Friday, July 3 2020
Posljednja vijest

OO SNP Ulcinj: SAOPSTENJE ZA JAVNOST

(U našu redakciju stiglo je saopštenje za javnost Opštinskog odbora Socijalističke nardone partije koje integralno prenosimo.)

Ulcinju hronično nedostaju kulturna dešavanja, a to se negativno odražava i na turističku ponudu.

I pored toga što postoji JP „Centar za kulturu“, ponuda kulturnih dešavanja svedena je na jedva par događaja u toku godine.

Iako Ulcinj ima bogatu istoriju i kulturno nasleđe, uvijek postoje veći centri koji nude više i iz tog su razloga privlačniji turistima. Kultura indirektno može uzvratiti mnogo više nego što se na prvi pogled čini. To se najbolje može sagledati na primjeru turizma, jer šta ponuditi gostima, ako po tom pitanju ništa nije urađeno.

Ulcinj posjeduje neke oblike materijalne ili nematerijalne kulturne baštine koja pripada domicilnom stanovništvu, po kojoj se razlikuje od drugih destinacija i koja može postati predmetom uspješne turističke valorizacije.

S obzirom na bogatstvo oblika kulturne baštine, turistički radnici imaju širok dijapazon potencijalnih turističkih atrakcija koje dobro promišljenim i razrađenim aktivnostima mogu pretvoriti u realne atrakcije destinacije.

Kulturna ponuda je nezaobilazan i bitan dio moderne turističke ponude, bez koje se ona više ne može ni zamisliti. Kulturna dobra su važne turističke atrakcije i jedan od glavnih motiva za izbor određene destinacije od strane turista.

A kakva je uloga JP “Centar za kulturu” svih ovih godina? Uglavnom su se bavili izdavanjem u zakup poslovnih prostorija bez javnih oglašavanja i tendera, svojim političkim prijateljima. Oglušili su se i na pravosnažne presude sudova, kojima su poništavana njihova rješenja o davanju u zakup poslovnih prostora i dozvoljavali rad zakupcima. Sve se ovo dešava u JP u kojem zaposleni više mjeseci nisu primili lične dohotke, a njihovi rukovodioci se tako odnose prema imovini koju su oni stvarali.

Kultura zaslužuje bolji status u Ulcinju, a jedan od načina da se stanje popravi jeste – da se glas kulturnih radnika odlučnije i snažnije čuje na mjestima gdje se odlučuje. Mali je broj onih koji nešto rade kako bi se obogatila kulturna scena u našem gradu.

Upitno je da li postoji jasan koncept i strategija i da li se novac opredijeljen budžetom troši na najbolji način. Poređenja kako su se odnosile vlasti prema kulturi, da li je bolja sadašnja ili neka prethodna su nezahvalna i bolje je reći da se ni jedna vlast prema kulturi ne odnosi sa dovoljno interesovanja, pijeteta, sagledavanja važnosti koji kultura ima.

Da li su problemi kulture samo u novcu? Mislimo da nijesu i da je potrebno probuditi „kulturnu radoznalost“ kod ljudi. Kultura se razvija i živi sa ljudima, kultura je tu gdje ste vi.

Kako zajedničkim aktivnostima kulturu ili tačnije svijest o kulturi vratiti na pravi kolosjek?

Mora se ponuditi nešto novo, neobično za našu kulturnu situaciju – morate zavrijediti povjerenje, jer ovdje nema velike tradicije ulaganja u kulturu. Bez zajedničkog pristupa i bez ulaganja u kulturu ne mogu se očekivati pozitivni efekti na ukupne prilike u jednoj sredini.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top