Monday, September 28 2020
Posljednja vijest

Obavljeno brojanje ptica na Solani: ODMARA I 379 FLAMINGOSA

Poznati slovenački ornitolog Borut Štrumberger i vlasnik hotela “Palata Venezia“ Gani Resulbegović obavili su ovih dana brojanje ptica na ulcinjskoj Solani.

Kako su saopštili Portalu Ul-info, na „najvećem ptičjem aerodromu u Evropi“ na početku ovog mjeseca bilo je preko 11 hiljada ptica.

Od onih najrataktivnijih svakako se izdvajaju flamingosi, a kojih je na Solani izbrojano 379 jedinki.

 Rezultati brojanja ptica u Solani Ulcinj

vrsta

broj

T. ruficollis

Kredharaku i vogel

mali gnjurac

344

P. cristatus

Kredharaku i madh

ćubasti gnjurac

2

P. carbo

Karabullaku i detit

vranac

10

P. pygmeus

Karabullaku i vogel

fendak

156

P. onocrotalus

Pelikani kacurrel

pelikan

56

E. garzetta

Capka e bardhe e vogel

mala bijela čaplja

267

A. cinerea

Capka e perhime

siva čaplja

25

P. falcinellus

Kojliku i zi

ibis

1

P. leucorodia

Capka sqepluge

čaplja kašikarka

32

P. ruber

Lejleku krahekuq

flamingos

379

T. tadorna

Laroshja

šarena utva

32

A. platyrhynchos

Kuqla qafegjelber

patka gluvara

124

A. clypeata

Sqepluga

patka kašikarka

2

P. apivorus

Huta grenxangrenese

osičar

1

C. aeroginosus

Shqipja e kenetes

eja močvarica

2

F. biarmicus

Skifteri i Mesdheut

krški soko

1

R. aquaticus

Gjeli i ujit

barski pjetlovan

2

F. atra

Bajza

baljoška

18

H. ostralegus

Laraska e detit

ostrigar

1

H. himantopus

Kaloresi

vlastelica

88

B. oedicnemus

Gjelaci symadh

noćni potrk

4

G. pratincola

Dallendyshe deti

zijavac

653

C. dubius

Vraponjesi i vogel

žalar sljepić

33

C. alexandrinus

Vraponjesi gushebardhe

morski žalar

303

P. squatarola

Gjeleza pikaloshe

srebrni vivak

4

V. vanellus

Gicvilja

vivak

3

C. minuta

Gjelaci i vogel

mala sprutka

4

C. ferruginea

Gjeleza gushekuqe

krivokljuna sprutka

37

C. alpina

Gjeleza gushezeze

crnotrba sprtuka

2

P. pugnax

Luftetari

prudnik ubojica

2

N. phaeopus

Kojliku mesatar

srednja carska šljuka

16

T. erythropus

Qyrylyku i murrme

crni sprudnik

187

T. totanus

Qyrylyku kembeqirize

crvenonogi sprudnik

584

T. stagnatilis

Qyrylyku sqepholle

tankokljuni sprudnik

76

T. nebularia

Qyrylyku i madh

krivokljuni sprudnik

23

T. ocropus

Qyrylyku kembeperhime

sprudnik pijukavac

4

T. glareola

Qyrylyku i zallit

sprudnik migavac

16

A. hypoleucos

Qyrylyku i vogel

polojka

48

C. ridibundus

Pulebardha e zakonshme

riječni galeb

1115

L. michahellis*

Pulebardha kembeverdhe

sinji galeb

6110

G. nilotica

Dallendyshe deti kembezeze

debelokljuna čigra

2

S. hirundo

Dallendyshe e zakonshme deti

crvenokljuna čigra

53

S. albifrons

Dallendyshe deti ballebardhe

mala čigra

336

C. hybridus

Dallendyshe deti faqebardhe

bjelobrada čigra

3

TOTAL

11161

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top