Tuesday, April 13 2021
Posljednja vijest

Osnovni sud: POSEBAN REZIM RADA DO 15. MARTA

Gjykata themelore, Osnovni SudZamjenica predsjednika Osnovnog suda u Ulcinju, mr Sanja Mirović, donijela je odluku o posebnom režimu rada u toj instituciji.

Kako se navodi, zbog visoke stope zaraženosti koronavirusom zaposlenih u sudu i u Opštini Ulcinj, posebne mjere će važiti u periodu  od 4. do 15. marta.

Mjerama je predviđeno:

  1. Obavljaće se samo poslovi u predmetima hitne prirode-predmetima koji ne trpe odlaganje u skladu sa zakonom (pod predmetima hitne prirode podrazumijevaju se pritvorski predmeti, odlučivanje po privremenim mjerama i postupci obezbjeđenja dokaza); Rasprave u postupcima koji nijesu hitne prirode, a koje su zakazane u navedenom periodu se odlažu, a strankama će novi pozivi biti naknadno proslijedjeni.
  1. OBUSTAVLJA SE prijem stranaka u pisarnici suda, na način što će u radu sa strankama i učesnicima sudskog postupka, sudovi primati pismena ISKLJUČIVO putem Pošte Cre Gore (na adresu ulica 26.Novembar bb) i elektronske pošte (na e-mail adresu osul@sudstvo.me).
  1. Dostavljanje sudskih odluka i drugih pismena se vrši, izmedju ostalog i elektronskim putem, u skladu sa čl.197 Sudskog poslovnika.

Svi kontakt podaci dostupni su na internet stranici sudovi.me.

 

Comments are closed.

Scroll To Top