Saturday, November 28 2020
Posljednja vijest

Javni novac za javno dobro

Feed Subscription

Slucaj elektricne dizalice u Kacemi: TENDERI DUGI, JOS SE CEKA DA PRORADI

Kacema

Ulcinjanima, posebno ribarima u ovoj opštini, godinama se obećavalo iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom da će dobiti električnu dizalicu za podizanje i spuštanje čamaca u lučici Kacemi. Postavljanju dizalice prethodili su pripremni radovi – izgradnja betonske temeljne stope i prateće infrastrukture, postavljanje električnih instalacija, te izvođenje radova na proširenju ulaza radi lakšeg pristupa dizalici. Ukupna investicija vrijedna oko ... Read More »

Program reforme javnih finansija: KOLIKO SE ODMAKLO U TRANSPARENTNOSTI

Buxheti, Budzeti, Transparenca, Transparentnost 1

Ako je suditi po Godišnjem izvještaju Vlade Crne Gore, odnosno Ministarstva finansija za 2018. godinu ključni ciljevi Programa reforme javnih finansija za period od 2016-2020. – unaprijeđenje stanja javnih finansija, fiskalna održivost i pravilno upravljanje javnim finansijama, ostvaruju se planiranom dinamikom. Kako se tvrdi, većina indikatora ukazuju na pozitivni trend, iako se dodaje da „postoji prostor za dalji napredak u cilju ... Read More »

Javni budžetski portal: EFIKASAN NACIN ZA KONTROLU JAVNIH FINANSIJA

Ilustrim, Buxheti, Budzet, Novac, Paratë, Euro, Grafikon, Grafiku

Bez dobre uprave nema transparentnih i odgovornih grana vlasti, kao ni nezavisnih institucija. Adekvatno vođena i profesionalna javna uprava, uz planiranje i koordinaciju politika, pouzdane administrativne procedure i unaprijeđeno finansijsko upravljanje u javnom sektoru od presudnog su značaja za funkcionisanje države/opštine. Dobro upravljanje i funkcionalna javna uprava ključni su za izgradnju i održavanje povjerenja u vlast, kao i za stvaranje ... Read More »

Javna potrošnja: NAJVISE SE TROSI PRED IZBORE

JAVNI DUG

  Crna Gora decenijama više troši nego što stvaraju njeni građani i privreda. A to se najbolje može vidjeti po rastu državnog duga. On je sada gotovo tri puta veći nego u vrijeme sticanja nezavisnosti 2006. godine! Premašio je 70 odsto bruto-društvenog proizvoda (BDP), odnosno na dan 31.12.2018. bio je tri milijarde i 153 miliona eura. Ukoliko bi se podijelio ... Read More »

Reforma javnih finansija: PREKOMJERNA POTROSNJA – NAJVECI IZAZOV U 2019. GODINI

finansije_290916_tw630 (1)

“Odgovorno upravljanje fiskalnom politikom bilo je i ostaje strateško opredjeljenje Crne Gore. Fiskalna stabilnost nije samo preduslov za ukupnu ekonomsku stabilnost i dugoročni privredni rast, već i preduslov za pristup međunarodnim finansijskim tržištima”, navodi se u Programu reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020. Zvanični podaci, međutim, pokazuju da Vlada Crne Gore u praksi stabilnost održava zaduživanjem, emitovanjem državnih obveznica i oslanjanjem ... Read More »

Javna uprava po EU standardima: DA SLUZI GRADJANIMA I MANJE KOSTA

art-2-admpub

U Strategiji proširenja Evropska komisija definiše preporuke državama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo po principu „prvo fundamentalna pitanja“ (fundamentals first“), a koja se odnose na tri osnovna stuba procesa proširenja i obuhvataju: reformu javne uprave, vladavinu prava i ekonomsko upravljanje. Reforma javne uprave je na prvom mjestu, jer od nje sve drugo zavisi. Ona uređuje sistem javnih i državnih ... Read More »

Strategija reforme javne uprave: OSNOV ZA SVE REFORMA JAVNIH FINANSIJA

Ilustrimi - 2

  Crna Gora je krajem jula 2016. godine usvojila Strategiju reforme javne uprave do 2020., te Akcioni plan za sprovođenje tog dokumenta, čiji je krajnji cilj stvaranje efikasne i servisno orijentisane uprave. U Strategiji se navodi da je potrebno uključivanje svih zainteresovanih strana, najšire stručne i zainteresovane javnosti, koja bi pružila dovoljno znanja i argumentaciju da se reforma implementira na ... Read More »

Parnerstvo sa gradjanima: TEMELJ I STANDARD DEMOKRATSKOG DRUSTVA

Ilustrim landscape CG

Jedan od stubova na kojima se temelje stabilna i uspješna demokratska društva je učešće građana u kreiranju javnih politika. Njihovo pravo da učestvuju u vođenju javnih poslova demokratski je standard i jedno od temeljnih načela liberalne demokratije. A jedan od najefikasnijih načina za podizanje učešća građana u definisanju i nadgledanju javnih politika je uključivanje građana u budžetski proces – u ... Read More »

Javna dobra: INDIKATOR FUNKCIONALNOSTI JEDNE ZAJEDNICE

Ilustrimi - 2

Javno dobro je institut kojim se određuje simbolički prostor života jedne zajednice, otvoren svima, bez ikakvih privilegija za bilo koga. Njime se, ujedno, razgraničava konkurencija među privatnim interesima od saradnje karakteristične za prostor namijenjen zajedničkom korišćenju. Javno dobro je, dakle, osnova zajedničkog života u punom značenju, pa je svakodnevno postupanje s njim pouzdan indikator funkcionalnosti, tačnije smislenosti neke zajednice. A ... Read More »

NOVI HORIZONT: POCINJE REALIZACIJA PROJEKTA “JAVNI NOVAC ZA JAVNO DOBRO”

Ilustrimi - 2

Postalo je uobičajeno da se korišćenje državnog novca naziva javne finansije. One su, dakle, državno računovodstvo odnosno sistem koji bilježi i pokazuje na koji način se država finansira i kakvi su troškovi njenog vođenja i razvoja. U to spadaju javni prihodi, javni rashodi, javni dug, državni budžet … Država omogućava djelovanje i distribuciju vrijednih i važnih dobara i usluga kao ... Read More »

Scroll To Top