Thursday, July 9 2020
Posljednja vijest

M.Canka: OPSTINA NEEFIKASNA U BORBI PROTIV KORUPCIJE

 

Mustafa CankaNVO “Ul info” od sredine januara ove godine sprovodi projekat “Ulcinj protiv korupcije – Ulqini kundër korrupsionit”.

Jedan od ciljeva je dosljedna implementacija Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije, koji je usvojila Skupština opštine Ulcinj u decembru 2014. godine.

Tim dokumentom utvrđeno je 39 mjera i 96 aktivnosti, njihovi nosioci, rokovi za realizaciju i indikatori postignutih rezultata, dok su strateški ciljevi bili sljedeći:

  1. Povećan stepen odgovornosti i profesionalizma rada lokalne samouprave
  2. Poboljšana transparentnost u procesu planiranja, donošenja akata i njihovom sprovođenju uz poštovanje principa participativnosti
  3. Pojačana unutrašnja i spoljašnja kontrola rada lokalne samouprave
  4. Jačanje integriteta jedinica lokalne samouprave i primjena etičkih standarda u lokalnoj samoupravi
  5. Stvaranje uslova i podsticanje civilnog i privatnog sektora da se uključe u borbu protiv korupcije na lokalnom nivou
  6. Monitoring Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije.

U okviru definisanih konkretnih antikorupcijskih mjera i aktivnosti nadležni organa Opštine prihvatili su obavezu da u njihovoj realizaciji uključe civilni i privatni sektor, kao i sve druge zainteresovane grupe i organizacije u lokalnoj zajednici, kako bi se stvorio povoljniji ambijent i uslovi za organizacione promjene i izgradnju nove kulture rada i ponašanja u lokalnoj samoupravi.

Odlukom Predsjednika Opštine formiran je Tim, odnosno Komisija za borbu protiv korupcije koja je bila dužna da prati realizaciju mjera i aktivnosti iz Akcionog plana i da izvještava o tome lokalne i državne organe i institucije.

Nakon početnog entuzijazma, rad Komisije je praktično zaustavljen.

Opština Ulcinj, na primjer, još uvijek nema Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave.

Javnost je o do sada preduzetim mjerama i aktivnostima veoma slabo upoznata, a u jednom Vladinom izvještaju iz 2012. godine se navodilo da su realizovane 37,5 odsto.

U našoj anketi koju smo sproveli od 15. februara do 15. marta 2017. godine tek jedan od deset ispitanih je kazao da zna nešto o tome, a svaki treći da je nešto načuo. Na pitanje da li je Opština efikasna u borbi protiv korupcije 80 odsto anketiranih je kazalo da je ona neefikasna u tom pogledu.

Takođe, samo 15 odsto anketiranih zna da je Opština izradila Lokalni plan za borbu protiv korupcije, a još manje (13,7) da je izradila Plan integriteta. (Stavovi izraženi u ovom tekstu su autorovi i ne odražavaju gledišta i mišljenja EU ili učesnika u projektu.) Disclaimer, Projekat, Ulcinj protiv korupcije

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top