Friday, June 22 2018
Posljednja vijest

Novinari: CRNA GORA DA POSTUJE MEDJUNARODNE KONVENCIJE

 

Novinari, GazetaretDruštvo profesionalnih novinara Crne Gore (DPNCG) podnijelo je inicijativu za ocijenu ustavnosti dva člana Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kojima se otežava pristup medija informacijama od javnog značaja.

DPNCG traži da ih Ustavni sud proglasi neustavnim, čime bi one prestale da važe.

U pitanju su odredbe o stavljanju oznake tajnosti na dokumenta i ukidanje meritornog odlučivanja po žalbi Agencije za Slobodan pristup informacijama.

Izmjene ovog zakonaveć su stupile na snagu, pa sada državni organi imaju mogućnost da dokumenta i informacije koja tražimo baveći se poslom označi stepenom tajnosti.

Time se suspenduju odredbe Ustava Crne Gore i Evropske konvencije o ljudskim pravima  kojima se garantuje sloboda izražavanja.

Evropski sud za Ijudska prava utvrdio je da član 10 Konvencije štiti pravo na pristup informacijama, navodeći da je uskraćivanje pristupa oblik indirektne cenzure. Sud je obrazložio da prikupljanje informacija predstavlja dio novinarske djelatnosti i da ograničenja u tom pogledu ometaju ostvarivanje prava na slobodu izražavanja.

Označavanje dokumenata internim, povjerljivim i strogo povjerljivim sigurno ne pokazuje transparentnost organa vlasti ni Ustavno pravo na pristup informacijama.

DPNCG je iniciralo i ocjenu ustavnosti odredbe izmjenjenog Zakona o SPI, kojim je Agenciji za slobodan pristup informacijama  oduzeta mogućnost meritornog, odnosno konačnog odlučivanja.

S obzirom na sporu proceduru postupanja po žalbama i tužbama, postupak pristupa informacijama od javnog značaja se tako odlaže najmanje pola godine do odluke nadležnog suda, a podnosilac zahtjeva ostaje uskraćen za pravovremenu informaciju. Ovo je veliki probem za novinarsku profesiju, gdje je informacija medijima potrebna dnevno i ne može se čekati mjesecima.

Konvencijom Savjeta Evrope o pristupu službenim dokumentima (Zakon o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope o pristupu službenim dokumentima “Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori, broj 7/2011” od 8.6.2011. god.) članom 8, stav 1 propisuje se da je „podnosilac čiji je zahtjev za pristup nekom službenom dokumentu ili jednom njegovom dijelu odbijen, izričito ili implicitno, ima pravo na pokretanje postupka preispitivanja odluke pred sudom ili nekim drugim nezavisnim i nepristrasnim organom koji je ustanovljen zakonom” i član 8, stav 2 “podnosilac zahtjeva uvijek ima pravo na postupak preispitivanja odluke koji je ekspeditivan i ne zahtijeva posebna sredstva, bilo da se radi o ponovnom razmatranju od strane javnog organa ili o preispitivanju odluke iz stava 1 ovog člana”.

Iako potpisnica Konvencije, Crna Gore upravo postupa suprotno ovoj odredbi.

Takođe, praksa iz regiona suprotna je onoj kojoj je sada pristupa u Crnoj Gori. Zakoni o slobodnom pristupu informacijama Hrvatske i Srbije sadrže odredbe koja povjereniku za informacije daje mogućnost konačnog donošenja odluke, kojom se organu vlasti nalaže dostavljanje informacije onima koji ih traže po Zakonu o SPI.

Za DPNCG,

Generalna sekretarka

Mila Radulović

 

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top