Thursday, March 21 2019
Posljednja vijest

MANS: ANONIMNO PRIJAVITE KORUPCIJU

Dejan MilovacMreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) počela je promociju servisa za prijavu korupcije i kršenje zakona.
Dejan Milovac, direktor istraživačkog centra MANS-a, poručio je da će ova nevladina organizacija i ubuduće omogućavati građanima da korupciju prijave na bezbjedan način. „Imajući u vidu napad na novinarku Oliveru Lakić, borba protiv korupcije i istraživanje kriminalaca i državnih službenika koji su povezani sa kriminalcima ne smije da prestane bez obzira na napade na medije i civilni sektor“, kazao je Milovac.
Podatke o slučajevima korupcije i drugim oblicima kršenja zakona, kao i dokumentaciju koja o tome svjedoči, građani mogu prijaviti MANS-u putem telefona (020 266 326), sajta, Vibera (069 446 094) i društvenih mreža Facebook i Twitter. Milovac je objasnio da ukoliko građani imaju saznanja o korupciji, a ne raspolažu dokazima koji to i potvrđuju, MANS preuzima teret procesuiranja slučaja ka institucijama, kroz pribavljanje dokaza o korupciji pozivanjem na Zakon o slobodnom pristupu informacijama, a zatim i ponošenje inicijativa ili krivičnih prijava.
„U susret lokalnim izborima, pozivamo građane da ukoliko budu svjedoci političke korupcije uoči ili na dan izbora to i prijave. MANS u potpunosti čuva identitet građana koji prijavljuju korupciju i trudi se da dokaže i dalje procesuira sve ono što su njihove sumnje“, poručio je Milovac.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top