako u marketinškom smislu tako i u logističkom smislu kako bi svi bili što spremniji za turističku sezonu za koju će važiti druga pravila nego prethodnih godina.

Napominjem da za ukupni paket mjera mora da se napravi finansijska analiza koja će pokazati ukupni finansijski efekat svih mjera na budžet Opštine Ulcinj.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top