Thursday, April 25 2019
Posljednja vijest

INSTITUT ALTERNATIVA: OPSTINE DA OTVORE BUDZETE ZA GRADJANE

Trećina opština ne izvještava o učešću građana u javnim raspravama o svojim budžetima; dostupni podaci pokazuju da građani uglavnom nisu učestvovali u raspravama o budžetu za ovu godinu, sa izuzetkom opština Bar, Plav i Žabljak.

Na javnim raspravama o lokalnim budžetima za 2018. godinu uopšte nije bilo građana u Podgorici, Cetinju, Petnjici i Šavniku. Prema informacijama koje je Institut alternativa prikupio drugu godinu zaredom, građani nisu uzeli učešće ni u prethodnim javnim raspravama o predlogu budžeta za 2017. godinu za ove opštine.

Budžet Glavnog grada za 2018. skoro 3,5 miliona eura veći od prošlogodišnjeg budžeta, pa se nameće potreba da uprava proaktivnije informiše građane o održavanju javne rasprave, napominje istraživačica javnih politika u IA Ivana Bogojević.
ivana bogojevic IA

Sedam opština uopšte ne izvještava o učešću građana. To su opštine Budva, Tivat, Herceg Novi, Pljevlja, Plužine, Andrijevica i Gusinje.
Među opštinama koje izvještavaju o učešću građana, posebno se izdvaja opština Bar sa većim brojem građana koji su prisustvovali javnoj raspravi (174). Opštine Plav i Žabljak su takođe privukle značajaniji broj građana, srazmjerno njihovoj veličini – 24, odnosno 15.

Sa druge strane, opštine Ulcinj i Nikšić, koje su u toku rasprave o budžetu za 2017. godinu, privukle veći broj građana, nisu uspjele da zadrže tu praksu prilikom rasprave o ovogodišnjem budžetu. Tako je u Opštini Ulcinj svega 10 građana učestvovalo u javnoj raspravi o budžetu za 2018. godinu, a u Opštini Nikšić svega dva građanina.

Razlog za veliki broj učesnika u Opštini Bar je i organizovanje više javnih rasprava u mjesnim zajednicama za različite ciljne grupe.Javni Novac, Parat Publike

Pored uobičajenih mehanizama koje opštine koriste u informisanju građana o javnoj raspravi o budžetu, poput dnevne štampe, lokalnih medija, oglasnih tabli, telefonske komunikacije ili eventualnog informisanja građana u opštinskim kancelarijama, lokalne vlasti moraju stvoriti nove načine komunikacije sa građanima. U tome mogu pomoći društvene mreže, putem kojih građani mogu učestalije komunicirati sa svojom opštinom i češće upućivati sugestije, prijedloge i pitanja o tome na koji način se troši njihov novac.

Za aktivnije građansko učešće od ključnog je značaja i suštinsko razumijevanje planirane godišnje potrošnje, što bi opštine mogle postići putem “budžeta za građane“, kao platforme, koja će građanima približiti finansijsko upravljanje u njihovom gradu i zainteresovati ih da učestvuju na javnim raspravama i time daju svoj doprinos.
Kroz razvoj participativnog budžetiranja kapitalnog budžeta u opštinama, građani bi takođe imali direktan uticaj na razvoj kapitalnih investicija u svom gradu.

Podatke o učešću građana u javnim raspravama prikupili smo u okviru projekta “Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta“, koji Institut Alternativa sprovodi u saradnji sa Institutom za javne financije iz Zagreba, i NVO Novi Horizont iz Ulcinja, uz finansijsku podršku Evropske unije (EU).

footer Word

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top