Tuesday, June 25 2019
Posljednja vijest

Institut Alternativa objavio istrazivanje: CRNOGORSKA UPRAVA – ORGANIGRAM HAOSA?

Organigram-haosaPovod fokusiranja na ovu oblast su česte reorganizacije crnogorske uprave, na jednoj strani, i njihova veza sa deklarativnim opredjeljenjem ka uspostavljanju efikasnije, racionalnije i fleksibilnije uprave, na drugoj. 

Dok su tokom 2015. i 2016. godine kadrovski planovi za državnu upravu bili usvojeni polovinom godine, u 2017. godini kadrovski plan nije ni usvojen. Drugim riječima, kadrovsko planiranje, kao  instrument koji bi trebalo da prepozna buduće potrebe u vršenju određenih poslova, te sagleda raspoloživa sredstva i ljudske resurse, nije zaživjelo u praksi. Na drugoj strani, Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave u Crnoj Gori mijenjana je ukupno 14 puta, što govori o tome da reorganizacija u našoj upravi nije stvar izuzetka, već pravila. 

Glavni zaključak je da česte reorganizacije služe kao alatka za politizaciju i degradaciju funkcionera i službenika, više nego za strateško prilagođavanje uprave i službenika novim poslovima. Zbog toga, pripremili smo i set preporuka koji se odnosi na smanjivanje prostora za arbitrarne reorganizacije i pravnu nesigurnost zaposlenih u upravi.

Analiza je nastala u okviru projekta “Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži!” koji finansira Evropska unija u okviru programa podrške razvoju organizacija civilnog društva i Balkanski fond za demokratiju, projekat Njemačkog Maršalovog fonda SAD (GMF), a sprovode ga Institut alternativa, Bonum, Natura, Novi horizont i Centar za istraživačko novinarstvo.

Publikaciju možete preuzeti OVDJE.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top