Friday, May 29 2020
Posljednja vijest

Zanimljivosti

Feed Subscription

ZLATNI SAKAL NA ADI

Ova vrsta životinje živi obično u šumama i močvarama koje plave rijeke. Tako su na Adi zabilježena tri čopora zlatnih šakala (canis aureus), sa oko 40 članova. Ima ih takođe u velikom broju i na drugoj strani Bojane, u regionu Velipoje. Ljudi, ali ne i lovci, ih često mijenjaju sa lisicom. I stalno je gladan. Zlatni šakal živi uvijek u ... Read More »

NJEMACKI NOBELOVAC NA ADI

„Neposredno nakon Titove smrti, u aprilu 1981. godine, na prijedlog našeg prijatelja i stalnog gosta, bivšeg ministra finansija SFRJ Janka Smolea, Adu je posjetio i nekadašnji njemački kancelar Vili Brant“, kaže dugogodišnji direktor Ade Ali Pešku. On navodi da je cijela posjeta bila praktično konspirativna. „Vozio sam se u njegovom mercedesu od trajekta Kamenari-Lepetane do Ade. Bio je oduševljen čitavim ... Read More »

POSTANSKA SLUZBA U ULCINJU

Poštanska služba u ovom gradu uvedena je 1880. godine. Poštansko zakonodavstvo odvijalo se  prema odredbama međunarodnih poštanskih konvencija, dok su poštanski pravilnici izdavani prema potrebi. Tako se 1912. godine usvaja “Pravilnik za vožnju diližanskim kolima Bar – Ulcinj”. Prenos pošte između Bara i Ulcinja obavljao se do 1909. godine pješke odnosno konjovodom, zatim diližansom, a od juna 1913. automobilom. Ulcinj ... Read More »

OSTRVO PTICA PARATUK NA BOJANI

Ostrvo Paratuk se nalazi na Bojani, uz državnu granicu sa Albanijom, 7 km uzvodno od ušća te rijeke. Život na Paratuku buja zahvaljujući njegovom položaju, te nepristupačnosti sa kopna, pa je taj lokalitet najznačajnije gnjezdilište čaplji i kormorana u delti rijeke Bojane. Osušena ili živa stabla smokve, brijesta, vrbe, te trske i ostaci makije, pokrivaju ovo ostrvo. Iz godine u ... Read More »

Smanjivanje ulcinjskih plaza: VIDI SE GOLIM OKOM

Plazhi i madh, Velika plaza, Panorama

Izgradnja 90 novih malih hidrocentrala može Albaniju pretvoriti u „energetsku silu“, kako je govorio bivši vlada premijer Salji Beriša, ali će trošak te odluke biti visok u dugom roku, zaključuje se u studiji austrijskog eksperta Urliha Švarca. U dokumentu o karakteristikama rijeka na Balkanu i njihovom uticaju na životnu sredinu se, naime, navodi da će zbog snižavanja nanosa sedimenata posebnu ... Read More »

POTOPLJENI BROD “KAROLA“, KOD RTA ĐERANE

„Karola“ je najatraktivnija brodska olupina u ulcinjskom podmorju za sve kategorije ronilaca. Nalazi se u akvatoriju rta Đerane, udaljena oko dvije nautičke milje od Ulcinja i oko pet nautičkih milja od ušća rijeke Bojane, na dubini od dvadesetak metara. Taj austro-ugarski parobrod je potonuo u noći, 22. jula 1916. godine, zbog loše vidljivosti i sudara sa brodom “Matyas Kiraly”. Bio ... Read More »

GLAVATE KORNJACE NA ADI

Delta Bojane predstavlja idealno stanište i za žabe: Rana ridibunda (komercijalno korišćena kao hrana) i Rana temporaria. Istraživanja potvrđuju da se mlade glavate kornjače još mogu naći na Adi Bojani. Maja 2002. godine viđena je odrasla ženka kako ulazi u vodu, vjerovatno nakon polaganja jaja. Zna se da polažu jaja na plažama grĉkih ostrva, u Libanu i Turskoj. Bila je ... Read More »

ULCINJSKI PIJESAK

Plazhi i madh, Velika plaza

Pijesak na ulcinjskim plažama je veoma čist. Nema ni najmanjih primjesa zemlje, mulja ili organskih materijala. Neobično je lijep i sitan, sa zrncima prečnika 0,1 do 5 mm. Po hemijskom sastavu ovaj pijesak ima oko 30 mineralnih sastojaka koji su biološki vrlo aktivni. Sadrži blagu radioaktivnost što ga čini vrlo pogodnim za primjenu u medicinske svrhe, naročito kod oboljenja organa ... Read More »

NEKE ZANIMLJIVOSTI OKO MORSKIH LIVADA

Livade morske trave, kakve su one naše u Valdanosu, ubrajaju se među najproduktivnije ekološke sisteme u svijetu. Oluje i talasi (u “uvali maslina” je to punenat, jači zapadni vjetar) prenose ogromne količine morske trave i izbacuju ih na obalu gdje se stvaraju ogromne nakupine morske trave. Zbog relativnog manjka in situ proizvodnje na pješčanim plažama, takvo donešeni materijal može biti ... Read More »

CRKVA SV. MARKA – MISA NA VISE JEZIKA

Kisha, Crkva

U neposrednom zaleđu ulcinjske Velike plaže, u centru Štoja, nalazi se crkva Sv. Marka. Pored manjeg vjerskog objekta, 2006. godine sagrađena je veća crkva, praktično katedrala, izvanredne ljepote, koja je postala centralno mjesto okupljanja za pripadnike katoličke konfesije u Ulcinju. Karakteristika ove crkve jeste što se tokom ljeta u njoj služi misa na nekoliko jezika. Read More »

Scroll To Top