Thursday, September 21 2017
Posljednja vijest

OBRAZOVNE INSTITUCIJE U ULCINJU IZMEDJU DVA RATA

Arkiv, Arhiva

Tačno pet decenija nakon otvaranja ruždije (svjetovne škole, u rangu niže gimnazije), u Ulcinju je 1921. godine počela sa radom Niža gimnazija. Naredne godine, 1922., otvorena je Ženska zanatska škola. Ona je imala pet razreda, a pohađale su je djevojčice po završenoj osnovnoj školi, koja je imala četiri razreda. Prema rezultatima popisa iz 1921. godine, Ulcinj je imao 746 kuća ... Read More »

TRI FLASE NA MUNARI DZAMIJE POMORACA!?

Xhamia e detareve, Dzamija pomoraca, Arkivi, Arhiva

Poznati njemački putopisac Friedrich Poths-Wegner prošao je kroz Ulcinj krajem 19. v. i o tome objavio jedno poglavlje u svojoj knjizi “Kreuz- und Querfahrten: Dalmatien, Montenegro und Albanien”, koja je izdata u Berlinu 1897. godine. Za naše čitaoce izdvajamo jednu interesantnu epizodu. Silazeći ujutro iz Starog grada na Pristan ovaj Njemac je primjetio na munari Džamije pomoraca tri crne flaše. “Što ... Read More »

ULCINJ – DRUGA VAROS CRNE GORE KRAJEM 19.V.

Arkiv, Arhiva, 1900

Učitelj u Ulcinju Mitar Ivelić je pišući o Ulcinju u prvom “Zemljopisu knjaževine Crne Gore”, koji je izdat 1894. godine, zapisao: “Ulcinj je po veličini druga varoš u Crnoj Gori. Ima preko hiljadu kuća i 4000 stanovnika. U Ulcinju se nalaze osnovne škole, muhamedanski mejtepi, dvije pravoslavne crkve, rimokatolička crkva i devet džamija. Tu ima čitaonica, pošta i telegraf, okružni ... Read More »

IMER PRIZRENI PLANIRAN ZA MUFTIJU CRNE GORE!?

Ymer Prizreni

Dolazak, boravak i smrt u Ulcinju Imera Prizrenija, vođe Prizrenske lige, još su uvijek ostali nedorečeni u istorijskoj nauci Albanaca. Mnogima nije jasno kako je i zašto čovjek koji je “svim silama bio za to da Ulcinj nipošto ne postane dio Crne Gore knjaza Nikole I Petrovića”, upravo tu došao i proveo zadnje godine života. Prema tvrdnji turskih istoričara Bulenta ... Read More »

“SAVEZNICKO“ BOMBARDOVANJE ULCINJA 1943.

Arkiv, Arhiva, 1943

Šest američkih aviona je 7. novembra 1943. godine, oko deset časova prije podne, teško bombardovalo Ulcinj. U gradu su se nalazile malobrojne njemačke snage i žandarmerijska stanica. Od bombardovanja su najviše stradali Nova mahala, Meraja i Pristan. Prema popisu ljudskih žrtava iz 1964. godine, u ovom napadu stradalo je tridesetak Ulcinjana. Mnogo je kuća srušeno i oštećeno. Poslije bombardovanja Ulcinja ... Read More »

ULCINJ 1918-1920. DRZALI ITALIJANI

Arkiv, Arhiva

U januaru 1916. godine Ulcinj je okupirala Austrougarska. Ona se tu zadržala do novembra 1918. kada su u ovaj grad ušle italijanske snage. Iako je tada završen Prvi svjetski rat i samo nekoliko sedmica kasnije formirana Država Srba, Hrvata i Slovenaca (Kraljevina Jugoslavija), Italijani su u Ulcinju ostali sve do 1920. godine. Na taj način grad je pošteđen od terora ... Read More »

I PETROVICI KAZU – SUKA

Arkiv, Arhiva

U jednom pismu koje je princeza Ksenija, kćerka kralja Nikole poslala 1915. godine (objavljeno u „Matici“ ljeto 2012.) navodi se i „naša kuća na Suki“. Arhivista Vesna Vičević ističe da se sigurno radi o ljetnjikovcu-dvorcu Petrovića „Rastislava“. On se pominje u jednom kasnijem popisu imovine Petrovića „na Suki u Ulcinju sa pripadajućim parkom, ubaštinjen na ime prijestolonasljednika Danila…dvor(ove) o svom ... Read More »

ULCINJANIN OSNIVAC TEHNIKE BAKROREZA!

“Nikola Radanov iz Ulcinja je u prvoj polovini 15. vijeka izrađivao bakroreze i to prije Tommasa Finiguerre iz Firence, koji se smatra osnivačem te grane umjetnosti”, zapisao je u svojoj knjizi “Dubrovački zlatari od XIII do XVII stoljeća” istoričar Cvito Fisković. I Pavle Mijović tvrdi da je simbol jagnjeta, prikazan na jednom zlatnom prstenu pronađenom u grobu u podu crkve ... Read More »

ULCINJSKI NOVAC

Arkiv, Arhiva, Ulqin, Ulcinj

Kovnica u Ulcinju počela je raditi u prvoj četvrtini XIV st. i bila je u funkciji gotovo sto godina. U njoj je kovan od bakra autonomni novac grada. Postojale su tri vrste ulcinjskih folara. Na aversu jedne je, na primjer, bilo jagnje “Agnus Dei” sa zastavom, a okolo ispisan tekst “MONETA DE DULCINO”. Na reversu je bila bogorodica s Isusom ... Read More »

NJEMACKI PUTOPISAC KRAJEM XV VIJEKA U ULCINJU

Arkiv, Arhiva, Ulqin, Ulcinj

Njemački putopisac Arnold fon Harf (Arnold von Harff, 1471-1505) je 1497. godine boravio u Ulcinju. U taj, kako navodi ”mali i lijepi albanski grad” je pristao, pošto je u februaru te godine iz Venecije brodom krenuo za Aleksandriju. U Albaniji je još posjetio Drač i Sazan. Sa svog putovanja Harf je zabilježio, njemačkom ortografijom, 26 riječi, 8 fraza i nazive ... Read More »

Scroll To Top