Monday, October 22 2018
Posljednja vijest

“Green home”: EDUKATIVNI FILMOVI O BOTANICKOJ VRIJEDNOSTI VELIKE PLAZE

 

Green Culture ForumNVO Green Home nedavno je predstavila rezultate projekta: “Zaštita divljih biljnih vrsta i staništa južnog i istočnog Mediterana”. Projekat se realizuje od 2014 – 2017. Lokalni partneri su: Crnogorsko Društvo Ekologa, Izvidjački odred “24. Novembar” iz Bara kao i NVO Zeleni korak iz Ulcinja.

Glavni cilj projekta bio je uključivanje civilnog društva u konzervaciju važnih biljnih staništa. Fokus djelovanja bila su tri važna biljna staništa: Skadarsko jezero, Vrsuta i Velika Plaža. Na spomenutim lokalitetima formirane su volonterske grupe.

U saradnji sa lokalnim partnerima i prof. dr Dankom Caković na svakom području sproveden je monitoring važnih biljnih vrsta i njihovih staništa. Na osnovu rezultata monitoringa stiče se uvid u stanje populacije određenih biljnih vrsta zbog kojih su navedeni lokaliteti proglašeni za Važna Biljna Staništa (Important Plant Areas). Posebnu važnost predstavlja populacija crnogorsko – albanskog endema Gymnospermium scipetarum. Populacija ove vrsta zauzima samo mali areal na području Crne Gore (Vrsuta) i Albanije. Vrsta nije zabilježena nigdje više u svijetu. U toku trajanja projekta zabilježena je još manja populacija na području brda Garač ( Crna Gora) što predstavlja veliku botaničku vrijednost i uspjeh projekta.

Negativni uticaji odnosno prijetnje varijaraju od staništa do staništa. Glavna prijetnja na Vrsuti je nelegalna sječa šuma, na Velikoj plaži – urbanizacija a na Skadarskom jezeru prisustvo invazivne vrste Amorpha fruticosa – bagremac i nepostojanje mjera za uklanjanja iste.

Invazivne vrste su glavna prijetnja autohtonoj, nativnoj flori, što prije svega smanjuje biodiverzitet nekog područja ali i predstavljaju problem kada se govori o uzgoju poljoprivrednih kultura. S tim u vezi, u toku trajanja projekta sprovedene su brojne ekološke akcije uklanjanja invazivnih vrsta kao što su: Oenothera sp. i Ambrosia artemissifolia. Na području Skadarskog jezera zabilježen je trend širenja bagremca Amorpha fruticosa i neophodno je pod hitno sprovesti mjere uklanjanja.

U cilju podizanja svijesti gradjana o značaju očuvanja Važnih biljnih staništa postavljene su dvije info table na Vrsuti i Velikoj Plaži, napravljena su tri edukativna filma o botaničkoj vrijednosti ovih lokaliteta, a takodje su održane brojne radionice na temu biljnih staništa u školama u Baru, Podgorici i Ulcinju.

Projekat se realizuje u saradnji sa NVO Plantlife iz Velike Britanije i IUCN MED, a finansijski je podržan od strane MAVA Fondacije.

 

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top