Monday, February 26 2018
Posljednja vijest

AKCIJE ULCINJSKIH GUSARA POCETKOM 18. V.

Kusaret, Anija, Gusari, Brod

Francuski konzul u Draču je u septembru 1716. godine pisao svojoj vladi: „Ulcinjani čine čudo na Jadranu sa svojih 25-30 brodova na vesla i nikome se ne pokoravaju“. Krajem februara 1718. g. ulcinjski gusari su zaplijenili u vodama Apulije jedan engleski brod sa 16 topova i dovukli ga sa sobom u Drač. Kako su izjavili, sa Englezima su se borili ... Read More »

ULCINJSKO POMORSTVO 1880-1914.

Kada je Ulcinj 1880. godine ušao u sastav Crne Gore njegovi građani su imali 145 brodova male i velike plovidbe. Ulcinjski jedrenjaci plovili su Jadranskim i Sredozemnim morem. Iz Bojane i Albanije izvozili su drvo za ogrjev i drugu izvoznu robu za Italiju, Maltu, Egipat, Tunis i Tripolis, a na povratku su nosili uglavnom so za Crnu Goru. Manji jedrenjaci ... Read More »

MAHMUD-PASA BUSATLIJA U DUBROVNIKU

Mahmut Pasha Bushatlliu

“Skadarski sandžakbeg Mahmud-paša nije bio u dobrim odnosima s Dubrovčanima. Godinama je izluđivao dubrovačke vlasti stalno tražeći brodograditelje i opremu za brodove (na kojima su kapetani bili Ulcinjani, primjedba urednika). Time je Dubrovčane dovodio u vrlo neugodan položaj jer ga je Porta smatrala pobunjenikom i odmetnikom. Čak su protiv njega preduzimane vojne akcije pod vođstvom bosanskih namjesnika. Dubrovačke vlasti zato ... Read More »

OBRAZOVNE INSTITUCIJE U ULCINJU IZMEDJU DVA RATA

Arkiv, Arhiva

Tačno pet decenija nakon otvaranja ruždije (svjetovne škole, u rangu niže gimnazije), u Ulcinju je 1921. godine počela sa radom Niža gimnazija. Naredne godine, 1922., otvorena je Ženska zanatska škola. Ona je imala pet razreda, a pohađale su je djevojčice po završenoj osnovnoj školi, koja je imala četiri razreda. Prema rezultatima popisa iz 1921. godine, Ulcinj je imao 746 kuća ... Read More »

TRI FLASE NA MUNARI DZAMIJE POMORACA!?

Xhamia e detareve, Dzamija pomoraca, Arkivi, Arhiva

Poznati njemački putopisac Friedrich Poths-Wegner prošao je kroz Ulcinj krajem 19. v. i o tome objavio jedno poglavlje u svojoj knjizi “Kreuz- und Querfahrten: Dalmatien, Montenegro und Albanien”, koja je izdata u Berlinu 1897. godine. Za naše čitaoce izdvajamo jednu interesantnu epizodu. Silazeći ujutro iz Starog grada na Pristan ovaj Njemac je primjetio na munari Džamije pomoraca tri crne flaše. “Što ... Read More »

ULCINJ – DRUGA VAROS CRNE GORE KRAJEM 19.V.

Arkiv, Arhiva, 1900

Učitelj u Ulcinju Mitar Ivelić je pišući o Ulcinju u prvom “Zemljopisu knjaževine Crne Gore”, koji je izdat 1894. godine, zapisao: “Ulcinj je po veličini druga varoš u Crnoj Gori. Ima preko hiljadu kuća i 4000 stanovnika. U Ulcinju se nalaze osnovne škole, muhamedanski mejtepi, dvije pravoslavne crkve, rimokatolička crkva i devet džamija. Tu ima čitaonica, pošta i telegraf, okružni ... Read More »

IMER PRIZRENI PLANIRAN ZA MUFTIJU CRNE GORE!?

Ymer Prizreni

Dolazak, boravak i smrt u Ulcinju Imera Prizrenija, vođe Prizrenske lige, još su uvijek ostali nedorečeni u istorijskoj nauci Albanaca. Mnogima nije jasno kako je i zašto čovjek koji je “svim silama bio za to da Ulcinj nipošto ne postane dio Crne Gore knjaza Nikole I Petrovića”, upravo tu došao i proveo zadnje godine života. Prema tvrdnji turskih istoričara Bulenta ... Read More »

“SAVEZNICKO“ BOMBARDOVANJE ULCINJA 1943.

Arkiv, Arhiva, 1943

Šest američkih aviona je 7. novembra 1943. godine, oko deset časova prije podne, teško bombardovalo Ulcinj. U gradu su se nalazile malobrojne njemačke snage i žandarmerijska stanica. Od bombardovanja su najviše stradali Nova mahala, Meraja i Pristan. Prema popisu ljudskih žrtava iz 1964. godine, u ovom napadu stradalo je tridesetak Ulcinjana. Mnogo je kuća srušeno i oštećeno. Poslije bombardovanja Ulcinja ... Read More »

ULCINJ 1918-1920. DRZALI ITALIJANI

Arkiv, Arhiva

U januaru 1916. godine Ulcinj je okupirala Austrougarska. Ona se tu zadržala do novembra 1918. kada su u ovaj grad ušle italijanske snage. Iako je tada završen Prvi svjetski rat i samo nekoliko sedmica kasnije formirana Država Srba, Hrvata i Slovenaca (Kraljevina Jugoslavija), Italijani su u Ulcinju ostali sve do 1920. godine. Na taj način grad je pošteđen od terora ... Read More »

I PETROVICI KAZU – SUKA

Arkiv, Arhiva

U jednom pismu koje je princeza Ksenija, kćerka kralja Nikole poslala 1915. godine (objavljeno u „Matici“ ljeto 2012.) navodi se i „naša kuća na Suki“. Arhivista Vesna Vičević ističe da se sigurno radi o ljetnjikovcu-dvorcu Petrovića „Rastislava“. On se pominje u jednom kasnijem popisu imovine Petrovića „na Suki u Ulcinju sa pripadajućim parkom, ubaštinjen na ime prijestolonasljednika Danila…dvor(ove) o svom ... Read More »

Scroll To Top