Friday, May 29 2020
Posljednja vijest

Crtice iz istorije: ULCINJ ODOLIO STRASNOM CARU SAMUILU

Samuel, Samuil

  Jedan od najsilnijih vladara na razmeđu prva dva milenijuma bio je bugarski car Samuilo (970-1014). On je krajem desetog vijeka u strašnom pohodu osvojio pola Balkana, ali ne i Ulcinj. Evo što o ovoj epizodi piše Pop Dukljanin: “Zatijem car (Samuilo), pokrenuvši vojsku, dugo vremena opsijedaše Ulcinj, ali ga nikako nije mogao zauzeti. Zato odatle, gnjevan, odstupi, i poče ... Read More »

Istorija ulcinjskog hotelijerstva: STO JE SVE IMAO „GALEB“ KADA JE OTVOREN

Hotel Ko-op, Hotel Galeb, Arkiv, Arhiva

  Hotel „Ko-op“ (kasnije „Galeb“) otvoren je u julu 1939. godine i bio je u to vrijeme najmoderniji hotel na čitavoj jadranskoj obali. Evo što se o tom objektu, koji je imao šest spratova, navodi u jednom novinskom članku iz toga doba: „Ta jedinstveno divna građevina ima sve odlike posljednje riječi hotelske arhitekture, i nema ravne na obalama Jadrana. Jedinstven ... Read More »

Jeronim iz Ulcinja: DOMINIKANAC NA GLASU SVETOSTI

Arkivi, Arhiva, Ulqini antik, Anticki Ulcinj

  Ulcinj je jedan od prvih gradova na istočnoj obali Jadrana gdje je službeno uspostavljen red dominikanaca (red braće propovjednika). Ulcinjski biskup Marko je početkom 1258. godine ustupio dubrovačkim dominikancima crkvu i hospicij sv. Mavra, smještene unutar gradskih zidina. U dominikanskoj istoriji se posebno pominje Jeronim iz Ulcinja, koji je živio u drugoj polovini 14. vijeka i bio vrlo cijenjen ... Read More »

Strabon: ILIRSKA OBALA PUNA VINOGRADA I MASLINJAKA

Strabon

  Čuveni grčki istoričar, geograf i filozof Strabon, koji je živio na prelasku iz stare u novu eru (umro 24.g. poslije Hrista), pisao je i o našim krajevima. Od njega nam je u poznatom djelu “Geografija” ostalo svjedočenje da je “ilirska obala obrasla vinogradima i maslinjacima”. To svakako potvrđuju posljednja istraživanja o starosti maslina u Ulcinju koja datiraju upravo iz ... Read More »

Notarska sluzba: U ULCINJU UTEMELJENA SREDINOM 13. VIJEKA

Ulcinj je imao organizovanu notarsku službu prije više od 750 godina. Naime, u istorijskim arhivima notari ili javni bilježnici se u Ulcinju pominju od 1261. godine. Bio je običaj da se notari plaćaju iz opštinske kase, od lokalnih prihoda i carine. Oni su sastavljali isprave o pravnim poslovima s tim što je prema ulcinjskom Statutu za svaku ispravu o dugu ... Read More »

Istorija: SARADNJA ULCINJSKIH I PASTROVSKIH GUSARA

Gusarstvo je na Jadranskom moru staro koliko i istorija. A gusari su često rivali; s vremena na vrijeme i sarađuju. Tako su, na primjer, sredinom 18. vijeka gusari iz Ulcinja i Paštrovića imali bliske odnose. Poznati paštrovski gusar Kristofor Kažanegra je, nakon akcija po Grčkoj, prebjegao u Ulcinju 1760. godine. Zajedno sa svojim jatacima bavio se trgovinom, pa i krijumčarenjem ... Read More »

Istorija: GROBOVI ULCINJANA NA MALTI

Varri

  Ulcinjani su tokom cijele istorije bili poznati pomorci, gusari i trgovci, pa im i grobovi leže po cijelom Mediteranu. Poznati turski istoričar Mehmet Tutundžu otkrio je nekoliko grobova Ulcinjana na Malti, koji su se nalazili u blizini Konzulata Osmanske imperije na tom ostrvu. Radi se o našim sugrađanima, (kako stoji na nišanima: Mehmet Hodža, Ibrahim sin Muhamedov, Muhamed sin ... Read More »

Vojvoda Plamenac: VELIKI JE GRIJEH UCINITI NESTO KRIVO ULCINJANIMA

Ilija Plamenac

  Komandant crnogorskih jedinica koje su u januaru1878. godine ušle u Ulcinj,  vojvoda Ilija Plamenac, je dva mjeseca kasnije, nakon što se upoznao sa stanovništvom ovog grada, uputio ministru unutrašnjih djela, vojvodi Mašu Vrbici svoja zapažanja. Ulcinjane Plamenac u depeši naziva Turcima i ističe da je to „jedan dobar i pošten narod kao ikakvi kojega sam gledao; svaki je podložan ... Read More »

Haf.H. Mavric: POSLJEDNJI ULCINJSKI STUDENT U OSMANSKOJ IMPERIJI

Ulqini (vjeter) ne funt te shekullit 19, 1880-1900

Hafiz Hasan Mavrić, muftija ulcinjski i barski, rođen je u Ulcinju 1884. godine. Bio je jedan iz plejade onih koji su prvo završili ulcinjsku školu hivza (učenja časnog Kur’ana napamet) stičući zvanje hafiza, pa nastavili školovanje u velikim svjetskim centrima. Mavrić je sa 20 godina otišao u Istanbul, gdje je studije vjeronauke okončao 1913. godine. U periodu između 1944. i ... Read More »

Fudbal: 94 GODINE OD OSNIVANJA FUDBALSKOG KLUBA

Fudbal, Futboll,

U Ulcinju je gotovo jedan vijek od organizovanog bavljenja najvažnijom sporednom stvari na svijetu, fudbalom. Naime, u ovom gradu je davne 1921. godine osnovan fudbalski klub “Olcinium”, jedan od najstarijih u regionu. Nakon Drugog svjetskog rata taj klub mijenja naziv u FK “Bjelogorac”, da bi trideset godina kasnije bio preimenovan u FK “Otrant”. Read More »

Scroll To Top