Sunday, December 17 2017
Posljednja vijest

Umra: DUHOVNO PUTOVANJE NA SVETA MJESTA MUSLIMANA

Meka

  Iz Ulcinja će 11. januara, preko Aerodroma „Rinas“ u Tirani, na izlet u Meku i Medinu, krenuti prva grupa od 34 vjernika. „Polovina izletnika na tzv. umru su iz Ulcinja, a u ovoj grupi će biti i Barani, Bjelopoljci i Plavljani“, rekao je poznati turistički radnik Munib Abazi, koji je uz imama Suada Ukošatu, organizator ovog putovanja. Abazi ističe ... Read More »

CEDIS: U PETAK BEZ STRUJE DIO ULCINJA

cedis

Iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) je Portalu Ul-info saopšteno da će u petak, 15. decembra, zbog planiranih radova, bez struje u terminu od 8:30 do 15 sati – Vladimirske Krute kod Kurmemovića i Paljevića. Navodi se da se navedeni radovi izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Read More »

Canka: CINJENICE SU NEUMOLJIVE, PREVARANTI NE GOVORE ISTINU!

Faktura

  Da su fakture NVO “Ul info” prihvaćene od trenutne vlasti u Opštini Ulcinj kao validne, potvrđuju činjenice. Ja, Mustafa Canka, izvršni direktor NVO „Ul info“, sam 9. maja 2016. godine dostavio (prvu) fakturu br. 35/2016 i ona je nakon samo dva dana plaćena! Dokaz – izvod iz banke.   Nakon toga, jer im se nije svidjelo moje pisanje, obustavili ... Read More »

Vlada utvrdila Prijedlog zakona o lokalnoj samoupravi: KOJE SU NOVINE?

Suzana Pribilovic

Vlada Crne Gore utvrdila je u četvrtak Prijedlog zakona o lokalnoj samuopravi kojim se, kako je obrazloženo, unaprjeđuje profesionalnost, efikasnost i odgovornost rada organa lokalne samouprave. Kako prenosi Anetana M, ministarka javne uprave Suzana Pribilović rekla je da je priprema Zakona o lokalnoj samoupravi predstavljala jednu od prioritetnih aktivnosti tog resora u ovoj godini, koja je realizovana nakon detaljnog sagledavanja ... Read More »

Dan: PRED IZBORE ZAPOSLJAVAJU I DIJELE NOVAC

Foto: Gëzim Mavriq

Dr­žav­ni or­ga­ni ob­ja­vi­li su ogla­se za slo­bod­na rad­na mje­sta uoči i na­kon ras­pi­si­va­nja lo­kal­nih iz­bo­ra u Ulci­nju, a op­štin­ska vlast otvo­ri­la je kon­kur­se za sti­pen­di­ra­nje stu­de­na­ta i po­moć ne­vla­di­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma u to­ku iz­bor­ne kam­pa­nje. To, pre­ma mi­šlje­nju pred­stav­ni­ka opo­zi­ci­je, ja­sno uka­zu­je da vlast na če­lu sa DPS-om ne od­u­sta­je od me­to­da iz afe­re „Sni­mak” i da spre­ma zlo­u­po­tre­be i za ... Read More »

Nrekic: NVO “UL INFO” JE SVAKI MJESEC DOSTAVLJALA FAKTURE, JA POTPISIVAO, CUNGU ODBIJAO DA PLATI

Loro Nrekiq, Ljoro Nrekic

  Predsjednik Skupštine opštine Ulcinj Ljoro Nrekić izjavio je da je ovlašćeni predstavnik NVO “Ul info” Mustafa Canka svakog mjeseca njemu predavao fakture za isporučene usluge koje su dogovorene. “Ja sam njih uredno potpisivao i tražio od predsjednika Opštine Ulcinj Nazifa Cungua da one budu plaćene. Ali, on je i pored toga što sam mu više puta rekao odbijao da ... Read More »

Canka: AVANTI PREVARANTI!

Mustafa Canka

I oni koji su dali ovu dezinformaciju, znaju da to apsolutno nije tačno. Ja nikada nikoga u životu nijesam prevario, za razliku od dokazanih prevaranata. Ipak, važno je da i u ovom slučaju ostavljaju tragove. Znaju oni odlično da sam ja svaku fakturu, svakog mjeseca, lično uručio onima koji su poručili i sa kojima su dogovorene te usluge. I da ... Read More »

CEDIS: U SRIJEDU BEZ STRUJE DIO ULCINJA

CEDIS logo

  Iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) je Portalu Ul-info saopšteno da će u srijedu, 13. decembra, zbog planiranih radova, bez struje u terminu od 08:30 do 12:00 sati ostati Ambula, Lisna Bori i Štodra. Read More »

ViK Ulcinj: SKUPO NAS KOSTA PREUZIMANJE VODE IZ REGIONALNOG VODOVODA

Fehim Avdiu

Povodom Vaše izjave na portalu „Ul-info.com“ od 03.12.2017 godine, odgovaramo Vam sledeće: Stanovnici Ulcinja imali su i uvijek de imati pravo na uredno vodosnabdijevanje. Za izvršavanje ovih poslova, gradjani Ulcinja preko svojih predstavnika u Skupštini Opštine Ulcinj, zadužili su Vodovod i kanalizaciju Ulcinj. ViK Ulcinj shodno svojim ovlašćenjima, radi na vodosnabdijevanju gradjana i privrede Ulcinja skoro osamdeset godina. Jedna od ... Read More »

Ministarstvo prosvjete: INTERAKTIVNA SLUZBA I U ULCINJU

Almira Kroma

Iz Ministarstva prosvjete je saopšteno da će i u opštini Ulcinj biti formirana interaktivna služba kroz koje obučeni vaspitači putem kućnih posjeta ili u lokalnom organizovanom prostoru, sprovode aktivnosti s ciljem učenja i razvoja djece. Na ovaj način predškolsko obrazovanje postaje dostupno i djeci iz udaljenih sredina. Tim povodom, je u ponedjeljak u Podgorici održan prvi modul obuka za predstavnike ... Read More »

Scroll To Top