Friday, April 20 2018
Posljednja vijest

Cungu: DJEKA IMA RAZLOGA ZA OZBILJNU ZABRINUTOST

 

Nazif CunguSaopštenje za javnost predsjednika Opštine Ulcinj Nazifa Cungua.

Bivsi Predsjednik opštine tj. bivši Sekretar za budzet i finasije, Fatmir Djeka, ima ozbiljnih razloga za zabrinutost zbog oštećenja budžeta Opštine Ulcinj za 68.000 eura.

Fatmir Gjeka je izjavio pred sudom dana 1.4.2013. godine, da „ne postoji nijedna faktura koju je dostavio opštini Ulcinj, nijedna nije ovjerena, ako postoje nijesu ovjerene niti su potpisane od nadležnih kod tuženog, i da ne postoji nikakva obaveza prema navedenoj mljekari“, dakle sa tom izjavom je pokušao da ospori svoj sopstveni potpis na fakturama koje je sam neovlasćeno primio i priznao.

I da je bila obaveza opštine za te subvencije, nadležnost za to pripada Sekretarijatu za privredu, a ne Sekretarijatu za budzet i finasije na čijem je čelu bio G-din Djeka,

Postavlja se jedno jednostavno pitanje: zašto te fakture nije platio kada je bio predsjednik opštine ili pak Sekretar za budzet i fiansije, da bi se, kako kaže, izbjegle kamate. Nije, jer zna da ih je neovlašćeno primio, a to potvrđuje i nalaz vještaka finansijske struke od 11.2.2013. godine gdje se jasno ističe da je „subvencija prihod koji se ne fakturiše“.

Djekini pokusaji da skrene pažnju sa svog slucaja, na nepravilnosti mog dosadašnjeg rada kao predsjednika opštine, neće mu biti od koristi, ali ako ima neke sumnje  neka ih prijavi kome god misli da treba.

Što se tiče odgovornosti za završni račun budžeta za prošlu godinu, naravno da sam potpisao, ali samo za period dok sam bio predsjednik opštine, i iza njega stojim, a za dio dok je Gjeka bio predsjednik opstine morace sam da  odgovora.

Javnosti radi, prilažemo i link sa dokumentima koje smo gore pomenuli.

http://ul-gov.me/upload/document/20170615_izjava_fatmir_gjeka.pdf

http://ul-gov.me/upload/document/20170615_izjava_odgovornosti.pdf

http://ul-gov.me/upload/document/20170615_nalaz_vjetaka_milky_way.pdf

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top