Friday, May 29 2020
Posljednja vijest

Prije sto godina: AUTOMOBILI PREVOZILI POSTU DO ULCINJA

Arkiv, Arhiva

Prije nešto više od jednog vijeka, 1. juna 1913. Ggodine, uveden je prevoz putnika i pošte automobilima na relaciji Bar – Ulcinj. Ova relacija održavala se od luke u Baru preko Dobre Vode, Mrkojevića, Kameničkog mosta i Zoganja do Starog grada u Ulcinju. Inače, taj put od Bara do Ulcinja, koji često nazivamo stari, građen je od 1903. do 1906. ... Read More »

R. Lleshi: 45 GODINA SKOLE U VLADIMIRU

MNE

U novembarskom zemljotresu 1968. godine oštećeni su mnogi školski objekti, kako matične škole tako i područnih odjeljenja. Samoupravni i poslovodni organi škole opravdano su zahtijevali izgradnju novih objekata, koji će odgovarati savremenim zahtjevima škole. Najveća potreba je bila za objektom matične škole i taj zahtjev je podnijet nadležnim organima opštine i publikovan široj javnosti. To je bilo veoma značajno i ... Read More »

SOLANA DOVELA VODU I STRUJU U ULCINJ!

Kriporja, Solana

U pravu su oni koji smatraju da je Solana izgradila moderni Ulcinj. Evo samo dvije činjenice iz vremena gradnja te najstarije fabrike u Ulcinju (1927-34. godine). Za potrebe Solane je u selu Salč, 1933.g., izvršena kaptaža izvorišta vode, a jedna količina je odatle išla za potrebe grada. Za potrebe Solane izgrađena je i mala električna centrala, koja je istovremeno osvjetljavala ... Read More »

ULCINJSKI VAKUFI

Arkiv, Arhiva

Ulcinjski vakufi (zadužbine) su imali oko tri hiljade korjena masline. Od toga broja vakufi su koristili tek nešto više od polovine, dok su preostali korjeni maslina davani imamima kao nadoknada za vršenje vjerskih obreda. Neke su se džamije održavale od izdavanja radnji u Čaršiji. Džamija pomoraca, koju je izgradio Ibrahim-paša Bušatlija, je imala četiri uvakufljene prodavnice u Skadru. O porijeklu ... Read More »

ULCINJ NIJE PRIPAO CRNOJ GORI ODLUKAMA BERLINSKOG KONGRESA

Arkiv, Arhiva

„Naselja južno od Bara, do rijeke Bojane, uključujući i Ulcinj, biće vraćena Turskoj“, stoji  u 29. paragrafu Berlinskog kongresa potpisanog 13. jula 1878. godine od strane „velikih sila“ (Njemačka, Austro-Ugarska, Francuska, Velika Britanija, Italija, Rusija i Turska).Dakle, odlukama Berlinskog kongresa crnogorska vojska, koja je osvojila Ulcinj u januaru te godine, morala se povući iz toga grada, što je i učinila ... Read More »

PISMENOST U ULCINJU NA POCETKU XX STOLJECA

Arkiv, Arhiva

U osnovnoj školi u Ulcinju nastava se u sva četiri razreda izvodila na srpskom i albanskom jeziku. Školske 1907/1908. godine  otvoreno je žensko odjeljenje, a 1910/1911.  godine postojala je ženska osnovna škola sa četiri razreda. Ulcinjski Albanci-muslimani su posebno izbjegavali da šalju svoju žensku djecu u školu, pa su zbog toga roditelji često bili kažnjavani. O stepenu pismenosti stanovništva govore ... Read More »

ULCINJ U SREDNJEM VIJEKU

Arkiv, Arhiva, Ulqin, Ulcinj

Iako snažno utvrđen Stari grad nije mogao da se odupre napadu Istočnog rimskog carstva, odnosno Vizantije. Ova imperija je nekoliko vjekova upravljala Ulcinjom ostavljajući na njemu svoj osobeni pečat. Već od 4. vijeka hrišćanstvo se ubrzano širilo na istočnoj obali Jadrana. Ulcinjska episkopija se po prvi put pominje u buli pape Zaharija iz 743. godine, a kao arhiepiskopija 1089. godine. ... Read More »

ULCINJSKI PJESNIK BALO IZ 19. ST.

Arkiv, Arhiva

Blizina Skadra, sjedišta sandžaka-bega i najznačajnijeg kulturnog središta centralnog Balkana, te razmah duhovne kulture koja je bila vezana za tradicionalni, narodni islam, porodila je u Ulcinju u 19. vijeku čuvenog poetu, mistika Bala. Taj liričar i derviš je pisao divne gazele, kaside i mesnevije, odnosno sve ono što je bilo karakteristično za to vrijeme. Stvaralašto Ulcinjanina Bala (Ylgynli Bali) je ... Read More »

ULCINJ 1598.

Arkiv, Arhiva, 1598, ROSACCIO Giuseppe.

Jedna od najpoznatijih prikaza Ulcinja iz srednjeg vijeka je nesumnjivo crtež Đuzepe Rozaća (Guiseppe Rosaccio, 1530-1603).Taj visokoobrazovani humanist i putnik je proputovao Jadranom 1598. godine na putu od Venecije prema Istanbulu i Svetoj zemlji. Na graviri se vidi moćan, snažno utvrđen grad, kojim dominira Citadela. Ovaj rad je nastao 27 godina nakon što je Ulcinj osvojila Osmanska država. Read More »

KADA JE ADA PRIPALA CRNOJ GORI

Ada e Bunes, Ada Bojana

Ada na Bojani je počela da nastaje nakon što je na ušću te rijeke u more 1858. godine potonuo brod vlasništvo Antuna Alegretija iz Trogira, kojim je zapovjedao kapetan Naporeli. Taj sprud je godinama rastao, ali se Međunarodne komisije za razgraničenje 1881. i 1883. godine nijesu njime posebno bavile. Tek kada je postao otočić i kada se na njemu pojavila ... Read More »

Scroll To Top