Wednesday, March 20 2019
Posljednja vijest

Prim.dr Gani Karamanaga: ULCINJSKE PJESKOVITE PLAZE

Ulcinj ima 19 km plaža sa najfinijim pijeskom izuzetno biološkog sastava, sa oko 30 minerala od kojih su neki veoma rjetki (Rubidium, Cezium, Stroncium i dr.), a koji su biološki vrlo aktivni.

Velika Plaža

Duga je 12,5 km, a prosječno široka 100m. Nazvali su je ”Ulcinjska Kopakabana”. Proteže se u pravcu sjeverozapad-jugoistok u blagom luku od Uvale Porto Milena do ušća rijeke Bojana. Udaljena je 4 km od centra grada, a sva je od pijeska bjeličasto-sive boje sa veličinom zrnca od 0,1 do 0,5mm, a istog je sastava i dio plićaka i kupališnog prostora, pa je kupanje izuzetno zadovoljstvo, a naročito za malu djecu i starije osobe. Pogodna je za hodanje u plićaku što je preporučljivo za lječenje perifernog sindroma proširenih vena (bez ulceracija), drugih poremećaja cirkulacije, rehabilitacija, posttraumatizma i poslije neuroloških bolesti.

Krš od Djerana (Ostrvo Djerane)

Nalazi se na pučini na udaljenosti 4 km od ušća Porta Milena, a u pravcu ušća rijeka Bojane, a nastao je usljed tektonskog pomjeranja tla, čiji je priobalni dio prebogat algama, školjkama, ribom. Pogodan za izlete…

Osnovni podaci Velike Plaže

Dužina plaže je preko 12,500 m, širina od 60-100 m, kapacitet je do 150.000 kupača,

Vrsta plaže: pijesak (zrnca od 1-0,5 mm),

Vegetacija na blaži: borova šuma, makija, zimzelena i listopadna vegetacija,

Položaj plaže je sjeverozapad-sjeveroistok.

Stepen zagadjenosti plaže: nema zagadjenosti,

Opremljenost plaže: restorani, pristanište, kompleski hotelsko-turističkih objekata,

Specifičnost priobalnog mora plaže: podvodni ribolov, sportovi na vodi, skijering, kajak, veslanje, jedrenje itd.

Mala-Gradska Plaža

Ova plaža je polukružnog oblika, usiječena je u brdu Pinješ. Ogradjena je sa sjeverozapada Starim Gradom, a jugozapadno je rt Suka ili Ratislava ili Kraljeve skalice (na kojoj je do zemljotresa 1979. g. Bio hotel »Jadran«). Mala plaža  sastavljena je od najfinijeg pijeska sivo-bjeličaste boje, neobično čist i bez primjese zemlje. Tako ogromna količina finog pijeska mora imati veze s ogromnim nanosima koje rijeke Bojana, Drim i Kiri donose u Jadransko more, a odatle morskim talasima pod uticajem južnog i jugo-istočnog vjetra i priobalnih morskih struja nanosi pijesak i taloži do zaliva Porta Milena i do Ulcinjskog zaliva.Interesantno je reći da su prvi ispitivali djelotvornost pijeska na Maloj Plaži italijanski naučnici još 1910. g.

Osnovni podaci Male Plaže

Dužina plaže je 300 m, širina od 15-25 m,

Vegetacija u okolini: borovi, makija, uredjeni parkovi i zelenila,

Položaj plaže je SZ-SI a vjetrovi na plaži su maestral i jugo.

Kapacitet je 3000 kupača.

Plaža ADA

 

Ova plaža (žalo) nalazi se na ušću rijeke Bojane, jugoistočno od Ulcinja, a na udaljenosti od 13 km (kopnenim putem). Bojana se na ušću račva u dva kraka, zagradjujući nisko rječno-morsko ostrvo. Dužinom od 24 km ova rijeka čini granicu izmedju Crne Gore i susjedne Albanije.

Postoje podaci da je ostrvo Ada nastalo na sledeći način:

Postoji službena vijest da je škuner (brod) »Merito« od 64 tone, vlasništvo Alegreti Arura, 1858. g. Potonuo u Bojanu kod Sv. Nikole. Oko ovoga broda, kao podvodna prepreka, potonuli brod je usporavao oticanje vode i zbog toga je došlo do intezivne akumulacije riječnog materijala i nanosa. Prvo je riječni sprud, a kasnije ostrcvo, koje je svakom godinom sve veće…Danas ostrvo odnosno delta rijeke Bojane ima trouglasti oblik, u smjeru riječnog toka (dužina je oko 3 km, a na najšire mjesto oko 2 km, i visina ostrva je 3-4 m).

Osnovni podaci plaže ADA

Dužina plaže je 2.6oo m, širina plaže 50 m, sa površinom od 130.000 m2,

Vegetacija na plaži: ritska, makija, borovi, kultivisani parkovi oko izgradjenog turističkog kompleksa,

Vjetrovi na plaži: maestral, jugo, bojanac, rumijac, garbinada,

Stepen zagadjenosti: nema zagadjenosti.

