Tuesday, May 21 2019
Posljednja vijest

Morsko dobro: INSPEKCIJA PRIORITETNO DA UKLONI OBJEKTE KOJI NISU PLANIRANI NOVIM PROGRAMOM PRIVREMENIH LOKACIJA

Morsko dobroJavno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore podržava aktivnosti inspekcijskih organa koje ovih dana sprovode radove na uklanjanju nelegalnih objekata na primorju. Imajući u vidu da određeni broj privremenih lokacija u zoni morskog dobra nije planiran novim Programom (2019-2023.), apelujemo na inspekcijske organe da prioritetno treba ukloniti privremene objekte sa tih lokacija.

Javno preduzeće je do sada dostavilo prijave Direktoratu za inspekcijske poslove u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, a služba kontrole Javnog preduzeća stoji na raspolaganju za dalju koordinaciju i saradnju.

Javno preduzeće je poslalo i opomene bivšim zakupcima lokacija u zoni morskog dobra da objekte sa lokacija uklone u roku od 15 dana od dana dostavljanja opomene, s obzirom na to da iste nisu predviđene Programom privremenih lokacija za period od 2019-2023. godine. Navedeno je bila i ugovorena obaveza bivših zakupaca.

Bivši zakupci koji nisu uklonili objekte su obavješteni i da će sami snositi troškove uklanjanja objekata od strane državnih organa, odnosno da će istima trošak ukalnajnja biti blagovremeno fakturisan.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top