Tuesday, April 13 2021
Posljednja vijest

Podgorica: OSNOVANO UDRUZENJE TURISTICKIH AGENCIJA

PodgoricaNa inicijativu nekoliko renomiranih turističkih agencija: Kompas Montenegro, Congress Travel, Grand, Demetra tours, Inrut i Win travel, krajem oktobra 2020. godine osnovano je Udruženje turističkih agencija Crne Gore (UTACG).

Udruženje je formirano sa pretenzijama da se predano bavimo svim pitanjima koja, bilo direktno ili indirektno, utiču na poslovanje turističkih agencija i na turizam kao jednu od glavnih privrednih grana Crne Gore.

S obzirom na izuzetno lošu situaciju u sektoru turističke privrede i početak priprema za narednu turističku sezonu, smatramo da je vrijeme za inicijative i ozbiljnije djelovanje, koje bi nam obezbijedilo uspješan oporavak i omogućilo nastavak rada u efikasnijem privrednom okruženju. Stoga je i jedan od glavnih ciljeva udruženja da preraste u referentno stručno i savjetodavno tijelo čije će djelovanje u budućnosti biti od velikog značaja donosiocima odluka u zakonodavnom i ekonomskom smislu.

Vođeni idejom da zastupamo zajedničke interese kao i da zaštitimo sva prava svojih članova, UTACG će svoje ciljeve i djelatnosti temeljitinasljedećimaktivnostima:

 • Praćenje nacionalnih i međunarodnih trendova, standarda i pravila iz djelatnosti turističkih agencija, odnosno iz oblasti svih usluga u turizmu;
 • Učešće u  izradi  zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti pružanja turističkih usluga i kandidovanje inicijativa za izmjene i dopune istih;
 • Saradnja sa državnim institucijama i ustanovama, lokalnim samoupravama, kao i inspekcijskim organima, nadležnim za djelatnost turističkih agencija, kroz zastupanje turističkih agencija kod navedenih organa, u cilju prevazilaženja problema u funkcionisanju, nastalih zbog objektivnoh razloga ili neadekvatnih zakonskih propisa;
 • Zastupanje članova na nacionalnom, regionalnom i internacionalnom nivou kroz uspostavljanje različitih bilateralnih i multilateralnih saradnji i sporazuma;
 • Organizovanje kao i učestvovanje na stručnim skupovima, seminarima i savjetovanjima, u cilju podizanja nivoa kvaliteta pružanja usluga turističkih agencija i stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta;
 • Savjetodavna pomoć za članove udruženja, prikupljanje, obrada i analiza statističkih i  drugih podataka, kao i   izrada   informacija  za potrebe  turističkih agencija;
 • Prezentacija crnogorskog turizma na međunarodnom planu i saradnja sa sličnim udruženjima u regionu i Evropi, sa ciljem međusobnog povezivanja;
 • Promocija turističke ponude Crne Gore, samim tim i članova udruženja, kroz marketinške aktivnosti, kako na unutrašnjem, tako i na međunarodnom planu;
 • Povezivanje turističkih agencija sa svim ostalim značajnim i povezanim faktorima u turizmu (prevoz, hoteli i ostali smještajni kapaciteti, ugostiteljski objekti, vodiči i slično).

Prednosti članstva:

 • Članovi postaju dio mreže partnera koja će zastupati interese svih članova;
 • Pristup najnovijim informacijama iz struke i razmjena istih;
 • Informisanje o promjenama u zakonima, propisima, oporezivanju i drugim ključnim pitanjima;
 • Prisustvovanje seminarima, obukama i drugim stručnim skupovima;
 • Sudjelovanje u kreiranju novih turističkih proizvoda i usluga sa ciljem poboljšanja generalne turističke ponude naše zemlje.

Uslovi da agencija postane punopravni član UTACG su:

 1. Posjedovanje važeće Licence za rad turističke agencije, izdate (produžene) od strane nadležnog organa.
 2. Uplata godišnje članarine koja će biti dio sredstava potrebnih za administrativne troškove.

Do sada je udruženjupristupilo 35 agencija različitih kategorija, uglavnom agencije koje su članice IATA (International Air Transport Association), a svakodnevno pristižu prijave novih članova. Naša očekivanja su da će taj broj konstantno rasti čime ćemo efikasnije, zajedničkim snagama, raditi na poboljšanju uslova poslovanja.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top