Saturday, July 4 2020
Posljednja vijest

NVO Novi horizonti: PREDSTAVLJENA PUBLIKACIJA “JEZIK MOJE UPRAVE”

U Ulcinju je u utorak, na konferenciji za štampu, predstavljena publikacija “Jezik moje uprave”, koja je urađena u sklopu projekta „Moj jezik – ravnopravan jezik“ koji je sprovodio NVO „Novi Horizont“ u partnerstvu sa NVO „Ul info“.

NH 1

Projekat je finansiralo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u okviru oblasti razvoja i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

“Ovaj izvještaj je imao za cilj analiziranje nivoa službene upotrebe albanskog jezika i pisma u Opštini Ulcinj, kroz monitoring rada organa lokalne samouprave i zagovaranje principa dvojezičnosti u opštinskoj administraciji. Analiza je urađena korišćenjem adekvatnih metoda istraživanja kao što je detaljan monitoring proaktivnog objavljivanja informacija na internet stranici Opštine Ulcinj, zatim tehnika „tajnog posjetioca“, struktuirani intervjui sa lokalnim funkcionerima i službenicima kao i slanjem zahtjeva za slobodan pristup informacijama”, rekao je izvršni direktor NVO “Novi horizonti” Nazif Velić, dok je rezultate analize predstavio istraživač Admir Đoni.NH 4

O zakonskim okvirima i otvorenim pitanjima u vezi sa upotrebom albanskog jezika, posebno u praksi, govorili su direktor Direktorata za unaprjeđenje i zaštitu prava manjinskih naroda u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Leon Đokaj, potpredsjednica Opštine Ulcinj Hadidža Đoni i predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca u Crnoj Gori Faik Nika.

Svi učesnici su se složili, što je pokazalo i istraživanje, da se albanski jezik nedovoljno koristi u lokalnoj administraciji i da je glavna odgovornost za to na opštinskoj upravi, koju već gotovo tri decenije čine pretežno albanske nacionalne stranke. 

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top