Monday, March 8 2021
Posljednja vijest

Opstina Ulcinj: POZIV ZA OBUKU MEDIJATORA

Help – Hilfe zur Selbsthilfe u saradnji sa partnerima Glavni grad Podgorica, Opština Berane i Opština Ulcinj

POZIVA

sve zainteresovane kandidate/kandidatkinje da se prijave za obuku za Saradnike/saradnice u socijalnoj inkluziji Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u oblasti zdravstva, zapošljavanja i socijalne zaštite u 11 opština u Crnoj Gori: Bar, Berane, Bijelo Polje, Budva, Cetinje, Herceg Novi, Nikšić, Pljevlja, Podgorica, Tivat i Ulcinj.

U okviru ovog poziva organizovaće se licencirana obuka za:

  1. Saradnike/saradnice u socijalnoj inkluziji Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u oblasti zapošljavanja
  1. Saradnike/saradnice u socijalnoj inkluziji Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u oblasti socijalne zaštite
  1. Saradnike/saradnice u socijalnoj inkluziji Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u oblasti zdravstvene zaštite

Obuke će se održati u Podgorici. Za polaznike/polaznice obuke biće obezbijeđena refundacija troškova smještaja, prevoza i ishrane. Refundacija se utvrđuje u fiksnom iznosu, a ostvaruje se pod određenim uslovima.    

Obuke se organizuju u okviru projekta „Socijalno uključivanje Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki uz posredovanje saradnika za socijalnu inkluziju” koji kofinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore.

Prijavu za učešće u javnom pozivu mogu podnijeti kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju sljedeće uslove:

-Najmanje III stepen stručne spreme;

– Komunikativnost ;
-Proaktivnost, odgovornost, i spremnost za timski rad;
– Poznavanje rada na računaru

– Znanje jezika u službenoj upotrebi i jezika zajednice sa kojom se radi

(Poznavanje jezika ciljne grupe  (Romi/Romkinje i Egipćani/Egipćanke) biće uzeto kao prednost)

NAČIN PRIJAVE

Biografiju – CV sa prijavom (moguće je prijaviti se za sve tri oblasti) potrebno je poslati na e-mail adresu:  helphelp@t-com.me.

ROK PRIJAVE:
Petak – 26. februar 2021. godine

POSEBNO SE OHRABRUJU PRIPADNICI/PRIPADNICE ROMSKE I EGIPĆANSKE POPULACIJE DA SE PRIJAVE NA OVAJ POZIV.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top