Wednesday, January 16 2019
Posljednja vijest

Poreska uprava: MJERE PRINUDNE NAPLATE PROTIV OPSTINE ULCINJ

Miomir M. MugosaSaopstenje za javnost Poreske uprave Crne Gore.

Direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša održao je danas sastanak sa gradonačelnikom Opštine Ulcinj, Nazifom Cunguom i rukovodiocima opštinskim preduzeća, zbog uočenog niskog stepena poreske disipline kod istih.
Opštini Ulcinj odobren je reprogram poreskih obaveza ugovorom potpisanim 05.05.2015. godine, kojim su obuhvaćene obaveze Opštine i lokalnih preduzeća u ukupnom izunosu od 5.939.108,14 €.
Iako Opština i preduzeća redovno servisiraju reprogramirane obaveze, isti ne izmiruju tekuće obaveze, a evidentno je i kašnjenje u podnošenju poreskih prijava po osnovu zarada zaposlenih.
Opština je aplicirala za reprogram tekućih obaveza po Javnom pozivu raspisanom 15. februara 2017. godine, ali je ovaj zahtjev odbijen, jer odredbe Zakona o reprogramu predviđaju da se isti ne može odobriti poreskom obvezniku-opštini. Ukupan dug Opštine iznosio je 1.354.287,69 €, pri čemu je posljednji IOPPD obrazac podnijet za januar 2017. godine, pa je Poreska uprava preduzela mjeru prinudne naplate donošenjem rješenja kojim se nalaže poreskom obvezniku izmirenje obaveze u roku od 10 dana, nakon čega je naplaćen iznos od 84.902,60 €.
Kada su u pitanju obaveze lokalnih preduzeća, za sedam preduzeća – Vodovod i kanalizacija, Komunalne djelatnosti, Agencija za izgradnu Ulcinja, RTV Ulcinj, Centar za kulturu Ulcinj, JP za uzgoj i zaštitu divljači i Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Sirena“, odobren je reprogram duga u ukupnom iznosu od 2.172.435,64 €. Sva navedena preduzeća izmirila su u propisanom roku jednokratnu uplatu po donijetim rješenjima o reprogramu, ali ista ne podnose redovno IOPPD obrasce, što znači da kasne sa izmirivanjem novih obaveza.
Rukovodstvo Opštine i lokalnih preduzeća na sastanku je upoznato sa odlučnošću Poreske uprave da neselektivno sankcioniše neizmirivanje poreskih obaveza, zbog čega će i ovi obveznici biti predmet mjera prinudne naplate u skladu sa ovlašćenjima koje Poreskoj upravi omogućavaju Zakon o poreskoj administraciji i ostali poreski propisi.

Zaključeno je da se, imajući u vidu javni interes i potrebu funkcionisanja lokalne samouprave, mora u najhitnijem roku pronaći model za efikasno i održivo poslovanje Opštine i opštinskih preduzeća, uz redovno izmirivanje obaveza prema državi, a isto se odnosi ne samo na Opštinu Ulcinj, već na kompletan sistem lokalne samouprave.
Kako je sastanak bio prilika i da se analizira poslovanje privrednih subjekata na teritoriji Opštine Ulcinj, kod kojih se bilježi izuzetno nizak stepen poreske discipline, prepoznata je i naglašenja potreba mnogo aktivnijeg i efikasnijeg doprinosa nadležnih lokalnih službi u sankcionisanju sive ekonomije, posebno u dijelu izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti pružanja ugostiteljskih usliga u domaćinstvima, putem kojih privrednici zaobilaze zakonske propise i izbjegavaju plaćanje poreskih obaveza na ostvarene prihode.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top