Monday, July 16 2018
Posljednja vijest

Reagovanje Cunguovog kabineta: HAJDUKOVIC OBMANJUJE JAVNOST

Zaptim 1U navedenom tekstu je iznijeto niz netačnosti i neistina na koje smo, radi javnosti dužni reagovati.
Po pozivu građana dana 04.03.2017. Komunalna policija Opštine Ulcinj je sačinila službenu zabilješku u vezi postavljanja stubova od strane Hajduković Dušan u naselju Ulcinjsko Polje.

Dana 06.03.2017 poslat je dopis Sekretarijatu za zaštitu imovine br.07- 60/17, kojim smo zahtjevali podatke o vlasništvu na navedenoj parceli. Dana 21.03.2017 dostavljen nam je odgovor od Sekretarijata za zaštitu imovine kojim smo obaviješteni da je kat.parc.br.190/1 i 190/3 upisane LN.br.3 KO Ulcinjsko Polje, koja je predmet ovog postupka, vlašnistvo Države Crne Gore – Raspolaganje Opština Ulcinj.

Dana  29.03.2017. godine sačinjen je zapisnik u prostorijama Komunalne policije u prisustvu stranke, kojim je konstatovano da je Hajduković Dušan postavio betonske stubove i žičnu ogradu (metalne šipke) u opštinskom zemljištu bez odobrenja nadležnog opštinskog organa, te je stoga istom dat nalog da u roku od 2 dana ukloni navedene objekte.

Zaptim 2Dana 03.04.2017 u zapisniku o kontrolnom pregledu je konstatovano da Hajduković Dušan nije postupio po nalogu iz zapisnika od 29.03.2017 god, s toga je donijeto rješenje o njihovom uklanjanju. Dana 10.04.2017 podnijet je zahtjev br. 07-56/17 Osnovnom državnom tužiocu u Ulcinju, za pokretanje krivičnog postupka protiv Hajduković Dušana. Dana 19.05.2017 obavještena je stranka u postupku da će se dana 29.05.2017 god., sa početkom u 10:00h sprovesti izvršenje rješenja. Prilikom izvršenja smo naišli na otpor Hajduković Dušana i drugih lica koji su fizički blokirali pristupni put autom. Ovim odbacujemo sve tvrdnje gospodina Hajdukovića kojim obmanjuje javnost u vezi vlasništva nad navedenom imovinom, i podsjećamo ga da po pozitivnim zakonskim propisima, pravo svojine se stiče upisom u katastru nepokretnosti, te kako to gospodin Hajduković nije učinio, Komunalna policija će u najkraćem roku ponovo pokušati da izvrši navedeno rješenje uz asistenciju Ministarstva unutrašnjih poslova, jer je obaveza Opštine da štiti svoju imovinu, posebno javne puteve  i druge javne površine, sve dok se ta imovina nalazi u vlasništvu Opštine.

Iz navedenog proizilazi da u ovom slučaju nema govora o nikakvoj diskriminaciji po nacionalnom osnovu, već samo o redovnom vršenju dužnosti organa lokalne uprave. Komunalna policija i ostali organi lokalne uprave će i u narednom periodu, bez obzira na raznorazne opstrukcije, nastaviti sa ispunjavanjem svojih obaveza koja su im zakonom data u nadležnost.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top