Friday, May 29 2020
Posljednja vijest

NOVI HORIZONT: POCINJE REALIZACIJA PROJEKTA “JAVNI NOVAC ZA JAVNO DOBRO”

Ilustrimi - 2Postalo je uobičajeno da se korišćenje državnog novca naziva javne finansije. One su, dakle, državno računovodstvo odnosno sistem koji bilježi i pokazuje na koji način se država finansira i kakvi su troškovi njenog vođenja i razvoja. U to spadaju javni prihodi, javni rashodi, javni dug, državni budžet …

Država omogućava djelovanje i distribuciju vrijednih i važnih dobara i usluga kao što su školstvo, zdravstvo, zaštita i odbrana, saobraćaj, kultura, itd. Takva javna dobra, koja državljanima omogućavaju bolji život i viši stepen blagostanja, je potrebno finansirati. Finansira ih država iz javnih finansija.

U demokratskom sistemu vladavine javne finansije su vlasništvo svih državljana odnosno svih poreskih obveznika u državi, koji na slobodnim izborima biraju upravitelje javnih finansija.

Zato se kroz nezavisna tijela i NVO stimulišu projekti i inicijative kojima se povećava učešće građana i civilnog društva u procesu planiranja budžeta i kontrole njegovog trošenja.

To se svakako odnosi i na rad važnih državnih institucija, preduzeća i agencija kako bi se pratilo sprovođenje njihovih planova, kritički ocijenila praksa i formulisali preporuke i novi prijedlozi za njihovo djelovanje.

U oblasti upravljanja javnim finansijama, Crna Gora je slabo ocijenjena od strane EU. Ključni problemi se odnose na nedostatke u izvještavanju o izvršenju budžeta, nedostatak informacija o učincima javne potrošnje i nepostojanje zvanične verzije “budžeta za građane” na nacionalnom nivou.Ilustrim landscape CG

Projekat Javni novac za javno dobro osmišljen je uslijed identifikovanog problema nedovoljnog angažmana civilnog društva i medija u oblasti nadgledanja trošenja javnog novca od strane javnih institucija i preduzeća, što utiče na kvalitet razvoja demokratskog društva u cjelini.

Projekat specifično teži da zagovara veće učešće civilnog društva i medija u povećanju transparentnosti i odgovornosti u trošenju javnog novca u izgradnji i održavanju javne infrastrukture u zoni morskog dobra, koja treba da odgovori na potrebe građana.

Kako javni interes u izgradnji i održavanju javne infrastrukture u zoni morskog dobra, jednako kao i transparentnost trošenja budžetskih sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom (JPMD) prevazilazi interese poslovne zajednice (onih koji kroz poslovne aranžmane upravljaju i koriste taj prostor), NVO „Novi Horizont“ sa svojim partnerima će kroz angažman na predloženom projektu stimulisati učešće civilnog društva i medija koje djeluju na teritoriji opštine Ulcinj u nadgledanju aktivnosti JPMD. Ova saradnja bi trebalo da rezultira zajedničkim djelovanjem koja, prije svega, utiče na povećanje transparentnosti potrošnje javnog novca u izgradnji i održavanju javne infrastrukture u zoni morskog dobra, te tako omogući evaluaciju njenih efekata.

Način realizacije i odabrane osnovne metode implementacije projekta kombinuju prikupljanje i analizu podataka o javnoj potrošnji u zoni morskog dobra, kroz detaljan monitoring procedure javnih nabavki JPMD, obuke i podizanje kapaciteta predstavnika lokalnih organizacija civilnog društva i medija, kao i monitoring realnog stanja na terenu po pitanju realizacije investicija u javnoj infrastrukturi.

Ovaj projekat se realizuje u sklopu Programa za civilno društvo i medije: Podrška regionalnim tematskim mrežama organizacija civilnog društva – „OCD kao ravnopravni partneri u procesu monitoringa javnih finansija”, koji se sprovodi na nivou Zapadnog Balkana uz finansijsku podršku Evropske unije.

Logo za disclaimerIlustrim landscape CG

 

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top