Monday, October 26 2020
Posljednja vijest

CEDEM: ZNACAJNO OPALA ETNICKA DISTANCA KOJU ISKAZUJU ALBANCI

 

Ako je suditi po rezultatima posljednjeg istraživanja Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), Strategija manjinske politike Vlade Crne Gore za period 2019–2023. se pokazuje kao dobra osnova za unaprijeđenje manjiskih prava.

Jer, u tom dokumentu se, na primjer, posebno ističe namjera „smanjivanja etničke distance u Crnoj Gori”, koja se, bar u dijelu koji se odnosi na Albance, ostvaruje.ONLINE_180209893_AR_0_OFSWYGNPXSVV (1)

Naime, u nedavnom istraživanju CEDEM-a je potvrđeno da je stepen distanciranja koji iskazuju pripadnici albanske nacionalne zajednice u poređenju sa ranijim istraživanjima značajno opao.

„Kada se uporedi stepen distanciranja pripadnika različitih etničkih grupacija, u ovoj godini najveći stepen distanciranja iskazuju Srbi, slijede Bošnjaci i Muslimani, te Albanci, a najniži stepen distanciranja u odnosu na ostale se mjeri kod Crnogoraca“, naveo je metodolog Miloš Bešić.

Generalni direktor Direktorata za unaprijeđenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, Leon Đokaj, kazao je da su ovakva i slična istraživanja značajna za mjerenje postignuća u procesima demokratizacije društva, kao i za, kako je naveo, same institucije u kreiranju politika i strategija sa ciljem unaprijeđenja i zaštite prava manjinskih naroda”.

Four people of diverse ethnicity connecting jigsaw puzzle elements, cartoon style vector illustration isolated on white background. Concept of partnership as putting jigsaw puzzles together

„Usvojena strateška dokumenta, kao što je Strategija manjinske politike 2019-2023. i Strategija za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020. su čvrst garant opredijeljenosti Vlade Crne Gore da pitanjima zaštite i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica prilazi s punom pažnjom i odgovornošću“, rekao je Đokaj.

Ali, posla ima još mnogo. Navedeno istraživanje je pokazalo da Albanci, uz Srbe, smatraju da njihova ljudska i manjinska prava u Crnoj Gori uglavnom nijesu ostvarena. Zato u javnim politikama treba podsticati mjere koje doprinose rješavanju postojećih problema, društvenu integraciju i toleranciju različitosti.

Tekst je urađen u sklopu projekta „Moj jezik – ravnopravan jezik“ koji sprovodi NVO „Novi Horizont“ u partnerstvu sa NVO „Ul info“. Projekat finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u okviru oblasti razvoja i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica. Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stavove donatora.Disclaimer, Projekti Ministria, Projekat Ministarstvo

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top