Friday, July 10 2020
Posljednja vijest

Polozaj manjinskih jezika u obrazovanju: PRAVO KOJE SE GARANTUJE I KORISTI

 

“Sistemski zakoni u oblasti obrazovanja uvažavaju koncept opšte ustavne garancije o obrazovanju manjina na nivou opštih ciljeva, ali i pojedinačnih odredbi. Sistem je usmjeren na integraciju manjina uz očuvanje njihovog identiteta. Pripadnici manjinskih naroda i ostalih manjinskih zajednica imaju pravo na obrazovanje na maternjem jeziku i pismu”, kaže generalni direktor Direktorata za obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i drugih nacionalnih zajednica Marash Dukaj.

Prema njegovim riječima, težnja je da nastavni planovi i programi sadrže teme iz oblasti književnosti, kulture, istorije, umjetnosti i druge sadržaje, koji uvažavaju nacionalnu kulturu i umjetnost i promovišu suživot, međusobnu toleranciju i razumijevanje.Marash Dukaj

“Već nekoliko godina Ministarstvo prosvjete i Zavod za školstvo, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i REF-om, organizuju kampanju za upis prvaka. Za ove potrebe štampaju se i brošure na crnogorskom, albanskom i romskom jeziku”, navodi Dukaj.

Iz Ministarstva prosvjete ističu da se nastava na albanskom jeziku realizuje na svim nivoima – od predškolskog do visokog obrazovanja. Na albanskom jeziku nastava se izvodi u 12 osnovnih škola, osnovnoj muzičkoj školi u Ulcinju i u četiri srednje škole. U Podgorici nastavlja rad studijski program za učitelje na albanskom jeziku. Posebna pažnja se posvećuje pripremanju deficitarnih kadrova za nastavu na albanskom jeziku. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva sa posebnom pažnjom se bavi uređivanjem udžbenika na albanskom jeziku. Za svaku školsku godinu obezbijeđeni su kompleti udžbenika za nastavu na albanskom jeziku za sve nastavne predmete.Shkolla e mesme, V. Bashkim

Takođe, ovaj resor Vlade Crne Gore vodi brigu i o obrazovanju pripadnika RE zajednice na svim nivoima sa fokusom na poboljšanju njihovog školskog i društvenog postignuća.

Kako se ističe, najveći problem je što nema nastavnog kadra za obrazovanje na romskom jeziku.

Inače, romski jezik je ratifikacijom Evropske povelje o regionalnim i manjinskom jezicima prepoznat je od strane crnogorske Vlade kao poseban manjinski jezik.

U toku 2014. godine, objavljen je “Romano abecedari”, odnosno Bukvar za romski jezik, koji se koristi kao pomoćno sredstvo u nastavi, a godinu dana kasnije i prvi “Crnogorsko-romski i Romsko-crnogorski rječnik”.

Tekst je urađen u sklopu projekta „Moj jezik – ravnopravan jezik“ koji sprovodi NVO „Novi Horizont“ u partnerstvu sa NVO „Ul info“. Projekat finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u okviru oblasti razvoja i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica. Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stavove donatora.

Disclaimer, Projekti Ministria, Projekat Ministarstvo

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top