Thursday, August 13 2020
Posljednja vijest

Osvrt na knjigu Dritana Abazovica: SVIJET ZA SVE

Knjigom „Kosmopolitska kultura i globalna pravda” Dritan poručuje svijetu da se putevi rješenja sužavaju, ali da još nisu zakrčeni. Zato on ne propovjeda beznađe, nego hitnost. U tome je sav razlog postojanja ove knjige: reći da je kasno, ali da nije prekasno. Reći da bi bilo suludo ne mobilisati sve energije kako bi smo preduprijedili urušavanje i regresiju, reći da još možemo nešto učiniti, da još možemo preokrenuti tok stvari, i da stoga moramo biti smjeli i maštoviti, odlučni i duhoviti. Da se moramo usuditi da uzdrmamo naše rutine u razmišljanju i navike u ponašanju, da uzdrmamo naše uobražene istine i rekonstruišemo našu ljestvicu prioriteta. Da stvorimo svijet, da zajednički pokrenemo globalnu akciju, u kojoj bi svako našao svog računa, u kojoj se niko ne bi osjećao oštećen.

Dritan vjeruje da je jedan takav polet zamisliv. Kao 27-ovorogodišnjaku to mu doliči. Naravno, on odlično zna da se tako lako ne mogu prevladati njegove brige i sumnje u svijetu u kojem je tako malo solidarnosti i velikodušnosti, u kojem moralni kredibilitet postaje rijetka namirnica, u kojem naša vrsta dostiže prag svoje moralne nekompetencije.

Stoga često smećemo sa uma da je čovjek središnje biće svijeta, ali nije središte svijeta. Dakle, sve nije stvoreno za čovjeka, a ako i jeste ono je dato da bi se on iskušao kako će se prema svemu vladati. To znači da i druga bića na ovoj planeti imaju svoju vrijednost i da se mi na najljepši način prema njima moramo ophoditi.

A to zavisi od potencijala ljubavi, onoga što je dato svakom čovjeku, u njegovom srcu, samim njegovim rođenjem, iako često toga nije svjestan. Zaboravi se čovjek, nagao je on, voli se osjetiti nezavisnim, slobodnim do krajnjih granica, uzoholiti se. I tu onda lagano skreće sa puta istine i spoznaje.

Zato je tako važno da se on često podsjeća na to, da se vraća svojoj pravoj prirodi, da nikada ne smetne sa uma pravu životnu svrhu: da bude čovjek!

U pravu je Dritan kada tvrdi da je izlazak iz ove poremećenosti koja pogađa svijet moguć usvajanjem jedne nove ljestvice vrijednosti utemeljene na kosmopolitskoj kulturi i globalnoj pravdi.

Morala bi se hitno ubrzati naša moralna evolucija, ona je ta koja mora i treba da se uzdigne, sada i odmah, na nivo naše tehnološke revolucije, što iziskuje pravu revoluciju u ponašanju: prema sebi, prema drugima, prema ovoj planeti, prema Dragom Bogu!

A navigati, ploviti okeanima života ka Istini nije nikada bilo niti je i danas moguće bez duhovnog kompasa. Kad znate istinu, tada možete odabrati ispravno ophođenje, odnosno pravu maršutu. I to je uvijek bio ideal i u našem Ulcinju. Opremi svoj brod, ukrcaj koga hoćeš, plovi kuda te volja, i mirno ti more! I daj svakome svoje pravo.

Ako to imamo u vidu, ako znamo da sve brzo prolazi, da je put dalek, a opskrba mala, moraćemo sebi da priznamo da vrijeme nije naš saveznik. Ono je naš sudija i već živimo na veresiju, a svoju svrhu postojanja ne ispunjavamo.

I da zaključim: ništa nije dragocjenije u mojim očima od nezavisnosti duha. To Dritan nesumnjivo posjeduje. Samo bi to bilo dovoljno da ovu kjigu pročitamo, razmislimo o njoj, držimo je u svojoj bibiloteci, i ponekad joj se vratimo. Kako ovaj svijet ide, to ponekad prerasti će u – često.

Mustafa CANKA

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top