Opremljenost plaže Ada

Restorani, kamp kućice, nudističko naselje na samom ostrvu, a specifičnost priobalnog pojasa: jedrenje, veslanje, lov, ribolov i drugi sportovi na vodi.

Bojana na samom ušću je i prirodna luka za ljeto, kao i za zimovanje manjih brodova. Ova je rijeka plovna čitavom dužinom, a nekada su riječni brodovi plovili do Skadra, zatim kroz Skadarsko jezero do Virpazara i Plavnice. Postoji ideja da se ovaj riječni tok i putovanja Bojanom, u turističko-atraktivne svrhe obnovi, jer za to postoje sasvim dobri uslovi nakon demokratskih promjena u susednoj Albaniji.

Na ovaj način bi se i obogatila i ponuda lovno-ribolovnog turizma, kao i onog drugog sportsko-rekreativnog, a takodje i zdravstvenog turizma kao značajne grane.

Tabela

Osnovni podaci o podijeli ulcinjskih plaža

Vrste plaža

Dužina u metrima

Tipovi obale

m

Pjeskovite plaže

15.400

Prikladna obala

18.100

Šljunkovite

1.000

Prikladna obala

18.100

Kamenite plaže

2.700

Prikladna obala
Stjenovita obala

14.100

Namjenska obala

500

Neprikladna obala

14.600

Sveukupna dužina obale

32.700

Kao što se vidi iz gornjeg tabelarnog prikaza najduža su

–          prikladne obale….. 18.100 m

–          stjenovite obale…….. 14.100 m

–          namjenske obale…… 500 m

Pijesak

Pijesak Ulcinjskih plaža je vrlo sitan, na frakciju od 150-250 mikrona otpada 85% cjelokupne količine, a minerali veće spec. Težine su mnogo sitniji. To je blago radioaktivan pjesak, sastavljen je od različitih minerala i predstavlja posebno bogatstvo, ali do sada nedovoljno korišćen u medicinske svrhe. Gotovo trećina je sastavljena od karbonata, više kalcita od dolomita. Utvrdjeno je postojanje 24 različitih minerala, najviše ima karbonata manje kvarca i feromagnezitskih silikata.Korišćenja pjeska u terapiji se naziva psamoterapijom, jer je zagrejani pjesak pogodan prenosilac toplote zbog higroskopnosti (upijanje znoja), takodje omogućava produženo znojenje i dobro se podnosi.

Pijesak se koristi na Maloj a više na Velikoj plaži, ali takodje bez medicinske kontrole pacijenata. Lječenje pjeskom se naziva psamotherapia.Takodje se ne vrši doziranje terapije i odredjivanje kojim bolesnicima ovaj vid terapije pomaže. Ne vrši se kontrola temperatura pijeska, a i higijensko održavanje se takodje treba poboljšati.

Zagrijani pjesak  je pogodan prenosilac toplote zbog svoje higroskopnosti(upijanje znoja), takođe omogućava  produženo znojenje i dobro se podnosi.Primjenjuje se  u obliku lokalnih i opštih aplikacija  na temperaturi od 45-50 stepeni C, a u trajanju od 20-30 minuta.Ljeti se prirodno zagrijava na suncu i primjenjuje na plažama sa  helioterapijom.

Primjena je u obliku lokalnih i opštih aplikacija na T od 45-50o C u trajanju od 20-30 minuta. Ljeti se prirodno zagrijava na suncu i primjenjuje se i na plažama sa helioterapijom (sunčanje-ultravioletni zraci sunca), a zimi se može upotrebljavati zagrijevanjem u plitkim metalnim sudovima ili za to specijalnim uredjajima.

Indicirana mu je primjena kod:

– raznih povreda lokomotornog sistema,

– kod reumatskih bolesti,

– neuroloških bolesti,

– hroničnih zapaljenja ženskih polnih organa,

– steriliteta (primarni, sekundarni).

Prema projektnoj dokumentaciji koja je urađena još 1986. godine od strane Doma zdravlja Ulcinj (projectne kuće iz Beograda, Zagreba i Sarajeva) predviđena je izgradnja poluotvorenog objekta na Velikoj plaži ,gdje se ova terapija može aplicirati tokom cijele godine.

U zimskim mjesecima pijesak se zagrijava u plitkim metalnim sudovima (ili specijalnim uređajima)

Terapautski tretman se prema ovom projektu  aplikuje:

  1. period maj – septembar –vanjske površine

Pjesak  i mineralno blato-peloid :

Liječenje se sprovodi u prostorima-bazenima dubine od lm u blizini morske obale,

Pripremljeni prostori i mjesta za terapiju pijeskom … 100-150 ležajeva.

  1. Period septembar-maj:

Pjesak i mineralno blato se primjenjuje u zatvorenom djelu objekta.

 

Kapaciteti  ovakve terapije u vanjskom ambijentu je 1000-1500 tretmana dnevno.

    1. Prostor za kabine za presvlačenje… 200 kabina

 


Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top