Thursday, September 21 2017
Posljednja vijest

Maslinada: SAKALI ZAKLALI DVIJE OVCE

Cakal, Sakal

  Na Mavrijanu i u Bijeloj gori namnožili su se šakali koji dosta štete nanose domaćim životinjama u ulcinjskoj Maslinadi. Tako su u četvrtak oni zaklali dvije ovce, a bilježi se još nekoliko sličnih slučajeva. Lovci su na tom području ustrijelili desetak šakala, ali je proces njihovog razmnožavanja mnogo veći. Read More »

Stajnaker pisala EP: ZASTITITE SOLANU DOK NIJE SASVIM KASNO

Gudrun Stajnaker

  Bivša njemačka ambasadorka u Crnoj Gori Gudrun Štajnaker zatražila je od Evropskog Parlamenta (EP) da hitno reaguje povodom slučaja ulcinjske Solane. „Jer, ako se ovako nastavi Crna Gora bi mogla da izgubi jedan od najvećih dragulja prirode“, navela je ona u pismu predsjedniku EP Antoniju Tajaniju, a prenosi „Dan“. Prema njenim riječima, Vlada Crne Gore očito pokušava da osvoji ... Read More »

“Dan”: ZAHTJEV VLADI ZA RUSENJE OBJEKTA NA VELIKOJ PLAZI

Radomir Mikan Zec

  Iz­vr­šni di­rek­tor HTP Ul­cinj­ska ri­vi­je­ra Ra­do­mir Mi­kan Zec u pi­smu mi­ni­stru turizma i odr­ži­vog raz­vo­ja Pavlu Ra­du­lo­vi­ću za­tra­žio je re­ak­ci­ju po po­li­tič­koj osno­vi, tra­že­ći da se sru­ši mon­ta­žno-ugo­sti­telj­ski objekat Ni­ko­le Mi­ro­vi­ća za­to što je on se­strić li­de­ra De­mo­sa Mi­o­dra­ga Le­ki­ća. Pi­smo, u ko­me Zec zahtijeva da mini­star tu­ri­zma re­a­gu­je, u ko­je je „Dan” imao uvid, za­ve­de­no je pod bro­jem ... Read More »

CEDIS: DIO ULCINJA U PETAK BEZ STRUJE

cedis

  Zbog radova na niskonaponskoj mreži Madžo 2, u petak 21. jula, u terminu od 8 do 14:45 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće naselje Madžo 2 prema Kuzmanima, saopšteno je iz crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS). Read More »

Ulcinj: U LIMANU SE JUTROS UTOPIO STARIJI MUSKARAC, SRCANI BOLESNIK

Hitna pomoc, Urgjenca

  Na plaži u Limanu se jutros utopila starija muška osoba, saznaje Portal Ul-info. Na lice mjesta brzo su stigli pripadnici ulcinjske Hitne pomoći, ali su mogli samo da konstatuju smrt, i to kao posljedicu od srčanog udara. Read More »

Novi pozari: OPET GORJELO PO STOJU I OKOLINI

Pozar, Zjarr

  Od jutros ponovo bijesne požari po Velikoj plaži. Najprije je oko 09,00h izbio požar u blizine Copacabane lokalnog karaktera, a u 11,45h došlo je do pojave većeg požara iza pekare “Evropa” u Štoju. Vatra je izbila ispred jedne kuće i ugrozila nekoliko domaćinstava i pekaru, ali je poslije tačno dva sata požar ugašen. Upravo tada su u Službi zaštite ... Read More »

Kruce: SJUTRA ISTICE DOZVOLA ZA ODLAGANJE OTPADA

Hija

  Nekoliko mještana naselja Kruče kazali su da 19. jula ističe dozvola Ekološke inspekcije za odlaganje otpada na nelegalnoj deponiji Hije. “Opštinski čelnici javno su obavezali da će poštovati rok koji je odredila inspekcija. Mi ćemo im dati još dva-tri dana da vidimo da li će držati riječ, a onda ćemo održati zbor mještana i vikendaša i odlučiti se kakve ... Read More »

U zaledju Copacabane: UGASENA DVA PODMETNUTA POZARA

image-0-02-04-f9d9aa42abd434a2ba73dde2498969d0b12cf233156ea4d2dae0abcf3dd6eb51-V

  Ulcinjski vatrogasci su u ponedjeljak veče imali dosta posla. Naime, požar koji je nešto poslije 18 časova izbio u zaleđu kupališta “Copacabana” ugašen je poslije tačno četiri časova borbe sa vatrenom stihijom. Jer, nošen jakim sjevernim vjetrom požar se brzo širio, ali je brza i efikasna bila akcija 20 pripadnika ulcinjske Službe zaštite i spašavanja, pet vatrogasnih vozila i ... Read More »

Parking kod Starog grada: ZIVANOVIC PRIJAVIO CUNGUA

Parking

Tenderski postupak izdavanja pod zakup parkinga ispod Starog grada, klasičan je primjer korupcije i zloupotrebe službenog položaja najviših opštinskih funkcionera, tvrdi Ulcinjanin Igor Živanović. On je, kako pišu “Vijesti”, Specijalnom tužilaštvu podnio krivičnu prijavu protiv predsjednika Opštine Nazifa Cungua koga sumnjiči da je lani tu opštinsku imovinu izdao pod zakup bez saglasnosti hipotekarnog povjerioca, odnosno Vlade Crne Gore. Cungu je ... Read More »

“Dan”: ZA DUG OD 200.000 ODUZIMA SE ZEMLJA VRIJEDNOSTI PREKO TRI MILIONA EURA

DAN

Op­šti­na Ul­cinj po­ku­ša­va da na­pla­ti dug od oko 200.000 eura od Osma­na Ku­ča iz Ba­ra od­u­zi­ma­njem ze­mlji­šta či­ja je vri­jed­nost pro­ci­je­nje­na na 3.114.000 eura. Kuč za ogrom­nu šte­tu okri­vlju­je su­di­ju Osnov­nog su­da u Ul­ci­nju Sa­nju Mi­ro­vić i nje­nog su­pru­ga Mi­tra Mi­ro­vi­ća, jav­nog iz­vr­ši­te­lja, ko­ji su, ka­ko tvr­di, ne­po­kret­nost vri­jed­nu pre­ko tri mi­li­o­na eura do­di­je­li­li Op­šti­ni Ul­cinj na ime na­pla­te du­ga ... Read More »

Scroll To Top