Thursday, July 9 2020
Posljednja vijest

M.Canka: DRUSTVENA I POLITICKA PRAKSA PRODUKUJE KORUPCIJU

 

1 OKNVO “Ul info” nastavlja sa realizacijom aktivnosti u projektu „Ulcinj protiv korupcije – Ulqini kundër korrupcionit“.

Lokalnoj vlasti upućeno je oko 35 novih zahtjeva za slobodan pristup informacijama, a završavamo anketu o percepciji korupcije.

Riječ je o anonimnoj anketi zasnovanoj na principu dobrovoljnosti, a sastoji se od 25 pitanja kojima se treba steći slika o stavu Ulcinjana/ki prema korupciji, prije svega u opštinskim organima i javnim službama.

Na pitanja iz ankete odgovoriće 300 osoba, što je veoma relevantan uzorak za opštinu Ulcinj.

Rezultati ankete biće uskoro obrađeni i prezentovani javnosti.

Nemamo saznanja da je ranije neko napravio sličnu anketu, pa smo uvjereni da će ona biti od koristi u doradi opštinskih strategija za suzbijanju korupcije, kao i planova integriteta. Ona bi mogla dodatno da ukaže na elemente koje građani percipiraju kao koruptivne u funkcionisanju javnih službi.

Naša namjera je takođe da građane ohrabrimo da ovakve slučajeve objelodanjuju i prijavljuju iako je primjetno da je veliki broj građana “uklješten” ili razapet između, s jedne strane, svijesti o izuzetnoj štetnosti korupcije po društvo i prakse da najčešće samo tako mogu da realizuju osnovna prava, s druge strane.

Dakle, ovakav društveni, politički i ukupni ambijent i praksa produkuju javni moral u kojem postaje normalno da političko zapošljavanje, nepotizam, šverc, podmićivanje, “ugradnja” u javne nabavke, nelegalna gradnja, tj. da za mnoge građane to više nijesu ozbiljniji prekršaji.

Sa tim se, u interesu zdravlja i opstanka naše zajednice, ne smijemo pomiriti. (Stavovi izraženi u ovom tekstu su autorovi i ne odražavaju gledišta i mišljenja EU ili učesnika u projektu.) 

word (1)

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top