Wednesday, July 15 2020
Posljednja vijest

Centar za kulturu Ulcinj: Nastavak investicije u Arheoloskom lokalitetu Sas

Kisha ShasProces investicionih aktivnosti na Arheološkom lokalitetu Svač koji su započeti, biće nastavljeni 1. jula ove godine sa novim investicijama finansiranih od strane Ministarstva kulture i Opštine Ulcinj u saradnju sa Centrom za kulturu Ulcinj.

U okviru Programa za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara za 2020. godinu, Ministarstvo kulture je opredijeljila sredstva za sprovođenje konzervatorskih mjera na Arheološkom lokalitetu Svač, gdje je predviđeno izrada konzervatorskog projekta i sprovođenje preventivnih konzervatorskih mjera na crkvi Sv. Marije.

Takođe Opština Ulcinj je osigurala sredstva od Evropske komisije koje su predviđene za postavljanje objekta radne jedinice Arheološkog lokaliteta Svač, koji će biti postavljen van arheološkog područja, pored puta na početku staze koja vodi prema Arheološkom lokalitetu Svač.  Čišćenje staza na ovom lokalitetu je započelo prošle nedjelje.

Čišćenje od vegetacije i priprema terena za postavljanje objekta za radnu jedinicu Arheološkog lokaliteta Svač, klupa i kanti za smeće.

Projekat obuhvata:

  • sav prostor pored puta gdje počinje staza koja vodi prema arheološkom lokalitetu i gdje se nalazi parking;
  • sav prostor parkinga;
  • stazu od puta do fudbalskog igrališta Šas;
  • sav prostor fudbalskog igrališta Šas;
  • stazu od fudbalskog igrališta Šas do početka definisanog arheološkog područja;
  • sve staze Arheološkog lokaliteta Šas .

Tokom realizacije ovih radova prostor koji obuhvata projekat će biti zaštićen i zatvoren za posjetioce i sprovođenje aktivnosti. Ovim aktivnostima završava se prva faza osnovnih investicija za cijelokupno područje Arheološkog lokaliteta Svač, koji sadrži značajne i izuzetne arheološke i prirodne vrijednosti.

Projekti koji su u toku realizacije predstavljaju početak implementacije zaključaka naučnog skupa održanog 29. septembra 2019. na kojem su učestvovali predstavnici Ministarstva kulture, Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, Kancelarije UNESCO-a, Opštine Ulcinj i lokalnih institucija, kao i predsjednik i članovi ICOMOS-a.

Cjelokupna aktivnost pripreme arheološkog lokaliteta Svač za savremeno upravljanje, muzej  i arheološko- prirodnjačkog parka biće realizovana u saradnji sa Ministarstvom kulture – Direktoratom za kulturnu baštinu, Upravom za zaštitu kulturnih dobara i Centrom za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, a u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara, Zakonom o zaštiti prirode i Prostorno-urbanističkim planom Ulcinja.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top