Tuesday, May 21 2019
Posljednja vijest

Drita Lola: U PROCESU PLANIRANJA BUDZETA PREKRSENA PRAVA GRADJANA

 

Drita LlollaDopustite mi da Vam predočim zabrinutost koju su prije nekoliko dana izrazile moje kolege u vezi javne rasprave, koja je sprovedena nauštrb naših prava, da budemo informisani i da učestvujemo u procesu planiranja budžeta za 2018 godinu.

Praksa participativnog budžetiranja je mehanizam koji ima za cilj da omogući naše učešće u identifikaciji prioriteta i raspodjeli lokalnih finansijskih resursa, kako bi Opština najbolje odgovorila na naše potrebe. Ovo pravo garantuje niz međunarodnih i nacionalnih dokumenata kao što su: Evropska povelja o lokalnoj samoupravi, Zakon o budžetu, Zakon o finansiranju lokalne samouprave, Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o potvrđivanju Konvencije o pristupu informacijama, učešću javnosti u donošenju odluka i pristup pravdi po pitanju životne sredine (Arhuska konvencija), kao i Zakon o pravu na informacije. I Opštinski statut, takođe, je u obavezi da garantuje participativno budžetiranje kao praksu koja podrzhava promociju učešća i transparentnost u upravljanju budžetom.

U međuvremenu, prema važećem zakonu, odnosno članu 109. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni list Crne Gore”, br. 88/09, 03/10, 38/12, 10/14, 057/14 i 03/16), Opština će utvrditi plan učešća građana u donošenju odluka i odrediti organ koji će sprovesti javnu raspravu.

Da se ​​vratimo slučaju javnog saslušanja u Ulcinju i području Ana Malit. Na zvaničnoj internet stranici Opštine Ulcinj nije bilo objave o javnom saslušanju za budžet za 2018. godinu. Civilno društvo nije prisustvovalo ovoj značajnoj raspravi, a izostalo je i učešće građana. Iz Anamalskog područja, prema informacijima dobijenih sa tog područja, zbog odsustva informacija, takođe nije bilo prisutnih gradjana.

Naravno, postavlja se pitanje: za koje interesne grupe su se izvršile ova ova javna saslušanja?

Lokalna uprava, koja odgovorno i transparentno djeluje u službi svojih građana, organizuje sastanke u svakoj lokalnoj zajednici u cilju rasprave o programima i projektima koji direktno utiču na građansko blagostanje.

Odgovorna i transparentna lokalna samouprava poštuje pravo građana da budu informisani i nikako ne djeluje suprotno njihovim interesima.

Efikasno finansijsko upravljanje pomaže opštinama da se transformišu u bolje mjesto za život i rad. Za sve građane, bez izuzetka.

Na kraju, upućujem pitanje zvaničnicima Opštine Ulcinj: Za sprovođenje obaveza utvrđenih nacionalnim, međunarodnim i pravnim aktima, hoće li građani biti obaviješteni o DRUGOJ javnoj raspravi prije nego što budžet za 2018. godine pređe na glasanje od strane Opštinskog vijeća?

 

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top