Monday, September 28 2020
Posljednja vijest

OS „Marsal Tito“: POSTALI SMO PARTNER GOETHE INSTITUTA

M.TitoObavještavamo Vas da je naša škola dobila status partnerske škole od strane Goethe Instituta, za unapređenje njemčkog jezika.

Napredak škole poslednjih godinama je zavidan i sa vidljivim rezultatima to su cijenili i poštovali i renomirani Geothe Insititut.

Saradnjom sa Goethe Insititutom kao partnerstka škola stvara se mogućnost za:

  • učestvovanja na raznim projektima
  • povezivanje sa prestižnim školama širom svijeta – sa preko 2.000 škola
  • učenici stiču pravo na stipendije za unaprjeđenje njemačkog jezika
  • pohadjanje seminara sa učenike i nastavnike
  • razmjena učenika sa partnerskim školama Goethe Instituta
  • Dobijanje didaktičkog materijala i drugo.

Goethe-Institut je opšte udruženje sa sjedištem u Minhenu.

GoetheOsnovni cilj Gete-instituta se ogleda u podršci učenju njemačkog jezika, njegovanju kulturne saradnje, kao i u prezentovanju aktuelne slike SR Nemačke u svijetu.

Pored centrale u Minhenu, Gete-institut je prisutan u 12 gradova širom Njemačke i u 97 država, što čini mrežu od ukupno 157 instituta (Goethe-Institut), centara (Goethe-Zentrum) ili kancelarija (Verbindungsbüro).

Uz to, Institut njeguje posebne odnose sa više stotina inostranih partnerskih institucija iz cijelog svijeta za koje osigurava finansijsku pomoć ili ima savjetodavne funkcije.

Udruženje je nazvano po njemačkom piscu Johanu Volfgangu Geteu.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top