Wednesday, December 12 2018
Posljednja vijest

Konferencija: U ULCINJU O REFORMI JAVNE UPRAVE

Institut AlternativaU hotelu Mediteran u Ulcinju, sjutra će sa početkom u 11.30h, biti održana konferencija ”Reforma javne uprave: za kvalitetne usluge na lokalnom nivou”.
Na panelu će govoriti:
• Senad Crnovršanin, načelnik Direkcije za normativne poslove i praćenje propisa u okviru Direktorata za lokalnu samoupravu, Ministarstvo javne uprave
• Mirjeta Gjoni, sekretarka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, Opština Ulcinj
• Sanela Ličina, potpredsjednica Opštine Bar
• Nazif Velić, izvršni direktor, NVO Novi Horizont
• Milena Milošević, istraživačica javnih politika, Institut alternativa
Nakon uvodnih izlaganja, prisutni će imati priliku da diskutuju na temu reforme javne uprave i uticaja ovog procesa na lokalni nivo. Okvirne teme za diskusiju su:
• Koji su očekivani efekti novih zakonskih rješenja i novog Akcionog plana za primjenu Strategije reforme javne uprave u periodu 2018-2020. godine?
• Koji su prvi rezultati primjene novog Zakona o upravnom postupku na lokalnom nivou?
• Sa kojim se izazovima suočavaju lokalne nevladine organizacije, kada su u pitanju učešće u donošenju odluka i pristup informacijama?
• Šta su nalazi nezavisnog monitoringa reforme javne uprave na lokalnom nivou?
Konferencija je dio projekta “Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži!”, koji je podržan od strane Evropske unije u okviru Instrumenta za civilno društvo i Balkanskog fonda za demokratiju (BTD), projekat Njemačkog Maršalovog fonda SAD (GMF), a koji sprovode Institut alternativa, Novi horizont, Bonum, Natura i Centar za istraživačko novinarstvo.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top