Saturday, July 11 2020
Posljednja vijest

MINISTARSTVO: ALBANCI KORISTE PRAVO NA SVOJ JEZIK I PISMO

Ustavom  Crne Gore i Zakonom o manjinskim pravima i slobodama dato je pravo pripadnicima manjinskih zajednica na upotrebu svog jezika i pisma. Posljednjim izmjenama i dopunama navedenog zakona propisano je da u opštinama u kojima pripadnici manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica čine većinu ili pet odsto stanovništva, prema rezultatima dva posljednja popisa, u službenoj upotrebi je i jezik tih manjinskih nacionalnih zajednica.survey

U Izvještaju o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2018. godini, koji je izradilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, navedeno je da „Ministarstvo unutrašnjih poslova, u skladu sa administrativnim i kadrovskim kapacitetima, posebnu pažnju posvećuje zaštiti prava pripadnika manjina“.

Prema podacima MUP-a, u periodu od 01.01. zaključno sa 31.12.2018. godine, podaci u ličnoj karti su u 1.173 slučaja unijeti za crnogorske državljane na albanskom jeziku, dok su podaci o imenu i prezimenu unijeti u pasoš na albanskom jeziku za 1.481 državljanina, na njihov zahtjev.

Dodaje se da se lično ime pripadnika manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice upisuje u matične registre na njihovom jeziku i pismu, te da se izvodi i uvjerenja iz matičnih registara za pripadnike manjina takođe izdaju na njihovom jeziku i pismu, u skladu sa zakonom.19506176-vector-name-tag-for-id-human-user-member-illustration

„U cilju transparentnosti i poštovanja ljudskih prava zadržanih lica u Upravi policije, svakom zadržanom licu uručuje se tzv. “Informativni list za zadržano lice”, koji je štampan i na albanskom jeziku, a u kojem su navedena prava zadržanog lica“, navodi se u Izvještaju i ističe  “da je u prošloj godini policija štampala 200.000 komada edukativno promotivnih flajera na crnogorskom i albanskom jeziku koji su distribuirani turistima – vozačima motornih vozila, na graničnim prelazima, prilikom ulaska u Crnu Goru“.

Tekst je urađen u sklopu projekta „Moj jezik – ravnopravan jezik“ koji sprovodi NVO „Novi Horizont“ u partnerstvu sa NVO „Ul info“. Projekat finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u okviru oblasti razvoja i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica. Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stavove donatora.Disclaimer, Projekti Ministria, Projekat Ministarstvo

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top