Saturday, July 21 2018
Posljednja vijest

JP „Nacionalni parkovi“: Pumpno postrojenje Djerane pusteno u rad

Solana UlcinjPočetkom avgusta došlo je do zastoja rada pumpnog postrojenja Đerane usljed havarije na dotrajalom cjevovodu koji se nalazi u moru. U cilju saniranja kvara, JPNPCG je preduzelo sve neophodne aktivnosti i procedure koje su rezultirale da danas pumpno postrojenje radi u punom kapacitetu, što znači da se u Solanu kontrolisano upumpava svježa morska voda, saopštino je iz PR Službe ovog preduzeća.

„Raduje nas mogućnost da na najbolji način odgovorimo potrebama i obavezama prema ovom jedinstvenom ekosistemu, koje smo kao upravljači ovog prostora preuzeli i za narednu godinu“, izjavio je direktor JPNPCG Elvir Klica.

Istovremeno, dok su u toku bile aktivnosti na popravci sistema cjevovoda, paralelno su tekli pripremni radovi u cilju montaže nove pumpe na Pumpnom postrojenju Đerane. Nabavku nove pumpe od strane Privrednog suda, očekujemo tokom septembra.

Javnost je kontinuirano obavještavana o aktivnostima koje JPNPCG sprovodi kako na aktivnostima vezanim za ekosistem, monitoring, upravljanje vodnim režimom u funkciji očuvanja biodiverziteta, tako i sa činjenicama kada smo imali problem sa pumpnim postrojenjima.

U narednom periodu, JPNPCG će posvećivati posebnu pažnju na saniranju bentova i nasipa kako bi na najbolji način upravljali vodnim režimom, a što znači svođenje negativnih posledica na minimum, kada je u pitanju biodiverzitet. Ovo se posebno odnosi na faunu ptica za koju je od izuzetnog značaja uspostaviti optimalne uslove za boravak migratornih vrsta. Uspjeli smo da dosadašnjim naporima, uz sve nedaće koje su pratile upumpavanje vode, ne ugrozimo osnovne biološke procese u toku perioda koji je iza nas.

Otklanjanjem uzroka kvara na cjevovodu i postavljanjem nove pumpe, JPNPCG će nesmetano moći da realizuje aktivnosti koje se odnose na održavanje i unaprijeđivanje uspostavljanjenog ekosistema, planira prioritetne i druge mjere u skladu sa Programom upravljanja i u skladu sa Studijom zaštite čiju draft verziju očekujemo u drugoj polovini septembra.

 

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top