Friday, May 29 2020
Posljednja vijest

Javna dobra: INDIKATOR FUNKCIONALNOSTI JEDNE ZAJEDNICE

Ilustrimi - 2Javno dobro je institut kojim se određuje simbolički prostor života jedne zajednice, otvoren svima, bez ikakvih privilegija za bilo koga. Njime se, ujedno, razgraničava konkurencija među privatnim interesima od saradnje karakteristične za prostor namijenjen zajedničkom korišćenju. Javno dobro je, dakle, osnova zajedničkog života u punom značenju, pa je svakodnevno postupanje s njim pouzdan indikator funkcionalnosti, tačnije smislenosti neke zajednice.

A kako je država vlasnik javnog dobra njen interes se ogleda u maksimizaciji korisnosti tog dobra za najširu društvenu zajednicu, odnosno za sve građane. Njihovo je pravo da to dobro koriste slobodno i pod jednakim uslovima. Zato je ono izraz ljudske i građanske slobode, koji je u demokratskom društvu utemeljen na izričitoj pravnoj normi.

Svjedoci smo takođe da sloboda korišćenja javnog dobra postoji samo u onoj mjeri koju dopušta javna vlast. A vlast je ograničena ustavom i zakonima, te strategijama, planovima, programima i budžetima, koje je sama donijela.

Široka kontrola načina na koji se vlast vrši je osnova demokratskog sistema. Odgovorna vlast razlikuje se od neodgovorne, prije svega, po uvidu u način funkcionisanja i trošenja javnih finansijskih sredstava prikupljenih od poreskih obveznika.Ilustrim landscape CG

Stoga narodni predstavnici u državnim i opštinskim skupštinama, nevladine organizacije i mediji treba da nastoje da često komplikovane dokumente, cifre i rečenice učine dostupnijim i razumljivijim široj javnosti. Njihov zadatak jeste da građanima pomognu u razumijevanju važnosti javnog planiranja i kontrole trošenja javnih finansija, kako bi oni što bolje bili informisani o svim tim pitanjima.

U svakom slučaju, transparentno i odgovorno trošenje javnog novca zaštitni je znak modernih i uređenih društava, a uključenost svih struktura društva u taj proces snažan pokazatelj dostignutog stepena demokratije.

Ovaj projekat se realizuje u sklopu Programa za civilno društvo i medije: Podrška regionalnim tematskim mrežama organizacija civilnog društva – „OCD kao ravnopravni partneri u procesu monitoringa javnih finansija”, koji se sprovodi na nivou Zapadnog Balkana uz finansijsku podršku Evropske unije.Logo za disclaimer

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top