Wednesday, March 20 2019
Posljednja vijest

L.Lalovic: YOUTH CORNER – KUTAK NEFORMALNE EDUKACIJE I OMLADINSKOG AKTIVIZMA

LenkaNeformalna edukacija ne predstavlja ništa drugo do još jedan rukavac u obrazovanju tokom stasavanja mlade osobe u akademskog i savjesnog građanina. Omladina Ulcinja je često neinformisana, nezainteresovana ili se osjeća zapostavljenom, i ne uspijeva da stekne ili razvije znanja i vještine koje se ne tiču samo škole, a koja su preko potrebna, pogotovo za one koji planiraju da se bave društvenim naukama. Konkretno mislim na omladinske politike, liderstvo, javni natup, pokretanje inicijativa, ali i na upoznavanje sa ključnim socijalnim problemima (naročito kod omladine) poput narkomanije, kocke, alkoholizma, depresije, bilo koje vrste neprihvatljivog ponašanja, koji predstavljaju glavnu kočnicu za razvitak kako same persone, tako i društva. Da bi se ta znanja stekla, vještine razvile a pitanje za rješavanje tih problema u zajednici pokrenulo, potrebno je mnogo više od individualnog uspjeha u školi. Potrebna je volja i navika da se dodatno obrazujemo i ujedinjen omladinski aktivizam.

Youth Corner je u početku bila samo lijepa zamisao. Tokom izrade Lokalnog Plana Akcije za Mlade na inicijativu NVO „Novi Horizont“ (koji je usvojen 2014.) mladi su identifikovali potrebu za otvaranjem jednog takvog mjestašca koje bi im koristilo da se edukuju, socijalizuju i provode svoje slobodno vrijeme na kvalitetan način. Takođe, mnogobrojna istraživanja naše organizacije pokazuju prilično zabrinjavajuće indikatore da mladi žive živote poprilično isprazno i nijesu uključeni u društvene tokove (68% mladih nijesu članovi nekog udruženja, društva, sportskog kluba, itd., a 76% njih tvrdi da ne uspijeva da učestvuje u dešavanjima iz oblasti njihovog interesovanja u našem gradu). Osim toga, kao glavni socijalni problemi omladine navode se kockanje (20%), nešto manje (17%) smatra da su to depresija i apatija, a 15% da je najpristunija pojava narkomanija. Bilo je krajnje logično da se nešto mora preduzeti kako bi se situacija iole popravila i kako te brojke u narednom periodu ne bi uzele još više maha.

Postojalo je ogromno pitanje među mladim aktivistima kako mlade ponovo vratiti Biblioteci, pravim vrijednostima koje, kako godine idu, sve više blijede, ne samo kod nas nego svugdje. Mladi su, okupljeni od strane Novog Horizonta zajedno sa omladinskom radnicom, Arlindom Osmanović, uz pomoć donatora i lokalnog biznis sektora, uspjeli da otvore Youth Corner u Gradskoj biblioteci. Time se konačno nazirao kraj pasivnosti ulcinjske omladine ali i naglašavao početak procvata omladinskog aktivizma, jer se postigao konkretan, opipljiv rezultat, koji je na usluzi mladima. youth corner

To što se radionice, treninzi, sesije za mlade odvijaju u Youth Corner-u je jako korisno i pohvalno, jer će zahvaljujući znanjima steknutim tu, mladi moći sami da pokreću projekte i bore se za vidljivost u društvu. U vremenu kada je sve osim lične koristi, novca, slave, potpuno obezvrijeđeno, možda iz perspektive mlade osobe, izgleda potpuno besmisleno razmišljati o cjelokupnom društvu, aktivizmu i položaju mladih. Ipak, ako se ne razmišlja o tome, da li će ikada nastati neke progresivne promjene i da li mlada osoba ima čemu da se nada osim da će svojim isprogramiranim životom (kuća-škola, pa kasnije kuća-posao) imati dovoljno da živi. U toj suludoj trci za pukim postojanjem jedinke gine društvo koje je toliko puta kritikovano čak i od mladih koji ništa ne preduzimaju da ga promijene. Zato smatram da mlada osoba mora biti zadovoljna društvom u kojem živi da bi bila zadovoljna sobom, da nikada ne treba prestajati da se aktivno učestvuje u donošenju odluka u društvu jer će samo tako izgraditi svoj stav, karakter i steći vještine koje će ga oblikovati u građanina korisnog i za zajednicu i za samog sebe.

Međutim, moram se i kritički osvrnuti na činjenicu da osim povremenih neformalnih edukacija (koje su najčešće organizovane od strane naše organizacije), mladi “na svoju ruku” rijetko koriste Youth Corner, iako je stručno osoblje Biblioteke uvijek na raspolaganju mladima, ne samo u ovom dijelu, već u svim servisima institucije. Mladima je često potreban neko da ih okupi, motiviše i pokrene, a do tad potpuno besplatno korišćenje televizora i računara za gledanje filmova po želji, i mnogobrojne knjige na čak četiri jezika stoje i skupljaju prašinu. Nezainteresovanost, mentalitet ili manjak vremena, ne znam šta bi mogao biti razlog za isključenost mladih iz aktivizma, društvenih tokova i kulture koji se na kraju krajeva tiču njih samih, ali jedno je sigurno: mladi ne smiju ostati nepomični i dozvoliti da na njih pada prašina pasivnog i besmislenog života.

Realizovanje Youth Corner-a je samo jedan korak ka poboljšanju omladinskog aktivizma, ali prilično značajan, imajući u vidu da je sada olakšan pristup mladima da se informišu, aktiviraju i provode svoje slobodno vrijeme na kvalitetan način. Sada je sve na samim mladima Ulcinja, potrebno je uvidjeti da se pozitivne promjene dešavaju samo ako su voljni da se aktiviraju, a ja vjerujem da postoji mnogo savjesnih, pametnih mladih osoba koje i dalje njeguju prave vrijednosti, znaju šta žele i znaju koliko aktivizam može da koristi i njima i zajednici u kojoj žive.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top