Monday, November 20 2017
Posljednja vijest

Abazovic: INTENZIVNO SE PRIPREMAMO ZA LOKALNE IZBORE

Dritan Abazovic

  „Demokratska partija socijalista se raspada i zbog toga ne smiju da daju datum za ponovoljene parlamentarne izbore. Posljedica haotičnog stanja u DPS-u su njihovi očajni rezultati na svim poljima, izrazito na ekonomskom planu. Posljednja socio-ekonomska karta građana Crne Gore govori o promašenosti politike aktuelne vlasti i o tome koliko je vlast zapravo uništila standard crnogorskog građanina”, ocijenio je lider ... Read More »

Elezagić o “slucaju K1”: POSAO ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

Skender Elezaga

“Odluka Privrednog suda da Opština Ulcinj treba da isplati nepostojećem ‘Rekreaturs’, oko osam miliona eura (na ime štete, kamata i sudskih troškova) je skandalozna, i to po više osnova. Počevši od sporne nadležnosti Privrednog suda u ovom sporu pa do činjenice da se spor koji se (ne slučajno) vodi više od 30 godina naprasno završava upravo sada, i to dosta ... Read More »

Sjednica SO: VANREDNO O STRUJI I SOLANSKOM KANALU

Kuvendi Komunal i Ulqinit

  U ponedjeljak, 11. septembra, biće održana vanredna sjednica Skupštine opštine Ulcinj sa tri tačke dnevnog reda, saznaje Portal Ul-info. Prve dvije tačke odnose se na davanje saglasnosti oko investicija u električnu mrežu čime će se poboljšati snadbjevanje strujom u ovoj opštini. Treća tačka dnevnog reda je dopuna Programa privremenih objekata, odnosno omogućavanje prekrivanja Solanskog kanala kako bi bio proširen ... Read More »

SDP: SAMI NA IZBORE, RADO I NA SIROKU GRADJANSKU LISTU

SDP Ulcinj, Ranko Krivokapic

Socijaldemokratska partija je na­stu­pom na dr­žav­nim iz­bo­ri­ma, pod do­sad neviđenom me­dij­skom sa­ta­niza­ci­jom, po­ka­za­la da sa­mo­stal­no mo­že iza­ći na sve iz­bo­re, saopšeno je iz te stranke. Kako se navodi, i u slučaju lokalnih izbora u Ulcinju oni se “u prin­ci­pu za­la­žu prevas­hod­no za sa­mo­sta­lan na­stup”. “U skla­du sa Ma­ni­fe­stom pred­sjed­ni­ka SDP-a Ran­ka Kri­vo­ka­pi­ća, upućenog svim progresivnim snagama, uko­li­ko se po­ka­že in­te­res ... Read More »

Bajraktari: POD KISOBRANOM DPS-A NE VIDE VALDANOS I MORSKO DOBRO

Omer Bajraktari, URA

Predsjednik Opštinskog odbora Građanskog pokreta URA Omer Bajraktari dao je intervju dnevnom listu “Dan”. — Podržavate li odluku da mandat Sskupštine opštine Ulcinj ne bude skraćen, to jest, da ne bude prijevremenih izbora? Politička situacija u Ulcinju je prilično komična, ali i tužna. Nakon prekompozicije lokalne vlasti prije skoro dvije godine, odnosno ulaskom DPS-a u lokalnu vlast, građani su dobili ... Read More »

DP o “slucaju K 1”: CUNGU OBECAO OSTAVKU

Partia demokratike, Demokratska partija

Demokratska partija – saopštenje za javnost. Sa velikim žaljenjem, dok su još trajali praznični dani, primili smo vijest koja nas je rastužila, a u kojoj se ističe da Opština Ulcinj treba da plati firmi „Rekreaturs“ za slučaj „K 1“ oko šest miliona eura!? Sa takvim teretom svaka priča o planiranju razvoja u Ulcinju postaje nemoguća. Oni koji su bar malo ... Read More »

Elezagic: ULCINJ JE TALAC POLITIKE NA DRZAVNOM NIVOU

Skender Elezaga, Skender Elezagic

  Šef Odborničkog kluba SDP-a Skender Elezagić izjavio je da su učinak trenutne koalicije na vlasti u Ulcinju najbolje ocijenili sami njeni konstituenti tražeći skraćenje mandata i prijevremene izbore. Prema njegovim riječima, odlaganje izbora odgovara samo Forci i sadašnjem gradonačelniku Nazifu Cunguu. „Potvrdila se naša ranija ocjena da odluka o izborima u Ulcinju zavisi u prvom redu od interesa DPS-a ... Read More »

Bajraktari o dogovoru DPS, Force i DUA: DPS POKAZAO SLABOST

Omer Bajraktari

  Funk­ci­o­ner Gra­đan­skog po­kre­ta URA Omer Bar­jak­ta­ri ka­zao je da po­sljed­nji dogo­vor DPS-a sa For­com i De­mo­krat­skom uni­jom Al­ba­na­ca – da se pro­du­ži mandat ul­cinj­skoj lo­kal­noj vla­sti – pred­sta­vlja ra­ni­je vi­đe­nu ma­tri­cu. Ka­ko na­vo­di, kao i sva­ki do­go­vor sa DPS-om, i ovim se “u ve­li­kom sti­lu, za­o­bi­la­ze in­te­re­si građana”. Ka­ko ka­že, raz­log su vje­ro­vat­no pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri, od­no­sno ucjenjivanja u ve­zi ... Read More »

Demokratska CG: PRODUZENA AGONIJA GRADJANA ULCINJA

Stjefan_Camaj_press

  Demokratska Crna Gora Alekse Bečića ocijenila je da albanske političke stranke dogovorom sa DPS-om za izbore u Tuzima i u Ulcinju pokušavaju da prevare svoje birače pred predsjedničke izbore. „DPS, od milošte zvana organizovana kriminalna grupa (ogranaka je više), i predstavnici svoga džepa i sopstvenih interesa, od milošte zvani predstavnici manjinskih naroda, skrojili su još jednu prevaru po mjeri ... Read More »

URA: “Instalirani” napravili jos jednu trgovinu sa interesima gradjana, DP da izadje iz vlasti

URA, Ulqini gjeneratave te reja

Opštinski odbor URA Ulcinj zajedničko, šturo i nikad kraće saopštenje DPS-a, FORCE i DUA smatra potvrdom naše ranije iznijete teze da je aktuelna lokalna vlast najgora u istoriji Ulcinja, da je instalirana i da se o Ulcinju odlučuje iz Podgorice. “Ali, nijedan građanin ne treba da se čudi ovoj koaliciji na vlasti jer jedini pokretački faktor za njih su lični ... Read More »

Scroll To Top