Saturday, July 4 2020
Posljednja vijest

Opstina Bar: MAPIRANE MASLINA I NJIHOVA TURISTICKA VALORIZACIJA

Tivari (2)U četvrtak je Opština Bar organizovala radionicu u okviru projekta Cross Border Ol na kojoj su predstavljeni rezultati ovog projekta koji se finansira iz programa Interreg Italija-Albanija-Crna Gora. Radionici su prisustvovali predstavnici svih institucija u Crnoj Gori na koje se projekat odnosi: predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Opštine Bar i Opštine Ulcinj, Biotehničkog fakulteta, Turističke organizacije Bar, Udruženja maslinara, maslinari Bara i Ulcinja kao i partneri na projektu: CIHEAM univerzitet, Park maslina Venafro, NVO Udruženje za maslinarstvo Valdanos.

Na radionici su predstavljeni: brošura Opštine Bar – „Najbolje poljoprivredne prakse za očuvanje starih maslinjaka“ (Marija Markoč, Opština Bar), Mapiranje starih maslina i elemenata kulturno-istorijskog nasljeđa (prof dr Mirko Knežević, Biotehnički fakultet), Uloga maslinarstva u razvoju agroturizma (Ćazim Alković, Udruženje maslinara Bar), prezentacija krajnjih rezultata projekta (prof. Paško Pandeli, CIHEAM i Ana Živanović, Opština Bar), valorizacija karakterističnih proizvoda iz Pulje (Đanluiđi Kardone, CIHEAM), zajednička mapa lokalnih ekoloških i kulturoloških resursa (Đanfranko Kataldi, CIHEAM).

Kroz ovaj projekat, maslinjak u Džidžarinu koji se nalazi u neposrednoj blizini Starog grada u Baru će biti turistički valorizovan,a jedan od načina je taj što će na barskoj turističkoj mapi biti ucrtane stare masline i atrakcije iz ovog maslinjaka (ostaci crkve sv. Urbana, most itd), u mapi koja će sadržati i prikaz starog grada i poziciju Stare masline na Mirovici.
U prijepodnevnim satima je organizovan obilazak maslinjaka u Valdanosu i Džidžarinu.

Glavni cilj projekta je mapiranje maslina i njihova turistička valorizacija, a glavni rezultati projekta su mape lokalnih maslinjaka (CG, ALB, IT-Molise), lokalni razvojni planovi, zajednička mapa starih maslinjaka u IT, ALB i CG i prekogranični turistički akcioni plan za pametno upravljanje starim maslinjacima.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top