Thursday, April 25 2019
Posljednja vijest

Proaktivno objavljivanje informacija: PRINCIP REFORME JAVNE UPRAVE

 

Komuna e Ulqinit, Opstina UlcinjOpština je plodna klica slobodnih institucija. Ona slobodu čini pristupačnom narodu. Zato građani, odnosno najšira javnost mora da zna i da ima pouzdane informacije što se dešava unutar lokalne samouprave i kako uprava troši njihov novac.

U Evropi je postalo pravilo da je dijeljenje informacija dio razvoja jedne zajednice, odnosno jednog društva. U vremenu u kojem živimo i dostupnosti elektronske komunikacije što više proaktivnih informacija mora građanima da bude na raspolaganju.

Stoga se više ne postavlja ni pitanje koliko to košta, jer je online komunikacija brži, pregledniji i jeftiniji oblik komunikacije. I, naravno, pokazatelj transparentnosti i odgovornosti vlasti.

Ono što je takođe veoma značajno jeste da proaktivna transparentnost omogućava participaciju građana u javnom životu političke zajednice i omogućava efikasniju kontrolu nad radom državnih organa.

U tom slučaju građani, posebno na lokalnom nivou, imaju više mogućnosti da učestvuju, odnosno da se uključe u politički proces i kada nijesu u toku izborne kampanje, da bi zaštitili svoje interese, jer znaju koje odluke se donose, na koji način i koji značaj će one imati po njihovo blagostanje.

I, svakako na smanjenje nivoa koruptivnih aktivnosti. Jer, transparentnost podiže nivo odgovornosti javnih službenika: u slučaju kada je moguće identifikovati nepravilnosti i zloupotrebe jer je veliki broj informacija dostupan, stvara se okruženje u kome je moguće otkriti koruptivne aktivnosti i učesnike istih.

Zato je proaktivna transparentnost organa vlasti obaveza i po međunarodnim standardima i domaćem zakonodavstvu, odnosno jedan od temeljnih principa reforme javne uprave. To obavezuje organe državne uprave da je primjenjuju u svom radu. Ne može se govoriti o demokratskoj vlasti, čije se utemeljenje nalazi u volji naroda iskazanoj na izborima, ako taj isti narod ne zna kako i šta vlast radi.

Pored toga što je primjena transparentnosti obavezujuća, ona sama po sebi dovodi i do veće efikasnosti u radu državnih organa ohrabrujući veći protok informacija na relaciji državni organ – građani (osnaživanjem građanske participacije), ali i smanjuje obim aktivnosti koje su u vezi za davanjem odgovora na primljene zahtjeve za pristup informacijama od javnog značaja.

Zakonska regulativa propisuje obavezno onlajn objavljivanje Informatora o radu, koji treba da sadrži sve važne informacije o radu organa. On je zamišljen kao neka vrsta lične karte organa javne vlasti, a koji bi se trebao ažurirati, prema našem mišljenju, barem jednom u tri mjeseca.

U svakom slučaju, nema slučajeva da se transparentnost dešava sama od sebe. Ona mora da se stalno traži, zahtjeva i očekuje kao zakonsko pravo i demokratsko dostignuće jedne zajednice.

Projekti New Horizon

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top