Friday, October 18 2019
Posljednja vijest

Strabon: ILIRSKA OBALA PUNA VINOGRADA I MASLINJAKA

Strabon

  Čuveni grčki istoričar, geograf i filozof Strabon, koji je živio na prelasku iz stare u novu eru (umro 24.g. poslije Hrista), pisao je i o našim krajevima. Od njega nam je u poznatom djelu “Geografija” ostalo svjedočenje da je “ilirska obala obrasla vinogradima i maslinjacima”. To svakako potvrđuju posljednja istraživanja o starosti maslina u Ulcinju koja datiraju upravo iz ... Read More »

Notarska sluzba: U ULCINJU UTEMELJENA SREDINOM 13. VIJEKA

Ulcinj je imao organizovanu notarsku službu prije više od 750 godina. Naime, u istorijskim arhivima notari ili javni bilježnici se u Ulcinju pominju od 1261. godine. Bio je običaj da se notari plaćaju iz opštinske kase, od lokalnih prihoda i carine. Oni su sastavljali isprave o pravnim poslovima s tim što je prema ulcinjskom Statutu za svaku ispravu o dugu ... Read More »

Istorija: SARADNJA ULCINJSKIH I PASTROVSKIH GUSARA

Gusarstvo je na Jadranskom moru staro koliko i istorija. A gusari su često rivali; s vremena na vrijeme i sarađuju. Tako su, na primjer, sredinom 18. vijeka gusari iz Ulcinja i Paštrovića imali bliske odnose. Poznati paštrovski gusar Kristofor Kažanegra je, nakon akcija po Grčkoj, prebjegao u Ulcinju 1760. godine. Zajedno sa svojim jatacima bavio se trgovinom, pa i krijumčarenjem ... Read More »

Istorija: GROBOVI ULCINJANA NA MALTI

Varri

  Ulcinjani su tokom cijele istorije bili poznati pomorci, gusari i trgovci, pa im i grobovi leže po cijelom Mediteranu. Poznati turski istoričar Mehmet Tutundžu otkrio je nekoliko grobova Ulcinjana na Malti, koji su se nalazili u blizini Konzulata Osmanske imperije na tom ostrvu. Radi se o našim sugrađanima, (kako stoji na nišanima: Mehmet Hodža, Ibrahim sin Muhamedov, Muhamed sin ... Read More »

Vojvoda Plamenac: VELIKI JE GRIJEH UCINITI NESTO KRIVO ULCINJANIMA

Ilija Plamenac

  Komandant crnogorskih jedinica koje su u januaru1878. godine ušle u Ulcinj,  vojvoda Ilija Plamenac, je dva mjeseca kasnije, nakon što se upoznao sa stanovništvom ovog grada, uputio ministru unutrašnjih djela, vojvodi Mašu Vrbici svoja zapažanja. Ulcinjane Plamenac u depeši naziva Turcima i ističe da je to „jedan dobar i pošten narod kao ikakvi kojega sam gledao; svaki je podložan ... Read More »

Haf.H. Mavric: POSLJEDNJI ULCINJSKI STUDENT U OSMANSKOJ IMPERIJI

Ulqini (vjeter) ne funt te shekullit 19, 1880-1900

Hafiz Hasan Mavrić, muftija ulcinjski i barski, rođen je u Ulcinju 1884. godine. Bio je jedan iz plejade onih koji su prvo završili ulcinjsku školu hivza (učenja časnog Kur’ana napamet) stičući zvanje hafiza, pa nastavili školovanje u velikim svjetskim centrima. Mavrić je sa 20 godina otišao u Istanbul, gdje je studije vjeronauke okončao 1913. godine. U periodu između 1944. i ... Read More »

Fudbal: 94 GODINE OD OSNIVANJA FUDBALSKOG KLUBA

Fudbal, Futboll,

U Ulcinju je gotovo jedan vijek od organizovanog bavljenja najvažnijom sporednom stvari na svijetu, fudbalom. Naime, u ovom gradu je davne 1921. godine osnovan fudbalski klub “Olcinium”, jedan od najstarijih u regionu. Nakon Drugog svjetskog rata taj klub mijenja naziv u FK “Bjelogorac”, da bi trideset godina kasnije bio preimenovan u FK “Otrant”. Read More »

Prije 77 godina: OTVOREN BANOVINSKI HOTEL, KASNIJE „JADRAN“

Hotel Jadran

U Ulcinju je, na rtu Suka, 1938. godine otvoren tzv. Državni hotel Zetske banovine – ili skraćeno Banovinski hotel. U njegovu gradnju uloženo je 1,9 miliona tadašnjih dinara, a imao je 80 lijepo uređenih soba. Poslije Drugog svjetskog rata ovaj hotel je nazvan “Jadran”. Taj simbol grada srušen je nakon katastrofalnog zemljotresa 15. aprila 1979. godine. Read More »

Sudbina Arhiva u Ulcinju: DOKUMENTI SLUZILI ZA UMOTAVANJE NAMIRNICA!?

Arhiva, Arkivi

Arhivsko odjeljenje Ulcinj nastalo je 1999. godine izdvajanjem iz Arhivskog odjeljenja u Baru. Čuva građu lokalnih organa vlasti, društava i ustanova. Inače, arhiv koji je postojao u ranijoj zgradi opštine Ulcinj (Belediji), a koji je sadržao dokumenta do dolaska komunističke vlasti krajem 1944. i početkom 1945. Godine je sasvim uništen. Arhivska građa je djelimično zapaljena, jedan dio dokumenata je raznesen, ... Read More »

Ulcinjski gusari: DOGOVOR U DZAMIJI U STAROM GRADU

Kusaret, Anija, Gusari, Brod

Sredinom 18.v. počelo je da, nakon puna dva stoljeća, jenjava ulcinjsko gusarstvo. Prekretnica se desila u proljeće 1757. godine kada su se ulcinjski reisi (vlasnici brodova) sakupili u džamiji sultana Selima II u Starom gradu i obavezali se da više neće nanositi štete mletačkim i dubrovačkim brodovima  ni napadati njihovu teritoriju. Date su uzajamne garancije, a u slučaju prekršaja potpisnici ... Read More »

Scroll To Top