Sunday, July 12 2020
Posljednja vijest

Nrekic: SJEDNICA SKUPSTINE U UTORAK

Loro, Nrekiq, Kuvendi, SkupstinaPredsjednik Skupštine opštine Ulcinj Ljoro Nrekić izjavio je Portalu Ul-info da će narednog utorka biti održana šesta sjednica prvog redovnog zasjedanja lokalnog Parlamenta.

Prema njegovim riječima, na Kolegijumu sa predstavnicima političkih grupa u Skupštini je dogovoreno da se na toj sjednici razmatra 13 tačaka dnevnog reda.

Evo koje su to tačke:

1. Pitanja i odgovori odbornika,
2. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama za određivanje urbanističke i katastarske parcele u zahvatu ID DUP-a za lokalitet „Pristan“ u Ulcinju,
3. Predlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna za određene urbanističke i katastarske parcele u zahvatu ID DUP-a Ulcinj-Grad za lokalitet „Pinješ 1“ u Ulcinju,
4. Predlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna za određene urbanističke i katastarske parcele u zahvatu ID DUP-a za lokalitet „Pinješ 2“ u Ulcinju,
5. Predlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna za određene urbanističke i katastarske parcele u zahvatu ID DUP-a za lokalitet „Meterizi 1“ u Ulcinju,
6. Predlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna za određene urbanističke i katastarske parcele u zahvatu ID DUP-a Ulcinj-Grad za lokalitet „Meraja 2“u Ulcinju,
7. Nacrt Elaborata sistema naplate i kontrole parkiranja za Opštinu Ulcinj sa zoniranjem,
8. Predlog Odluke o nazivima naselja na teritoriji opštine Ulcinj,
9. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Predsjednika Opštine br.01-238/16 od 13.05.2016 godine.
10. Predlog o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“-Ulcinj,
11. Predlog Odluke o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele br.226 u zoni A sa ID DUP-a „Ulcinj-Grad“ za lokalitet „Totoši“ Opština Ulcinj,
12. Predlog Odluke o zaradama lokalnih funksionera opštine Ulcinj i
13. Predlog Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika opštine Ulcinj.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top