Sunday, May 31 2020
Posljednja vijest

Morsko dobro: U SUBOTU AKCIJA CISCENJA U MORU KOD “GIOVANNI BEACH”

JP MDJavno preduzeće za upravljanje morskim dobrom već treću godinu zaredom aktivno učestvuje u akcijama čišćenja obale koju NVO “Zero Waste Montenegro” organizuje u Crnoj Gori povodom Internacionalnog dana čišćenja obale. Ovim povodom, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, u okviru projekta INTERREG IPA CBC “WELCOME” finansiranog od strane Evropske Unije, u subotu 21. septembra 2019 godine sa početkom u 08:45 časova, na lokaciji “Giovanni beach” na Velikoj plaži u Ulcinju organizuje “Veliku akciju čišćenja otpada iz mora (marine litter)”.

Akcijom je predviđeno da se učesnici takmiče u selektivnom sakupljanju otpada, nakon čega će za djecu biti organizovana Radionica o kreativnoj reciklaži otpada iz mora i pozorišna predstava “More i plastika”. Partneri u organizaciji akcije su: Institut za biologiju mora iz Kotora, NVO “Književna omladina Tivta”, NVO “Dramski studio Budva”, Izviđački Odred “24. novembar” iz Bara i Osnovna škola “Maršal Tito” iz Ulcinja.

Organizovanje ovakvog događaja ima za cilj edukaciju djece i podizanje svijesti o sve prisutnijem problemu otpada iz mora (marine litter).

Projekat “WELCOME” (WatEr LandsCapes sustainability thrOugh reuse of Marine littEr – Održivost vodenih pejzaža ponovnom upotrebom otpada iz mora), koji se realizuje u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru, usmjeren je na održivo upravljanje otpadom iz mora kao i na jačanje prekogranične saradnje između Italije, Albanije i Crne Gore a sve to u cilju rješavanja problema otpada iz mora koji je poslednjih godina sve izraženiji na ovom području. Aktivnosti ovog projekta usmjerene su na uklanjanje otpada sa plaža, praćenje stanja i selektovanje otpada, obnavljanje i ograđivanje dina korišćenjem drvenog otpada sakupljenog sa plaža i izradu Prekograničnog plana upravljanja otpadom iz mora koji treba da doprinese uspostavljanju održivog i dugotrajnog sistema upravljanja otpadom iz mora.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top