Monday, February 18 2019
Posljednja vijest

CEDIS: SVI CE RADOVI BITI ZAVRSENI DO POCETKA SEZONE

CEDIS logoRadovi na uklapanju trafostanice 35/10 kV „Novi Ulcinj“, kao i radovi na sanaciji površina u naselju Pinješ teku planiranom dinamikom. Naime, i pored nepovoljnih vremenskih prilika tokom polaganja kablovskih vodova, završeno je polaganje 35kV kablovskog voda na dionici od trafo-stanice „Kodre“ do skretanja za trafo-stanicu „Grad“.

Napominjemo da su, pored loših vremenskih uslova, otežavajući faktor predstavljali i neophodni radovi na sanaciji magistralnog puta za Sukobin, sa kojima smo se morali usklađivati.

S obzirom na najavljene povoljne vremenske prilike, očekujemo nesmetan nastavak radova na polaganju jos 300 metara kablovskog voda (35kV), koliko je preostalo do trafo-stanice „Grad“, čime će biti kompletirana najzahtjevnija 4.2km duga dionica od trafo-stanice „Kodre“ do trafostanice „Novi Ulcinj“. Istovremeno su započeti iskopi prema Maloj Plaži na polaganju dva 10kV kabla. Nakon završetka radova prema Maloj Plaži, biće kompletirane aktivnosti na kablovskom uklapanju trafo-stanice „Novi Ulcinj“.

Uvjeravamo građane Ulcinja da će površine koje su oštećene, a koje zbog vremenskih neprilika nisu još uvijek sanirane, biti dovedene u prvobitno stanje.

Aktivnosti na kablovskom uklapanju trafo-stanice „Novi Ulcinj“, kao i sanacija prethodno raskopanih dionica biće okončane prije početka turističke sezone.

Stoga još jednom apelujemo na razumijevanje i strpljenje, jer CEDIS preduzima sve neophodne aktivnosti u cilju što efikasnijeg završetka projekta. Takođe, molimo građane Ulcinja da i pored aktuelne problematike koja je neminovna prilikom realizacije ovako krupnih projekata, budu naši saveznici, naročito u finalnoj fazi , jer je izgradnja trafo-stanice „Novi Ulcinj“ od izuzetne važnosti za turistički razvoj Ulcinja.

Podsjećamo, da je trafo-stanica 35/10kV „Novi Ulcinj“, uključujući i cijenu gradnje tri 35kV i sedam 10kV kablovskih vodova, objekat vrijedan oko dva miliona eura.
Takođe podsjećamo da gradnjom ovog objekta direkno poboljšanje kvaliteta u napajanju električnom energijom može očekivati 3.073 potrošača sa područja: Pinješa, Nove Mahale, Metriza, Prisana, Starog Grada, kao i hoteli Albatros, Mediteran i Holegro. Bolje napajanje može očekivati i 5.527 potrošača sa područja užeg gradskog jezgra usljed rasterećenja trafostanice 35/10kV “Grad”, koja godinama unazad tokom špica sezone radi u režimu preopterećenja.
Služba za korporativne komunikacije – CEDIS

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top