Wednesday, November 21 2018
Posljednja vijest

Prezentacija istrazivanja: (NE)ODGOVORNOST U LOKALNOJ UPRAVI

Horizonti i ri, Novi HorizontVlada Crne Gore je u julu prošle godine usvojila Strategiju Reforme Javne Uprave do 2020. godine. Ovaj dokument se odnosi na javnu upravu kako na državnom tako i na lokalnom nivou. Strategija ima za cilj unaprijeđenje Javne uprave u Crnoj Gori, koja mora biti u službi građana i da uživa njihovo povjerenje. Strategija je izrađena u skladu sa principima javne uprave koje je izradila Evropska Unija i OECD preko programa SIGMA.

Odgovornost se, kao jedan od glavnih principa javne uprave, ogleda kroz stepen otvorenosti organa javne uprave. Lokalne samouprave u Crnoj Gori imaju zabrinjavajući stepen otvorenosti, pa samim tim i odgovornosti. Dostupnost informacija koje su u posjedu opštinskih organa veoma je važan mehanizam odgovornosti u odnosu lokalne uprave prema građanima.

Otvorena i odgovorna Opština uslovljena je pravom građana na pristup informacijama u njenom posjedu.

Međutim, realno stanje u Opštini Ulcinj se razlikuje od ove konstatacije. Administracija Opštine ne uzima u obzir činjenicu da redovno objavljivanje informacija znatno olakšava njen posao i ujedno smanjuje broj zahtjeva za slobodan pristup informacijama.

U ovom kontekstu NVO “Novi Horizont” je realizovao detaljno istraživanje, koje se fokusira na princip odgovornosti i koji predstavlja jedan od stubova sistema reforme javne uprave. Primjenjivanje ovog principa najviše se ogleda u pravu na pristup informacijama od javnog značaja kao i u praksi proaktivnog objavljivanja informacija od strane organa uprave.

Kroz ovaj proces nadgledali smo kako organi lokalne samouprave u Opštini Ulcinj primjenjuju Zakon o slobodnom pristupu informacijama, koji jasno predviđa obavezu organa javne uprave da svoje informacije učine dostupnim građanima. Poseban cilj istraživanja je bio monitoring primjene principa odgovornosti od strane organa Skupštine Opštine, a potom i  na nivou cijele Lokalne uprave.

Takođe, tokom ovog procesa smo nadgledali i evidentirali koje informacije opštinski organi ne objavljuju i na Albanskom jeziku.

Istraživanje je nedvosmisleno pokazalo da Opština Ulcinj samo djelimično objavljuje, na svojoj zvaničnoj internet stranici, informacije od javnog značaja. Iako je njihovo proaktivno objavljivanje obavezno, ova lokalna samouprava nedovoljno primjenjuje princip odgovornosti javne uprave.

Skupština Opštine Ulcinj, neobjavljivanjem tačnog spiska odbornika ovog doma; zapisnika sa sjednica tog organa vlasti, izvještaja radnih tijela Skupštine, informacije o podnijetim amandmanima, kao i rezultate glasanja, otežava informisanje građana o rezultatima rada svojih legitimnih predstavnika, a samim tim i kontrolu njihovog rada.

Vrijedi istaći podatak da: Predsjednik Opštine Ulcinj, dva potpredsjednika, Ministar za ljudska i manjinska prava i potpredsjednik Skupštine Crne Gore, prema internet stranici Skupštine, i dalje obavljaju funkciju odbornika u Lokalnom parlamentu.

Takođe, neobjavljivanjem svih usvojenih odluka, a prethodno njihovih nacrta i predloga, onemogućava se učešće zainteresovanih strana u odlučivanju i njihovo uključivanje u kreiranju javnih politika značajnih za lokalnu zajednicu.

Ali ono što je najvažnije u ovom kontekstu, je činjenica da ni Poslovnik o radu Skupštine, kao najvažniji dokument ovog organa, nije objavljen na internet stranici Opštine Ulcinj.

Opština Ulcinj djelimično poštuje zakonske odredbe o javnoj raspravi. Međutim, neobjavljivanjem izvještaja sa javnih rasprave, onemogućuje se građanima, koji nisu na njima učestvovali, da se informišu o rezultatima istih.

Opština Ulcinj ne objavljuje listu javnih funkcionera, službenika i namještenika Lokalne uprave, kao ni poslove koje oni obavljaju. Ovim se, ne samo krše zakonske norme i princip odgovornosti, već se i šalje poruka široj javnosti da za Opštinu nije od velike važnosti komunikacija i direktni kontakt između službenika i građana.

Jedan od najiznenađujućih rezultata istraživanja je nesumnjivo neobjavljivanje informacija na albanskom jeziku. Na zvaničnoj internet stranici Opštine Ulcinj objavljuje se veoma mali broj dokumenata na albanskom jeziku. Statut Opštine je jedini dokument na albanskom jeziku objavljen na internet stranici Opštine Ulcinj.

U kategoriji „Usvojene odluke“ na internet stranici Opštine, nijedna odluka nije publikovana na albanskom jeziku.

Od 22 formulara objavljenih u kategoriji „Zahtjevi i obrasci“, samo je Poreska prijava objavljena na albanskom jeziku.

Manjak odgovornosti prema javnosti se ogleda i u činjenici da nijedan organ Lokalne samouprave nema objavljen Vodič za slobodan pristup informacijama na albanskom jeziku.

Opština Ulcinj na ovaj način direktno otežava pravo građana na slobodan pristup informacijama. Građani koji žele da pristupe informacijama na albanskom jeziku na Opštinskoj internet stranici, suočavaju se sa nepostojanjem dokumenata i formulara na svom maternjem jeziku.

 Kompletnu publikaciju sa rezultatima istraživanja možete naći ovdje.

Ovo istraživanje je realizovano u okviru Projekta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring reforme javne uprave na lokalnom nivou – WeBER, koji finansijski podržavaju podržavaju Evropska unija i Ambasada Kraljevine Holandije.Projekti New Horizon

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top