Friday, July 10 2020
Posljednja vijest

Centar za kulturu: Arheoloski lokalitet Svac u procesu pripreme za savremeno upravljanje

Kalaja e Shasit, Stari grad SasNa Arheološkom lokalitetu Svač/Šas u toku su pripreme na realizaciji aktivnosti za sprovođenje radova koji su započeli:

  • od strane Narodnog Muzeja Crne Gore, Opštine Ulcinj i Centra za kulturu Ulcinj;
  • 2015-2016. od strane Narodnog Muzeja Crne Gore, Opštine Ulcinj i Centra za kulturu Ulcinj;
  • od strane Narodnog Muzeja Crne Gore, Opštine Ulcinj i Centra za kulturu Ulcinj;
  • od strane Centra za Konzervaciju i Arheologiju Crne Gore, Opštine Ulcinj i Centra za kulturu Ulcinj.

Ove godine planiran je nastavak započetih aktivnosti od strane:

  • Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore i Opštine Ulcinj, kancelarija za IPA projekte Opštine Ulcinj, Centra za kulturu Ulcinj sa projektima koje finansira Ministarstvo kulture Crne Gore i IPA fondovi;
  • Početak realizacije zaključaka sa stručnog sastanka održanog 29. 09. 2019. godine, Arheološki lokalitet Svač/Šas – mjere zaštite, održan sa Direktoratom za očuvanje kulturne baštine – Ministarstva kulture CG, Upravom za zaštitu kulturnih dobara – Ministarstvo kulture CG, Kancelarijom za UNESCO – Ministarstva kulture CG, Centar za konzervaciju i arheologiju CG, predsjednikom Internacionalnog ICOMOS-a sa predstavnicima ICOMOS-a, Sekretarijatom za upravu i društvene djelatnosti – Opštine Ulcinj, Centrom za kulturu Ulcinj, radna jedinica Muzej Ulcinj.

Projekti koje su u toku realizacije su objavljeni u Programu zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2020. godinu, Cetinje, decembar 2019. godine i na internet stranici IPA Trilateralnog programa gde je obavljen projekat dobijen od kancelarije za IPA projekte – Opština Ulcinj u programu Trilateralnog saradnju objavljen 30. oktobra 2019. godine.

Zbog radova i mjere zaštite lokaliteta, dok je lokalitet u pripremi za izvođenje radova i dok su radovi u toku, na osnovu Zakona o zaštiti kulturnih dobara i Pravilniku o vrstima, uslovima i načinu vršenja istraživanja, vrstama i sadržini dokumentacije o istraživanjima i sadržaju Elaborata istraživanja i zaštite kulturnih dobarai sveprihvaćenim savremenim normativama za Arheološke lokalitete, Arheološki lokalitet Šas, Vladimir, Opštine Ulcinj, od 15. 02. 2020. je zatvoren za posjetioce dok se obavljaju gore navedene aktivnosti.

Radovi koji se sprovode – čišćenje lokaliteta od rastinja, sprovođenje preventivnih konzervatorskih mjera, plan integralne zaštite i slično, imaju za cilj postavljanje savremene zaštite i upravljanje Arheološkog lokaliteta Svač/Šas, na osnovu Zakona za zaštitu kulturnih dobara i sveprihvaćenim savremenim normativama za Arheološke lokalitete.

Opština Ulcinj – kancelarija za IPA projekte, Centar za kulturu Ulcinj i Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top